Vanliga frågor och svar om Azure för studenter

Aktivera

Vad är Azure för studenter?

Azure för studenter hjälper dig att komma igång med $100 i Azure-kredit som kan användas inom de första 12 månaderna, samt ger åtkomst till vissa utvalda kostnadsfria tjänster (kan ändras) utan att ett kreditkort krävs vid registrering. Den ger också kostnadsfri åtkomst till nedladdningsbara programutvecklarverktyg, Microsoft Learn, Microsofts certifieringsprov och karriärresurser via LinkedIn.

Följande produkter är kostnadsfria enligt deras tillgänglighetsperiod och tjänstbegränsningar så länge din Azure-prenumeration har över $0 tillgängliga krediter eller om du har uppgraderat till en prenumeration enligt principen Betala per användning:

Produkter Period med kostnadsfri tillgänglighet
750 timmars användning av Azure B1S General Purpose Virtual Machines för Microsoft Windows Server 12 månader
750 timmars användning av Azure B1S General Purpose Virtual Machines för Linux 12 månader
128 GB Managed Disks som en kombination av två 64 GB (P6) SSD-lagringsdiskar, plus 1 GB ögonblicksbild och 2 miljoner I/O-åtgärder 12 månader
5 GB Blob Storage med LRS på nivån för frekvent åtkomst med 2 miljoner läsningar, 2 miljoner skrivningar och 2 miljoner läs-/liståtgärder 12 månader
5 GB File Storage med LRS med 2 miljoner läsåtgärder, 2 miljoner liståtgärder och 2 miljoner andra filåtgärder 12 månader
250 GB S0-standardinstans för SQL Database med 10 databasöverföringsenheter 12 månader
5 GB Azure Cosmos DB med 400 reserverade enheter 12 månader
15 GB bandbredd för utgående dataöverföring med kostnadsfri, obegränsad ingående överföring 12 månader
5 GB bandbredd för utgående dataöverföring med kostnadsfri, obegränsad ingående överföring Alltid kostnadsfritt
10 webb-, mobil- eller API-appar med Azure App Service med 1 GB lagringsutrymme Alltid kostnadsfritt
1 miljon begäranden och 400 000 GBs resursförbrukning med Azure Functions Alltid kostnadsfritt
100 000 åtgärder för händelsepublicering och leverans med Event Grid Alltid kostnadsfritt
Azure Container Service utan kostnad för att skapa kluster med virtuella datorer Alltid kostnadsfritt
50 000 lagrade objekt med Azure Active Directory med enkel inloggning (SSO) för 10 appar per användare Alltid kostnadsfritt
50 000 lagrade användare per månad och 50 000 autentiseringar per månad med Azure Active Directory B2C Alltid kostnadsfritt
Kostnadsfritt Azure Service Fabric för att skapa mikrotjänstappar Alltid kostnadsfritt
Ingen kostnad för de fem första användarna med Azure DevOps Alltid kostnadsfritt
Obegränsade noder (server- eller PaaS-instans) med Application Insights och 1 GB telemetridata ingår per månad Alltid kostnadsfritt
Obegränsad användning av Azure DevTest Labs Alltid kostnadsfritt
Machine Learning med 100 moduler och 1 timme per experiment med 10 GB lagringsutrymme Alltid kostnadsfritt
Kostnadsfri principutvärdering och rekommendationer med Azure Security Center Alltid kostnadsfritt
Obegränsade rekommendationer och bästa praxis med Azure Advisor Alltid kostnadsfritt
Kostnadsfri Azure IoT Hub-version med 8 000 meddelanden per dag med en meddelandestorlek på 0,5 kB Alltid kostnadsfritt
Kostnadsfri offentlig belastningsutjämnad IP med Azure Load Balancer Alltid kostnadsfritt
5 kostnadsfria lågfrekvensaktiviteter med Azure Data Factory Alltid kostnadsfritt
50 MB lagring för 10 000 värdhanterade dokument med Azure Search, inklusive 3 index per tjänst Alltid kostnadsfritt
Kostnadsfritt namnområde och 1 miljon push-meddelanden med Azure Notification Hubs Alltid kostnadsfritt
Obegränsad användning av Azure Batch för schemaläggning av jobb och klusterhantering Alltid kostnadsfritt
500 minuters jobbkörning med Azure Automation ingår utan kostnad Alltid kostnadsfritt
Obegränsade användare och 5 000 katalogobjekt med Azure Data Catalog Alltid kostnadsfritt
30 000 transaktioner per månad med en bearbetningshastighet på 20 transaktioner per minut med ansikts-API:et Alltid kostnadsfritt
2 miljoner tecken ingår utan kostnad med API:et för textöversättning Alltid kostnadsfritt
Kostnadsfria analyser på 5 GB per månad och en lagringsperiod på 31 dagar med Log Analytics Alltid kostnadsfritt
50 virtuella nätverk utan kostnad med Azure Virtual Network Alltid kostnadsfritt
Obegränsade inkommande dataöverföringar mellan virtuella nätverk Alltid kostnadsfritt

Detaljerade användningsvillkor för Azure för studenter finns i avsnittet om produktvillkor.

