Přeskočit na hlavní obsah

Co je VPN?

Jak sítě VPN fungují a proč byste je měli používat

Co je služba VPN?

Síť VPN, což je zkratka pro virtuální privátní síť, vytváří digitální připojení mezi vaším počítačem a vzdáleným serverem vlastněným poskytovatelem VPN, čímž vznikne tunel z jednoho bodu do druhého, který zašifruje vaše osobní údaje, zamaskuje vaši IP adresu a umožní vám obcházet blokování webů a brány firewall na internetu. Díky tomu jsou vaše aktivity online privátní, chráněné a lépe zabezpečené.

Připojení VPN je z definice:

 • Virtuální, protože do procesu připojení nejsou zapojeny žádné fyzické kabely.
 • Privátní, protože v rámci tohoto připojení nemůže nikdo jiný vidět vaše data ani aktivitu při procházení.
 • Síťové, protože více zařízení – váš počítač a server VPN – spolupracuje na udržování navázaného připojení.

Když teď víte, co VPN znamená, prozkoumejme množství výhod sítí VPN a proč by mohlo být výhodné takovou síť používat.

Proč používat službu VPN?

Pro každého, kdo hledá bezpečnější, svobodnější a lépe zabezpečené online prostředí, přináší síť VPN nesčetné výhody. Síť VPN chrání uživatele šifrováním jejich dat a maskováním jejich IP adres, takže jejich historii procházení a polohu nelze vystopovat. Tato větší anonymita umožňuje větší ochranu soukromí a poskytuje také větší svobodu těm, kteří chtějí přistupovat k blokovanému obsahu nebo obsahu dostupném jen v určité oblasti.

Tady je několik běžných důvodů, proč byste mohli používat síť VPN:

Zabezpečte svoje data

Citlivá data, jako jsou pracovní e-maily, platební údaje a označení polohy, jsou neustále přenášeny online. Tyto informace jsou sledovatelné a snadno zneužitelné, zejména ve veřejné síti, kde každý, kdo má přístup k dané síti, má potenciální přístup k vašim osobním údajům. Připojení přes síť VPN zakóduje vaše data a nikdo, kdo nemá šifrovací klíč, je nemůže přečíst. Skryje vaši aktivitu při prohlížení, takže ji nikdo jiný nemůže vidět.

Práce z domova

Práce na dálku je dnes rozšířenější než kdykoli dříve. Pomocí sítě VPN můžou vzdálení pracovníci přistupovat k firemním zdrojům prostřednictvím privátního připojení odkudkoli, pokud jsou schopni se připojit k internetu. To poskytuje zaměstnancům větší flexibilitu a zároveň zajišťuje, že firemní data zůstanou chráněná a zabezpečená i ve veřejné síti Wi-Fi.

Přístup k obsahu v dané oblasti nebo jeho streamování odkudkoli

Některé weby a služby omezují svůj mediální obsah na základě geografické polohy. To znamená, že k určitému obsahu nemusíte mít přístup. Síť VPN maskuje neboli falšuje polohu vašeho místního serveru tak, aby to vypadalo, že se nachází jinde, například v jiné zemi.

Obcházení cenzury a dohledu

V některých oblastech nemusí být přístup k určitým webům nebo službám možný z důvodu vládních omezení, cenzury nebo dohledu. Falšování polohy dává uživatelům možnost obejít brány firewall, prohlížet blokované weby a volně se pohybovat v online prostoru.

Zabránění sledování ze strany poskytovatelů internetových služeb a třetích stran

Poskytovatelé internetových služeb protokolují a sledují historii vašeho procházení pomocí jedinečné IP adresy vašeho zařízení. Tyto informace můžou být potenciálně prodány třetím stranám – inzerentům, předány úřadům nebo mohou být zranitelné v případě narušení zabezpečení. Směrováním na vzdálený server VPN místo serverů poskytovatele internetových služeb maskuje síť VPN vaši IP adresu, brání sledování ze strany poskytovatele internetových služeb a zachovává vaše osobní údaje jako privátní.

