Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Co je Kubernetes?

Kubernetes je opensourcový software pro orchestraci nasazování, správy a škálování kontejnerů.

Vysvětlení Kubernetes


K vytváření moderních aplikací se čím dál častěji používají kontejnery, což jsou balíčky mikroslužeb společně s jejich závislostmi a konfiguracemi. Kubernetes (anglicky se vyslovuje koo-ber-net-ees) je opensourcový software pro nasazování a správu těchto kontejnerů ve velkém. Je to také řecké označení pro kormidelníka nebo pilota. Zrychlete vytváření, doručování a škálování kontejnerizovaných aplikací pomocí protokolu Kubernetes, který se také někdy označuje jako k8s nebo k-eights.

Jak Kubernetes funguje

S tím, jak se aplikace rozšiřují do více kontejnerů nasazených na různých serverech, se jejich provoz stává čím dál složitější. Kubernetes umožňuje takovou složitost zvládnout tím, že poskytuje open source rozhraní API, která řídí, jak a kde se tyto kontejnery spouští.

Kubernetes orchestruje cluster virtuálních počítačů a plánuje spouštění kontejnerů na těchto virtuálních počítačích v závislosti na jejich dostupných výpočetních prostředcích a požadavcích jednotlivých kontejnerů na prostředky. Kontejnery se seskupují do podů, což jsou základní provozní jednotky pro Kubernetes, a tyto pody se škálují na požadovaný stav.

Kubernetes také automaticky spravuje zjišťování služeb, začleňuje vyrovnávání zatížení, sleduje přidělování prostředků a škáluje na základě využití prostředků. Kromě toho kontroluje stav jednotlivých prostředků a umožňuje aplikacím, aby se samy opravily prostřednictvím automatického restartování nebo replikace kontejnerů.

Podívejte se, jak Kubernetes funguje
Podívejte se, jak Kubernetes funguje
Zpět na karty

Proč používat Kubernetes?

Zajištění provozuschopnosti kontejnerizovaných aplikací může být složité, protože často zahrnuje velký počet kontejnerů nasazených napříč různými počítači. Kubernetes poskytuje způsob, jak tyto kontejnery plánovat a nasazovat a také škálovat na požadovaný stav a spravovat jejich životní cyklus. Využijte Kubernetes k implementaci vašich kontejnerových aplikací přenositelným, škálovatelným a rozšiřitelným způsobem.

Zajištění přenositelnosti úloh

Vzhledem k tomu, že kontejnerové aplikace jsou oddělené od příslušné infrastruktury, při spuštění v prostředí Kubernetes začnou být přenositelné. Můžete je přesouvat z místních počítačů do produkce mezi místními, hybridními a různými cloudovými prostředími a zachovat přitom jejich konzistence napříč prostředími.

Snadné škálování kontejnerů

Kubernetes umožňuje definování komplexních kontejnerizovaných aplikací a jejich globální nasazování v clusteru nebo clusterech serverů. Když Kubernetes škáluje aplikace horizontálně v souladu s požadovaným stavem, zároveň automaticky monitoruje a udržuje stav kontejnerů.

Sestavování aplikací s větší rozšiřitelností

Rozsáhlá komunita opensourcových vývojářů a společností aktivně sestavuje rozšíření a moduly plug-in, které Kubernetes doplňují o další funkce, jako je zabezpečení, monitorování a správa. Kromě toho Certified Kubernetes Conformance Program vyžaduje, aby každá verze Kubernetes podporovala rozhraní API, která usnadňují využití těchto komunitních nabídek.

Začněte používat platformu Kubernetes

Podívejte se, jak začít s nasazováním a správou kontejnerizovaných aplikací.

Použití postupu výuky

Seznamte se s praktickými znalostmi pro zprovoznění protokolu Kubernetes.

Sestavení na kompletní platformě Kubernetes

Přestože Kubernetes sám o sobě nabízí přenositelnost, škálovatelnost a rozšiřitelnost, přidání uceleného vývoje, provozu a řízení zabezpečení vám umožní nasazovat aktualizace rychleji, aniž byste ohrozili zabezpečení nebo spolehlivost, a šetřit čas při správě infrastruktury. Proto při přechodu na Kubernetes zvažte také implementaci:

 • Automatizace infrastruktury nebo bezserverová platforma Kubernetes pro eliminaci rutinních úloh, jako je zřizování, opravy a upgradování.

 • Nástroje pro vývoj kontejnerizovaných aplikací a pracovní postupy kontinuální integrace a průběžného nasazování (CI/CD).

 • Služby pro správu zabezpečení, zásad správného řízení, identit a přístupu.

Využití Kubernetes s postupy DevOps

Spolu s tím, jak se rozšiřuje aplikace Kubernetes (přidáváním kontejnerů, prostředí a týmů), se kromě složitosti vývoje a provozu často zvyšuje také frekvence vydávání verzí. Využití postupů DevOps v prostředí Kubernetes vám umožní provádět rychlé přesuny ve velkém s rozšířeným zabezpečením.

Rychlejší doručování kódu s využitím CI/CD

Kontejnery poskytují konzistentní formát balíčků aplikací, který zjednodušuje spolupráci mezi vývojovými a provozními týmy. CI/CD ale může automatizací těchto úloh během několika zrychlit přesun od kódu do kontejneru a do clusteru Kubernetes.

Efektivní správa prostředků s využitím infrastruktury jako kódu

Infrastruktura jako kód zajišťuje konzistenci a transparentnost výpočetních prostředků mezi týmy a snižuje tak pravděpodobnost lidské chyby. Tento postup funguje díky deklarativní podstatě aplikací Kubernetes využívajících Helm. Jejich kombinací získáte možnost definovat aplikace, prostředky a konfigurace spolehlivým, sledovatelným a opakovatelným způsobem.