Vem är berättigad till Azure för studenter?

Azure för studenter är endast tillgängligt för studenter som uppfyller följande krav. Du måste intyga att du är 18 år eller äldre och att du är heltidsstudent eller lärare/personal på en fyraårig utbildning med naturvetenskaplig inriktning på en certifierad utbildningsinstitution som utfärdar examensbevis. Du måste verifiera din akademiska status genom din organisations e-postadress. Det här erbjudandet kan inte utnyttjas i MOOC (massive open online course) eller andra typer av professionella utbildningar som tillhandahålls av kommersiella organisationer.

Erbjudandet för Azure för studenter är begränsat till en prenumeration per berättigad student och kan inte överlåtas till andra eller kombineras med andra erbjudanden förutsatt att Microsoft inte uttryckligen tillåter det. Azure för studenter har ett begränsat antal aktiveringar och erbjudandet är endast tillgängligt så länge lagret räcker. Varje region har ett begränsat antal tillgängliga Azure för studenter-erbjudanden och det är möjligt att utbudet på din geografiska plats tar slut även om erbjudandet fortfarande är tillgängligt i andra regioner. Microsoft förbehåller sig rätten att avsluta det här erbjudandet efter eget godtycke. Även andra begränsningar kan gälla.

Måste jag betala för att använda Azure för studenter?

Nej. Det är kostnadsfritt att registrera sig, och det behövs inget kreditkort.

Måste jag någon gång betala?

Så länge du använder de tjänstkvoter som ingår utan kostnad under perioden behöver du inte betala något. Använd dina Azure för studenter-krediter för att betala för tjänster du använder utöver det som ingår kostnadsfritt. Om du vill fortsätta att använda Azure när du har använt din tillgängliga kredit kan du uppgradera till en prenumeration där du betalar per användning genom att kontakta Azure-supporten. När du har uppgraderat betalar du bara för tjänster som du använder utöver det kostnadsfria antalet.

Vad händer när jag har använt min kredit på $100 eller när 12 månader har gått?

När du har använt din tillgängliga kredit eller kommer till slutet av dina 12 månader inaktiveras din Azure-prenumeration. Om du har nått slutet av dina 12 månader och fortfarande är student kan du förnya ditt Azure for Students-erbjudande. Vi meddelar dig strax före din 12-månaders årsdag och berättar hur du kan förnya erbjudandet. Om du inte längre är student kan du uppgradera till en prenumeration där du betalar per användning genom att kontakta Azure-supporten.

Kan jag få Azure for Students igen nästa år?

Ja. Om du fortfarande är student kan du förnya för ytterligare $100 i Azure-kredit. Vi skickar ett meddelande när du är berättigad till förnyelse (upp till 30 dagar före årsdagen för din registrering). Du behöver bara verifiera ditt studentkonto med oss igen så får du ytterligare Azure-kredit. Oanvända krediter kan inte överlåtas till andra.

Vad är prenumerationer och hur hänger de ihop med Azure för studenter?

Prenumerationer ger åtkomst till Azure-produkter. Med Azure för studenter får du $100-kredit i 12 månader och åtkomst till över 25 kostnadsfria produkter, däribland databearbetning, nätverk, lagring och databaser. Eventuella kostnader som tillkommer under den här perioden dras från krediten. Om du vill fortsätta att använda Azure när dina 12 månader har passerat eller om du har slut på din kredit på $100, beroende på vilket som inträffar först, måste du uppgradera till en -prenumeration enligt principen Betala per användning genom att kontakta Azure-supporten. När du har tillhandahållit ett giltigt kreditkort tas utgiftsgränsen för prenumerationen bort och du får åtkomst till alla kostnadsfria produkter som en del av ditt uppgraderade konto.

Vad händer med produkterna om jag inte uppgraderar?

Om du väljer att inte uppgradera när 12-månadersperioden är över eller när din kredit på $100 är slut, beroende på vilket som inträffar först, inaktiveras de produkter som du har distribuerat och du kan inte längre komma åt dem. Du kan när du vill inom den efterföljande 90-dagarsperioden komma tillbaka och uppgradera din prenumeration.

Hur vet jag hur mycket av krediten på $100 jag har kvar?

Du kan se återstående kredit på portalen för Microsoft Azure-sponsring.

Hur laddar jag ned utvecklarverktygen?

Din Azure for Students-prenumeration ger dig tillgång till vissa programutvecklarverktyg som du kan ladda ned utan kostnad. Du måste ha en aktuell, aktiv Azure for Students-prenumeration för att komma åt programutvecklarverktygen. När du har registrerat dig för Azure for Students kan du ladda ned denna programvara via Education Hub.

Vilka program kan jag ladda ned?

En lista över progamutvecklarverktyg som du kan ladda ned finns här.

Vad är Microsoft Learn?

Microsoft Learn är en kostnadsfri utbildningsplattform online. Med den kan du lära dig Azure-tekniker i din egen takt. Utbildningsvägar består av olika kombinationer av moduler som gör att du kan börja med grunderna och sedan gå vidare till avancerade metoder och lösa verkliga problem.