Typy připojení k síti VPN

V současnosti najdete mnoho různých sítí VPN pro počítače i mobilní zařízení, prémiových i bezplatných, které jsou k dispozici pro profesionální i osobní použití. Tady jsou některé z nejběžnějších typů:

Název Typ Metoda připojení Případ použití
Síť VPN pro vzdálený přístup (označovaná také jako client-to-site VPN) Domů Připojení k privátní síti nebo serveru třetí strany přes SSL/TSL Pro vzdálené pracovníky, kteří potřebují přístup k firemním souborům a zdrojům přes privátní připojení, nebo pro uživatele, kteří chtějí procházet veřejný internet přes šifrované připojení.
Site-to-site VPN Privátní Síť se připojuje k jiné síti prostřednictvím sítě LAN, WAN Pro velké organizace, které potřebují propojit své interní sítě ve více lokalitách na různých místech a zároveň udržovat zabezpečené připojení
Aplikace VPN Mobilní Připojení k privátní síti prostřednictvím aplikace sítě VPN na mobilním zařízení nebo smartphonu Pro mobilní uživatele, kteří chtějí využívat výhody sítě VPN na cestách nebo při nestabilním připojení k internetu

Síť VPN pro vzdálený přístup (označovaná také jako client-to-site VPN)

Jeden z nejpoužívanějších typů sítě VPN pro počítače, síť VPN pro vzdálený přístup, poskytuje uživatelům nacházejícím se mimo pracoviště možnost připojit se k síti organizace nebo ke vzdálenému serveru ze svého osobního zařízení. Toho lze dosáhnout zadáním ověřovacích údajů prostřednictvím přihlašovací stránky, která vás následně autorizuje k připojení prostřednictvím webového prohlížeče.

Uživatelé se můžou k síti VPN připojit také prostřednictvím virtuálního klienta nebo aplikace VPN, která se po zadání přihlašovacích údajů také připojí k síti nebo serveru. Klient poskytuje uživatelům snadno použitelné rozhraní, informace o připojení a možnost přepínat mezi různými funkcemi sítě VPN.

Síť VPN pro vzdálený přístup lze používat jak pro profesionální, tak pro osobní účely, a proto je jednou z nejběžnějších forem sítí VPN. Poskytuje vzdáleným pracovníkům možnost přístupu k firemním souborům a zdrojům, aniž by museli být v kanceláři, a chrání privátní data firem, které využívají primárně práci na dálku, tak aby zůstala privátní. Pro individuální uživatele, kteří chtějí jednoduše procházet veřejný internet s větší autonomií a anonymitou, je síť VPN pro vzdálený přístup nezbytnou součástí, která jim pomůže vyhnout se blokování obsahu, branám firewall a sledování ze strany poskytovatelů internetových služeb.

Site-to-site VPN

Velké organizace, které potřebují robustnější, vlastní řešení, se mohou rozhodnout pro sítě VPN typu site-to-site. Site-to-site VPN je privátní interní síť tvořená několika sítěmi v rámci organizace, které jsou vzájemně propojeny s místními sítěmi (LAN) prostřednictvím veřejného internetu. Toto nastavení umožňuje uživatelům ve dvou oddělených sítích, ať už v rámci organizace nebo v sousedních sítích, vzájemně sdílet zdroje a zároveň omezit úplný přístup ke všem jejich zdrojům. Tím je zajištěno, že komunikace v rámci společnosti zůstane maximálně privátní a zabezpečená. Vzhledem k rozsahu a složitosti sítí VPN typu site-to-site je tento typ připojení nejvhodnější pro společnosti podnikové úrovně s odděleními v různých lokalitách.

V rámci sítí site-to-site VPN existují dva typy sítí:

Intranet

Intranetová síť site-to-site VPN propojuje několik webů stejné organizace prostřednictvím sítě LAN. To je užitečné v případě, že více oddělení v různých místech potřebuje vzájemně spolupracovat v rámci uzavřené privátní sítě. Prostřednictvím připojení site-to-site si tato oddělení můžou bezpečně a efektivně vyměňovat zdroje.

Extranet

Extranetová síť site-to-site VPN propojuje několik webů z různých organizací prostřednictvím sítě LAN. Organizace, která často spolupracuje s dodavateli, partnery nebo obchodními prodejci třetích stran, může potřebovat možnost vytvoření této sítě. Organizace můžou také přizpůsobit rozsah přístupu mezi jednotlivými sítěmi tak, aby byly sdíleny pouze některé zdroje, zatímco jiné zůstaly privátní.

