Azure SDK 2.6 för .NET-utvecklare

Har du inte något konto? Testa idag!

Alla användare kan vara värdar för 10 ASP.NET-webbplatser gratis – du kan behålla webbplatserna även efter gratisperioden.

Visual Studio-prenumeranter får upp till $150 i kredit varje månad som kan användas för Azure-resurser.

Aktivera MSDN-fördelar

Är du nybörjare på Azure? Kom igång nu

Skapa din första Azure-app

Azure Friday-videoserien

Nyheter i Azure SDK för .NET 2.6

Hantera WebJobs från Server Explorer och fjärrfelsök WebJobs i Azure

Med WebJobs-funktionen kan du köra alla program eller skript på virtuella datorer som hanteras av Azure Websites. WebJobs representeras nu som noder i Visual Studio Server Explorer. Från WebJobs-noden kan du länka direkt till instrumentpanelen för att se hur dina WebJobs körs, starta och stoppa kontinuerliga jobb, samt köra jobb på begäran eller schemalagda jobb. Det finns även funktioner för fjärrfelsökning av kontinuerliga WebJobs.

Lägg till mobiltjänster till dina Windows Store-appar

Anslut dina appar till mobiltjänster och få en tjänst som körs snabbt med inbyggt stöd för data, användarautentisering och push-meddelanden.

Lägg till mobiltjänster till dina Universal Windows-appar

Anslut dina appar till mobiltjänster och få en tjänst som körs snabbt med inbyggt stöd för data, användarautentisering och push-meddelanden.

Mer information om nya funktioner och uppdateringar finns i de här resurserna:

Mer Azure-godis med Visual Studio 2013 Update 3

Installera Visual Studio 2013 Update 3 för att få dessa Azure-funktioner:

Etablera Mobila tjänster under tiden du skapar projektet

När du skapar ett Web API-projekt kan du även skapa en tillhörande mobiltjänst som låter dig publicera ditt projekt samtidigt som du utvecklar och testar det. För att etablera en ny mobiltjänst väljer du kryssrutan Hantera i molnet i dialogen för nytt ASP.NET-projekt.

Push-meddelandeguide för .Net Mobila tjänster

Push-meddelandeguiden gör det lättare att registrera din Windows Store- eller Windows Phone-klient för push-meddelanden. Den ger dig även exempel på serverdelslogik för att skicka push-meddelanden. För att anropa guiden från en Mobila tjänster-app, väljer du projektet i Solution Explorer, högerklickar och väljer Lägg till > push-meddelande-kommandot.

Nya verktyg för Meddelandehubbar

Meddelandehubbar kan redan skicka testmeddelanden till dina enheter. Visual Studio Update 3 innehåller flera verktyg som låter dig se enhetsregistreringar, redigera taggar och radera registreringar. För att få tillgång till verktyg för Meddelandehubbar, sök noden för Meddelandehubbar i Server Explorer och välj Diagnostisera.

Fler verktyg och bibliotek för .NET-utvecklare

Azure PowerShell-cmdlets

Automatisera tjänsthantering och tjänstanvändning med PowerShell-skript. Nya versioner innehåller inloggning utan interaktivitet för Microsoft organisationskonton och nya cmdlets för Azure File Service, Azure Resource Manager och HDInsight.

Läs mer

Azure Service Management SDK för .NET

Hantera skapande, distribution och destruktion av Azure-resurser med en ny .NET API.

Läs mer

Azure .NET NuGet-paket

Ladda ned .NET-bibliotek för Service Bus, Storage, Caching, Media Services och mycket annat.

Läs mer

Azure kommandoradsgränssnitt (X-Plat CLI)

Hantera tjänster och utför vanliga åtgärder från ett lättviktigt kommandoradsverktyg för flera plattformar. Nya versioner innehåller stöd för Azure Active Directory-autentisering för alla kommandon, nya Azure Resource Manager-taggar samt säker tokenlagring på Windows och Mac.

Läs mer

PowerShell Tools för Visual Studio

PowerShell Tools för Visual Studio tar inbyggt PowerShell-språkstöd direkt till IDE. Förutom grundläggande redigeringsfunktioner, t.ex. syntaxmarkering och IntelliSense, finns även mer avancerade funktioner som felsökning, projektstöd, kommandoradskonsol och en enhetstestadapter.

Läs mer