Hur får jag kupongen för certifieringsprov?

Du får en kostnadsfri kupong för Microsoft-certifieringsprov, som du kan lösa in via Education Hub. Den här kupongen kan du använda för ett Microsoft Technology Associate-prov eller ett Microsoft Certified Professional-prov. Du kan välja valfritt prov för någon av dessa certifieringar utan kostnad.

Vad är Education Hub?

Education Hub finns i Azure-portalen. Allt innehåll anpassas till studenterna. Du kommer enkelt åt alla Azure-erbjudanden, programvaru-, utbildnings-, certifierings- eller karriärresurser som är tillgängliga för studenter.

Vad behöver jag för att registrera mig?

Du måste ange telefonnummer och e-postadress till din akademiska organisation (till exempel your_name@your_school.edu) för att registrera dig för en prenumeration på Microsoft Azure for Students.

Varför behöver jag ett telefonnummer?

Vi använder telefonnumret för att bekräfta din identitet.

Kan Azure för studenter användas för produktion eller endast för utveckling?

Med Azure för studenter får du åtkomst till alla Azure-produkter som uttryckligen avser att stödja utbildning eller utlärning, icke-kommersiell forskning eller insatser för att designa, utveckla, testa och demonstrera programvara i ovanstående syften.

Är Azure för studenter tillgängligt internationellt?

Ja, det är tillgängligt i över 140 länder/regioner där Azure finns att köpa. Det inkluderar inte produkter inom nationellt moln för amerikanska myndigheter eller Azure Tyskland-regioner. Azure för studenter är tillgängligt i:

 • Afghanistan
 • Albanien
 • Algeriet
 • Amerikanska Jungfruöarna
 • Angola
 • Argentina
 • Armenien
 • Australien
 • Azerbajdzjan
 • Bahamas
 • Bahrain
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belgien
 • Belize
 • Bermuda
 • Bolivia
 • Bosnien och Hercegovina
 • Botswana
 • Brasilien
 • Brunei
 • Bulgarien
 • Caymanöarna
 • Chile
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Côte d'Ivoire
 • Curaçao
 • Cypern
 • Danmark
 • Den palestinska myndigheten
 • Dominikanska republiken
 • Ecuador
 • Egypten
 • El Salvador
 • Estland
 • Etiopien
 • Fiji
 • Filippinerna
 • Finland
 • Frankrike
 • Färöarna
 • Förenade Arabemiraten
 • Georgien
 • Ghana
 • Grekland
 • Guatemala
 • Honduras
 • Hongkong SAR
 • Indien
 • Indonesien
 • Irak
 • Irland
 • Island
 • Israel
 • Italien
 • Jamaica
 • Japan
 • Jemen
 • Jordanien
 • Kamerun
 • Kanada
 • Kazakstan
 • Kenya
 • Kirgizistan
 • Korea
 • Kroatien
 • Kuwait
 • Lettland
 • Libanon
 • Libyen
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Macao SAR
 • Makedonien (f.d. jugoslaviska republiken)
 • Malaysia
 • Malta
 • Marocko
 • Mauritius
 • Mexiko
 • Moldavien
 • Monaco
 • Mongoliet
 • Montenegro
 • Namibia
 • Nederländerna
 • Nepal
 • Nicaragua
 • Nigeria
 • Norge
 • Nya Zeeland
 • Oman
 • Pakistan
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Polen
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Republiken Cabo Verde
 • Republiken Kongo
 • Rumänien
 • Rwanda
 • Ryssland
 • Saint Kitts och Nevis
 • Saudiarabien
 • Schweiz
 • Senegal
 • Serbien
 • Singapore
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sri Lanka
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Sydafrika
 • Tadzjikistan
 • Taiwan
 • Tanzania
 • Thailand
 • Tjeckien
 • Trinidad och Tobago
 • Tunisien
 • Turkiet
 • Turkmenistan
 • Tyskland
 • Uganda
 • Ukraina
 • Ungern
 • Uruguay
 • USA
 • Uzbekistan
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Vitryssland
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • Österrike

Finns det en begränsad tillgång av Azure för studenter-erbjudanden?

Azure för studenter har ett begränsat antal aktiveringar och erbjudandet är endast tillgängligt så länge lagret räcker. Varje region har ett begränsat antal tillgängliga Azure för studenter-erbjudanden och det är möjligt att utbudet på din geografiska plats tar slut även om erbjudandet fortfarande är tillgängligt i andra regioner.

Vad händer om jag inte kan få åtkomst till eller kvalificera mig för Azure för studenter?

Vi rekommenderar att du överväger ett av följande två erbjudanden: Azure for Students Starter (inget kreditkort krävs) och kostnadsfritt Azure-konto (kreditkort krävs).

Kan jag använda min $100-kredit för Azure Marketplace-erbjudanden?

Nej, din kredit kan inte tillämpas på Azure Marketplace-erbjudanden. Många Azure Marketplace-partner erbjuder dock kostnadsfria utvärderingar och/eller kostnadsfria prenumerationsnivåer för sina tjänster.