Mobilní síť VPN

Zatímco dlouholetí poskytovatelé sítí VPN se obvykle zaměřují na uživatele stolních počítačů, smartphony podnítily obrovský nárůst používání sítí VPN pro mobilní zařízení – a to z dobrého důvodu. Pro uživatele smartphonů, kteří hledají větší bezpečnost a ochranu na cestách, je mobilní síť VPN nezbytností.

Mobilní sítě VPN neposkytují jen výhody tradičních sítí VPN, ale také chrání data, když je připojení k internetu nestálé nebo nestabilní nebo při přepínání mezi mobilními daty a sítí Wi-Fi. Dokud je aplikace spuštěná, zůstává připojení VPN zabezpečené a vaše zařízení zůstává chráněné. Díky této flexibilitě je mobilní síť VPN ideální pro uživatele, kteří cestují, nebo pro ty, kteří nemají přístup ke spolehlivému připojení k internetu.

Jak síť VPN funguje?

Jak vás tedy síť VPN chrání? Pojďme se podívat, jak to funguje.

Název protokolu Šifrování Směrování Případ použití
OpenVPN 256bitové šifrování AES s využitím OpenSSL TCP a UDP, SSL/TSL Nejlepší celkové využití
SSTP 256bitové šifrování AES TCP, SSL/TSL Nejlepší možnost pro Windows
IKEv2/IPSec 256bitové šifrování AES UDP Nejlepší možnost pro mobilní procházení
L2TP/IPSec 256bitové šifrování AES UDP Nejlepší možnost základního nastavení
PPTP 128bitové šifrování TCP Žádné; zastaralé
WireGuard 256bitové šifrování AES UDP Nejlepší možnost pro uživatele v rané fázi

Při pokusu o připojení se ke vzdálenému serveru poskytovatele sítě VPN ověří server uživatele a vytvoří šifrovaný tunel, kterým budou jeho data procházet. Data, která tímto tunelem prochází, jsou zakódována a nečitelná pro kohokoli, kdo nemá přístup k šifrovacímu klíči, a nemá tedy oprávnění je číst. Jakmile se tato data dostanou na server, použije server svůj vlastní privátní klíč, aby data dešifroval a umožnil jejich čtení. Server odešle dešifrovaná data spolu s novou IP adresou zpátky na web, ke kterému se pokoušíte připojit.

Jak tento proces šifrování probíhá a jestli je plně zabezpečený závisí na typu protokolu neboli systému instrukcí, který se používá k navazování připojení. Služba VPN může zaručit bezpečnost pouze při používání silného protokolu. Je to motor, který udržuje síť VPN v chodu.

Poskytovatelé sítí VPN používají množství různých protokolů, každý s vlastními metodami směrování, každý s vlastními případy použití. Tady jsou některé z nejběžnějších možností, které byste měli hledat:

OpenVPN

OpenVPN je jedním z nejpoužívanějších protokolů v této oblasti a je obecně považován za průmyslový standard díky své bezpečnosti, stabilitě a flexibilitě. Představuje 256bitovou šifrovací technologií, poskytuje tunelové propojení SSL/TSL a používá technologii open-source, což znamená, že kdokoli si může zobrazit jeho zdrojový kód a řešit případné zranitelnosti. Tato úroveň transparentnosti zaručuje, že vaše data nebudou nikdy prodávána nebo poskytována třetím stranám – inzerentům.

SSTP

SSTP, neboli Secure Socket Tunneling Protocol, je další standardní protokol, který je používá 256bitové šifrování a certifikaci SSL/TSL pro ověřování. Je nativně integrován do operačního systému Windows a podporován společností Microsoft, proto je to nejlepší možnost pro uživatele systému Windows.

IKEv2/IPSec

IKEv2 (Internet Key Exchange version 2) je protokol, který je obvykle spojen s protokolem IPSec (Internet Protocol Security) k dosažení optimálního zabezpečení a rychlosti. IKEv2/IPSec udržuje připojení i při nestabilních podmínkách připojení k internetu, dokonce i při přepínání mezi mobilními daty a síti Wi-Fi. Je to nejlepší protokol pro mobilní sítě VPN.

