Hoppa över navigering

Var värd för 10 ASP.NET-webbplatser gratis med Azure

Säker, pålitlig och klar för verksamheten på några sekunder. Börja gratis och skala upp allteftersom trafiken växer.

Prova nu

eller aktivera dina MSDN-fördelar

Det här kan du göra

ASP.NET Websites

Bygg webbplatser, appar och tjänster med HTML, CSS och JavaScript. Du kan också skapa adaptiva mobilwebbplatser, använda realtidsteknik som Web Sockets och mycket annat.

SQL-databas

Du kan enkelt vara värd för data genom att erbjuda en hanterad SQL-databas. Anslut med Entity Framework, ADO.NET, LINQ till SQL eller NHibernate.

Visual Studio

Högerklicka för att distribuera och hantera din webbplats och dina databaser från Visual Studio. Samarbeta för teamleverans med TFS eller andra lagringsplatser för källkod.

Virtuella datorer

Du kan enkelt distribuera och köra virtuella datorer med Windows Server och Linux. Starta och stoppa virtuella datorer från Visual Studio, och betala bara när din virtuella dator är igång.

Kör i Business Class

Distribuera en ny eller befintlig webbplats på några sekunder! När din webbplats körs kan du automatisera din distributionsprocess genom att lägga upp kontinuerlig leverans från TFS eller lagringsplatser för källkod som t.ex. GitHub eller BitBucket. Du kan enkelt konfigurera, hantera och övervaka din webbplats med kraftfulla funktioner som SSL, automatisk skalning, aviseringar och platsövervakning. Utöka webbplatsens funktioner senare genom att utnyttja ytterligare hanterade tjänster från Azure som lagring och SQL-databaser.