Zrychlení cyklu získávání zpětné vazby díky nepřetržitému monitorování

Zkraťte dobu potřebnou k opravě chyb využitím kompletního přehledu o vašich prostředcích, vašem clusteru, rozhraní Kubernetes API, kontejnerech a kódu ze zdrojů, od monitorování stavu kontejnerů až po centrální protokolování. Tento přehled vám pomůže zabránit kritickým bodům prostředků, sledovat škodlivé požadavky a udržovat aplikace Kubernetes v dobrém stavu.

Rovnováha mezi rychlostí a zabezpečení díky DevOps

Zajistěte si pozorovatelnost v reálném čase pro vaše úlohy DevOps, aniž byste museli obětovat rychlost. Zabezpečte svůj kanál buildu a verze, a ve výsledku i svou aplikaci Kubernetes, s využitím automatických kontrol dodržování předpisů a změn konfigurace.

Infografika pracovního postupu DevOps pro Process Flow s využitím Kubernetes

Příklad pracovního postupu DevOps s využitím Kubernetes

 1. Rychlé iterování, testování a ladění různých částí aplikace současně v jednom clusteru Kubernetes.

 2. Sloučení a odeslání kódu do úložiště GitHub pro zajištění kontinuální integrace. Následně můžete v rámci průběžného doručování spouštět automatizovaná sestavení a testy.

 3. Ověření zdroje a integrity imagí kontejnerů. Dokud image neprojdou kontrolou, jsou v karanténě.

 4. Zřízení clusterů Kubernetes pomocí nástrojů, jako je Terraform. Diagramy Helmu, nainstalované Terraformem, definují požadovaný stav prostředků a konfigurací aplikací.

 5. Vynucování zásad správného řízení nasazení do clusteru Kubernetes.

 6. Kanál verze u každého kódu automaticky postupuje podle předem definované strategie nasazení.

 7. Přidání auditu zásad a automatických oprav do kanálu CI/CD. Pouze kanál verze má například oprávnění k vytváření nových podů v prostředí Kubernetes.

 8. Povolení telemetrie aplikací, monitorování stavu kontejnerů a analýz protokolů v reálném čase.

 9. Řešení potíží s využitím přehledů a informování o plánech pro další sprint.

Využití silných stránek Kubernetes v Azure

Automatizujte zřizování, upgradování, monitorování a škálování s využitím plně spravované služby Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS). Získejte bezserverovou platformu Kubernetes, jednodušší prostředí od vývoje až po produkční prostředí a zabezpečení a zásady správného řízení na podnikové úrovni.

Získání inspirace a inovací z komunity Kubernetes

Kubernetes vytvořily tisíce jednotlivců a stovky společností, kteří projektu poskytli své znalosti, vlastní kód a průběžnou podporu pro všechny, kdo ji potřebují, a díky kterým Kubernetes dál roste. Zajistěte úspěch svého softwaru s využitím jejich příspěvků, které s nadšením vytvářejí.

35 000

přispěvatelů

180 000

potvrzení

Hlavní projekt

na GitHubu

Příspěvky Microsoftu k protokolu Kubernetes

Process Flow Infographic Microsoft contributions to Kubernetes

Vynalézavost opensourcové platformy v podnikovém prostředí

Cílem Microsoftu je usnadnit organizacím zavedení protokolu Kubernetes (a vývojářům jeho využití). Proto jenom za poslední tři roky ztrojnásobil počet zaměstnanců, kteří jsou do tohoto opensourcového projektu zapojeni. Stal se třetím největším podnikovým přispěvatelem a pracuje teď na tom, aby platforma Kubernetes byla přístupnější a přívětivější pro podnikové prostředí. Využívá přitom nejnovější znalosti a osvědčené postupy získané při práci s nejrůznějšími zákazníky.

Nejčastější dotazy – Kubernetes

 • Pokud se chcete začít seznamovat s Kubernetes, využijte tento organizovaný studijní program

 • Platforma Kubernetes je užitečná v různých scénářích od přesunu aplikací do cloudu až po zjednodušení strojového učení a AI.

  Mezi klíčové případy použití patří:

  Migrace stávajících aplikací do cloudu

  Zjednodušení nasazení a správy aplikací založených na mikroslužbách

  Jednoduché škálování

  Nasazení a správa zařízení IoT

  Strojové učení

 • Projděte si osvědčené postupy a vzory architektury vytvořené tisíci odborníků a partnerů, kteří používají Kubernetes.

 • Nasazení Kubernetes umožňuje popsat požadovaný stav nasazení aplikace. Plánovač Kubernetes zajišťuje, aby skutečný stav odpovídal vašemu požadovanému stavu, a udržuje tento stav i v případě selhání jednoho nebo několika podů. Nasazení Kubernetes také umožňují konzistentně upgradovat aplikace bez výpadků.

 • Nasazení do Kubernetes s využitím DevOps obvykle zahrnuje úložiště, jako je Git, pro správu verzí. Toto úložiště slouží jako začátek linie CI/CD. V závislosti na zvoleném přístupu změny v úložišti aktivují aktivity integrace, sestavení, doručení nebo nasazení.

 • Kubernetes a Docker fungují společně.

  Docker poskytuje otevřený standard pro balení a distribuci kontejnerizovaných aplikací. Pomocí Dockeru můžete vytvářet a spouštět kontejnery a ukládat a sdílet image kontejnerů.

  Kubernetes orchestruje a spravuje distribuované kontejnerizované aplikace vytvořené Dockerem. Poskytuje také infrastrukturu potřebnou k nasazení a provozu těchto aplikací v clusteru počítačů.

Jsme na vás připraveni – vyzkoušejte Kubernetes v Azure zdarma 

Začít zdarma