L2TP/IPSec

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) je další protokol, který je často spojen s protokolem IPSec pro zvýšení bezpečnosti. Stejně jako SSTP je nativně integrován do operačního systému Windows a jeho nastavení je obecně snadné, i když mnoho poskytovatelů už tento protokol nepodporuje, protože jsou nyní k dispozici lepší možnosti.

PPTP

Protokol PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) byl původním předchůdcem protokolu L2TP a je už zastaralý. Některé bezplatné sítě VPN můžou tento protokol stále používat, avšak kvůli mnoha známým bezpečnostním chybám už není považován za spolehlivou možnost bezpečného připojení.

WireGuard

WireGuard je novější, perspektivní protokol, který se v oblasti sítí VPN dále prosazuje. Vyznačuje se štíhlejší kódovou bází, modernější šifrovací technologií a větší kompatibilitou s mobilními zařízeními. Stejně jako OpenVPN je to open-sourcový projekt, což znamená, že si kdokoli může prohlížet jeho zdrojový kód, hlásit chyby a udržovat poskytovatele zodpovědné.

Jak síť VPN chrání vaši IP adresu

Kromě šifrování síť VPN také maskuje vaši IP adresu před veřejným internetem, čímž maskuje vaši identitu. Když některý uživatel úspěšně připojí svůj počítač k serveru sítě VPN, síť VPN nejen zabezpečí jeho data, ale také mu přidělí novou IP adresu, která skryje jeho skutečnou IP adresu. To může mít podobu sdílené IP adresy, která sdružuje více uživatelů do jedné IP adresy, takže je obtížné rozeznat aktivitu jednotlivých uživatelů. Tato nová IP adresa může také odpovídat IP adrese serveru sítě VPN. To znamená, že čím více serverů existujte na celém světě, tím více IP adres máte na výběr. V závislosti na vašich potřebách to můžete nakonfigurovat v nastavení vašeho klienta VPN.

Když síť VPN skrývá vaši IP adresu, skrývá také vaši polohu. To je užitečné k obcházení blokování obsahu a bran firewall, které se při blokování spoléhají na IP adresy. Maskování IP adres se také osvědčilo proti doxingu, kdy je vaše privátní identita zveřejněna online, a také proti útokům DDoS neboli distribuovaný útokům s cílem odepření služeb. Pokud nikdo nezná vaši skutečnou IP adresu, nemůže na vás nikdo zaútočit.

Jak bezpečná je síť VPN?

Ani s nejsilnějšími protokoly nezaručí síť VPN spolehlivé zabezpečení. Za prvé, nechrání před viry. A přestože síť VPN může zabránit inzerentům v používání vašich souborů cookie k cílení reklamy, nezabrání samotným souborům cookie. Můžou se objevit nedostatky zabezpečení, chyby a další zranitelnosti, a proto je důležité, abyste svůj software aktualizovali. Méně renomovaní poskytovatelé můžou protokolovat vaši aktivitu při procházení a využívat tato data k prodeji reklamy. A přestože nejlepší poskytovatelé nabízejí nejvyšší úroveň šifrování a maskování IP adrese, poskytovatelé internetových služeb a další subjekty třetích stran jsou každým dnem důvtipnější.

I přes tyto menší výzvy je využívání online prostoru se službou VPN pořád bezpečnější a flexibilnější než bez ní. Pokud chcete do svého každodenního procházení internetu přidat další vrstvu ochrany soukromí, pak je síť VPN nezbytná. Díky účinné kombinaci silného šifrování a maskování IP adres funguje síť VPN tak, aby splnila vaše požadavky na ochranu.

Co dobrá síť VPN dělá?

Když teď už znáte výhody používání sítí VPN a jejich různé typy, protokoly a způsoby použití, pojďme prozkoumat, co hledat u poskytovatele sítě VPN. Na trhu je spousta možností, ale budete si chtít vybrat renomovanou společnost s jasnými odbornými znalostmi, prokazatelnými výsledky a důvěryhodnými hodnotami. Tady jsou některé z vlastností, které byste měli u dobrého poskytovatele sítě VPN hledat:

Silné protokoly

Nejdůležitější funkcí každého poskytovatele sítě VPN je zabezpečení, proto je důležité vybrat si službu, která používá standardní protokol s 256bitovým šifrováním – stejný druh šifrování, jaký používají banky a armáda. V dnešní době to znamená uvědomovat si omezení starších protokolů, jako je L2TP/IPSec, a zároveň se zcela vyhnout zastaralým protokolům, jako je PPTP. Místo toho volte služby využívající OpenVPN, SSTP, IKEv2/IPSec nebo WireGuard. Nejlepší poskytovatelé podporují více protokolů a měli by vám umožnit mezi nimi přepínat v závislosti na případu použití.

