Přeskočit navigaci

Co je horizontální dělení databází?

Horizontální dělení databází je typ horizontálního dělení, který rozděluje velké databáze na menší komponenty, které jsou rychlejší a mají jednodušší správu. Horizontální oddíl je samostatný oddíl, který existuje v samostatné instanci databázového serveru a jeho cílem je rozložit zatížení. Automatické horizontální dělení nebo horizontální dělení dat se vyžadují v případě, kdy je datová sada příliš velká a nejde uložit v jedné databázi.

Společně s tím, jak roste velikost databáze a počet transakcí, prodlužuje se i doba odezvy při dotazování této databáze. Náklady spojené s údržbou obrovských databází mohou také rychle narůstat, a to kvůli počtu a kvalitě počítačů, které potřebujete ke správě svých úloh. Horizontální oddíly naproti tomu mají menší požadavky na hardware a software a dají se spravovat na méně nákladných serverech.

Související produkty a služby

Azure Cosmos DB

Globálně distribuovaná databázová služba pro více modelů

Azure SQL Database

Inteligentní relační cloudová databázová služba

Azure Database for MySQL

Plně spravovaná komunitní verze MySQL připravená pro podnikové prostředí