Ochrana IP adres

Větší anonymita je důležitým důvodem pro používání sítí VPN. Při hledání poskytovatele byste si měli vybrat takového, který vám poskytne možnosti přesměrování vaší IP adresy. Sdílená IP adresa sdružuje více uživatelů pod jednu IP adresu, čímž vás chrání v rámci davu, zatímco rychlé a snadné přepínání serverů vám umožňuje vybrat si polohu v libovolném místě, kde se nachází servery vašeho poskytovatele.

Řada serverů na mnoha místech

Při používání sítě VPN můžete zaznamenat snížení výkonu, pokud váš poskytovatel provozuje pouze určitý počet serverů v určitém počtu míst. Když budete používat službu tvořenou mnoha blízkými i vzdálenými servery, včetně těch, které jsou blíže k vám, musí vaše data urazit kratší vzdálenost a rychlost je tak vyšší. Čím více serverů je po celém světě a čím více jsou uživatelé rozptýleni, tím vyšší je výkon. A pokud chcete používat IP adresu z určité oblasti, měli byste si zjistit, jestli tam váš poskytovatel má server, který podporuje vámi zvolený protokol.

Zásada nepoužívání protokolů

Můžete být skrytí před třetími stranami, ale teoreticky může poskytovatel sítě VPN vidět vše, co děláte pod jeho ochranou. Z tohoto důvodu je důležité, abyste si vybrali společnost, která je transparentní ohledně svých zásad pro protokolování. Poskytovatel sítě VPN nepoužívající protokolování uchovává záznamy o vaší e-mailové adrese, platebních údajích a serveru VPN, ale neměl by protokolovat ani ukládat žádná data, která se odesílají během vašeho zabezpečeného připojení. To zahrnuje protokoly používání, protokoly připojení, údaje o relacích nebo dokonce vaši IP adresu.

Přepínač deaktivace

Pokud dojde k přerušení zabezpečeného připojení k síti VPN, váš počítač se vrátí k používání skutečné IP adresy a ohrozí tak vaši identitu. Tomu zabrání přepínač deaktivace, který přeruší vaše internetové připojení, jakmile dojde k přerušení připojení k síti VPN.

Kompatibilita s mobilními zařízeními

Mobilní aktivity jsou rizikové, pokud probíhají v nezabezpečené síti Wi-Fi. Pokud hledáte bezpečnější mobilní připojení, může být užitečné hledat poskytovatele, který nabízí podporu mobilní sítě VPN, zejména možnost přepnutí na protokol IKEv2/IPSec při roamingu. To zajistí, že vaše připojení bude bezpečné, i když budete přecházet z veřejné sítě Wi-Fi na mobilní data.

Možnosti ověřování

Když se počítač pokusí připojit k serveru VPN, musí síť VPN nejprve ověřit daného uživatele, aby mohlo být připojení úspěšné. To obvykle znamená zadání přihlašovacích údajů prostřednictvím přihlašovací stránky nebo desktopového klienta, nejlepší je však zvážit další možnosti ověření. Vícefaktorové ověřování například vyžaduje autorizaci přihlášení pomocí mobilního zařízení prostřednictvím aplikace. Pro ještě lepší zabezpečení můžete také používat fyzický klíč zabezpečení, který se zapojuje do portu USB.

Zákaznická podpora

Stejně jako jiné softwarové společnosti musí mít poskytovatel sítě VPN spolehlivý tým podpory, na který se můžete obrátit v případě jakýchkoli problémů. Tento tým podpory by měl být kompetentní, ochotný a mělo by být možné se s ním snadno spojit.

Ceny úrovně Premium

Obecně platí, že je lepší se zcela vyhnout bezplatným sítím VPN. Výběrem placeného poskytovatele si vybíráte skutečnou a důvěryhodnou společnost, za kterou stojí kvalitní technologie a infrastruktura. U placeného poskytovatele je také méně pravděpodobné, že bude protokolovat vaše aktivity a prodávat tyto informace inzerentům. Prémiová síť VPN může vyžadovat měsíční poplatek, ale hodnota bezpečnosti, zabezpečení a pocitu klidu za to stojí.

Jak sítě VPN pomáhají v oblasti krádeží identit?

Krádeže identity jsou rostoucím problémem, který se neustále mění a vyvíjí nenápadnými a překvapivými způsoby. Jde o situace, kdy hackeři ukradnou vaše osobní údaje s cílem zneužít vaše platební karty, získat přístup k vašemu bankovnímu účtu, uzavřít leasingovou smlouvu nebo využít vaše pojištění ve svůj prospěch – tedy ke všem různým podvodům. Vzhledem ke stále častějším únikům firemních dat, kdy jsou z databází odcizeny informace o uživatelích, se zdá, že problém krádeží identity jen narůstá. A v této době, kdy téměř každá kavárna, podnik nebo letiště nabízí veřejnou síť Wi-Fi pro pracovní, bankovní a nákupní potřeby svých návštěvníků, jsou naše identity zranitelnější než kdykoli dříve.

Ačkoli není možné zabránit úniku dat, je možné se proti krádežím identity online chránit pomocí sítě VPN. Síť VPN prostřednictvím tunelování zašifruje vaše data tak, aby je nikdo jiný, včetně podvodníků, nemohl vidět, a zabezpečí tak vaše informace, i když používáte nezabezpečenou síť. Síť VPN také maskuje vaši IP adresu, takže se vaše online identita a poloha nedají vystopovat, což kybernetickým zlodějům ztěžuje vaši identifikaci. Protože je vaše IP adresa skrytá, jste chráněni před kybernetickými útoky.

Nejčastější dotazy

 • Síť VPN, což je zkratka pro virtuální privátní síť, chrání uživatele šifrováním jejich dat a maskováním jejich IP adres. Tím se skryje jejich aktivita při procházení, identita a poloha, což poskytuje větší soukromí a nezávislost. Síť VPN může používat každý, kdo hledá bezpečnější, svobodnější a bezpečnější online prostředí.

  Další informace o výhodách sítě VPN

 • Renomovaný poskytovatel VPN by měl nabízet nejvyšší úroveň šifrování, ochranu IP adres, maskování polohy a spolehlivé možnosti ochrany soukromí. V závislosti na nabízených funkcích můžete síť VPN používat k práci na dálku, zabezpečení citlivých dat, přistupování k obsahu v určité oblasti, obcházení blokování obsahu nebo k zabránění sledování třetími stranami.

  Objevte řadu funkcí sítě VPN

 • Připojení VPN je digitální připojení mezi vaším počítačem a vzdáleným serverem vlastněným poskytovatelem sítě VPN. Když je připojení úspěšné, vytvoří se šifrovaný tunel, kterým prochází všechna vaše data. Tato data jsou zakódována, aby je nikdo jiný nemohl vidět, což zajistí, že vaše aktivity procházení zůstanou privátní a chráněné.

  Podívejte se na další definice VPN

 • Sítě VPN sice nechrání před soubory cookie, ale chrání před sledováním ze strany poskytovatelů internetových služeb a také před třetími stranami – inzerenty – a kyberzločinci. Toho se dosahuje přesměrováním vašeho připojení na vzdálený server VPN, který maskuje vaši IP adresu a skrývá vaši polohu. Díky skrytí těchto informací zůstává vaše identita privátní.

  Další informace o ochraně pomocí sítí VPN

 • Aplikace VPN je softwarová aplikace, která po zadání přihlašovacích údajů umožňuje vytvořit připojení ke vzdálenému serveru VPN. Může mít podobu virtuálního klienta pro stolní počítač nebo mobilní aplikace. Dokud tento klient nebo aplikace běží, zůstává vaše zařízení chráněno prostřednictvím sítě VPN. To je užitečné zejména pro uživatele smartphonů, kteří hledají zabezpečení a ochranu na cestách.

  Prozkoumejte další typy sítí VPN

Začínáme s bezplatným účtem Azure

Využijte oblíbené služby na 12 měsíců zdarma, více než 25 trvale bezplatných služeb a kredit ve výši $200, který můžete použít v průběhu prvních 30 dnů.