Přeskočit navigaci

Co je virtuální počítač?

Úvod do virtualizace a seznámení s výhodami virtuálních počítačů

Virtuální počítače: virtuální stroje v rámci počítačů

Virtuální počítače, které se často označují zkratkou VM (Virtual Machine), se v ničem neliší od jiných fyzických počítačů, jako jsou laptopy, smartphony nebo servery. Mají procesor, paměť a disky pro ukládání souborů a v případě potřeby se mohou připojit k internetu. Zatímco součásti, které tvoří váš počítač (tzv. hardware), jsou fyzické a hmatatelné, na virtuální počítače se často nahlíží jako n softwarově definované počítače, které existují jenom jako kód.

Jak funguje virtuální počítač?

Virtualizace je proces vytvoření softwarové neboli „virtuální“ verze počítače s vyhrazenými objemy CPU, paměti a úložiště, které jsou „vypůjčené“ z fyzického hostitelského počítače, jako je třeba váš počítač, nebo ze vzdáleného serveru, jako je například server v datacentru poskytovatele cloudu. Virtuální počítač je počítačový soubor, obvykle označovaný jako image, který se chová jako skutečný počítač. Může běžet v okně jako samostatné výpočetní prostředí, často pro spouštění jiného operačního systému, nebo dokonce fungovat jako kompletní počítačové prostředí uživatele, jak je běžné u pracovních počítačích řady lidí. Virtuální počítač je oddělený od zbytku systému. To znamená, že software uvnitř virtuálního počítače nekoliduje s primárním operačním systémem hostitelského počítače.

K čemu se virtuální počítače využívají?

Tady je několik způsobů použití virtuálních počítačů:

 • Sestavování a nasazování aplikací do cloudu.
 • Vyzkoušení nového operačního systému (OS), včetně beta verzí.
 • Zprovoznění nového prostředí, které vývojářům usnadní a zjednoduší spouštění scénářů vývoje a testování.
 • Zálohování stávajícího operačního systému.
 • Přístup k datům nakaženým viry nebo spouštění staré aplikace díky instalaci staršího operačního systému.
 • Spouštění softwaru nebo aplikací v operačních systémech, pro které nebyly původně určeny.

Jaké jsou výhody použití virtuálních počítačů?

I když virtuální počítače běží jako individuální počítače s individuálními operačními systémy a aplikacemi, mají výhodu v tom, že jsou vzájemně zcela nezávislé a nezávisejí také na fyzickém hostitelském počítači. Software nazývaný hypervisor nebo také správce virtuálních počítačů umožňuje spouštět různé operační systémy na různých virtuálních počítačích současně. To znamená, že je například možné spouštět linuxové virtuální počítače v operačním systému Windows nebo spouštět dřívější nebo naopak aktuálnější verzi operačního systému Windows.

A protože jsou virtuální počítače na sobě nezávislé, jsou také mimořádně dobře přenositelné. Virtuální počítač můžete z hypervisoru přesunout do jiného hypervisoru na úplně jiném počítači téměř okamžitě.

Virtuální počítače díky své flexibilitě a přenositelnosti nabízejí celou řadu výhod, jako jsou:

 • Úspora nákladů: Spuštění několika virtuálních prostředí z jednoho kusu infrastruktury znamená, že je možné významně snížit nároky na fyzickou infrastrukturu. Tím se zlepší vaše celkové hospodářské výsledky – omezí se nutnost správy tak velkého počtu serverů, zajistí se úspory za elektřinu a sníží se náklady na údržbu.
 • Flexibilita a rychlost: Zprovoznění virtuálního počítače je relativně nekomplikované a rychlé a také mnohem jednodušší než zřízení úplně nového prostředí pro vývojáře. Virtualizace výrazně urychluje proces spouštění scénářů vývoje a testování.
 • Zkrácení výpadků: Virtuální počítače jsou velmi dobře přenosné a dají se snadno přesunout z jednoho hypervisoru na jiný v jiném počítači. To znamená, že představují skvělé řešení zálohování pro případ, že hostitel nečekaně přestane fungovat.
 • Škálovatelnost: Virtuální počítače umožňují jednodušší škálování aplikací přidáním jednoho nebo několika fyzických nebo virtuálních serverů pro distribuci úloh napříč několika virtuálními počítači. V důsledku toho můžete zvýšit dostupnost a výkon vašich aplikací.
 • Výhody zabezpečení: Vzhledem k tomu, že virtuální počítače běží na několika operačních systémech, použití hostovaného operačního systému ve virtuálním počítači umožňuje spouštět aplikace s pochybným zabezpečením a chránit tak hostitelský operační systém. Virtuální počítače také umožňují použití lepších forenzních funkcí zabezpečení a často se využívají k bezpečnému studiu počítačových virů, protože izolace virů znamená, že není ohrožený hostitelský počítač.

Související produkty a služby pro virtuální počítače

Azure Virtual Machines

Možnost vytvořit virtuální počítače s Windows a Linuxem během několika sekund a snížit náklady

Windows Virtual Machines

Vysoce škálovatelná a chráněná virtualizovaná infrastruktura na vyžádání s využitím virtuálních počítačů s Windows v Azure

Linux Virtual Machines

Vytvářejte a nasazujte opensourcový software s komunitní podporou pro podniky během několika sekund a snižujte náklady.

Azure Dedicated Host

Vyhrazený fyzický server pro hostování a spouštění virtuálních počítačů pro Windows a Linux v Azure

Machine Learning Server na virtuálních počítačích

Flexibilní platforma strojového učení pro získávání přehledných informací s využitím R a Pythonu

SQL Server na virtuálních počítačích

Migrace úloh SQL Serveru do cloudu s nejnižšími celkovými náklady na vlastnictví

Spotové virtuální počítače Azure

Azure vám umožní snížit útratu v cloudu díky škálovatelné výpočetní kapacitě s výraznou slevou

Infrastruktura Azure jako služba (IaaS)

Využijte vysoce dostupnou, škálovatelnou a zabezpečenou cloudovou infrastrukturu Azure a plaťte jenom za prostředky, které využijete.

Azure Virtual Machine Scale Sets

Přečtěte si dokumentaci k vývoji dynamicky škálovatelných aplikací s využitím škálovacích sad virtuálních počítačů.

Nejčastější dotazy

 • Proces vytvoření softwarové neboli „virtuální“ verze počítače, ať už se jedná o výpočetní prostředky, úložiště, síť, servery nebo aplikace, se nazývá virtualizace. Virtualizace jako technologie má za sebou dlouhou historii a v současnosti je stále velmi relevantní při vytváření strategií cloud computingu. Jinými slovy, virtualizace je proces a počítače vzniklé pomocí tohoto procesu se nejčastěji označují jako virtuální počítače.
 • V jednom fyzickém počítači může být spuštěných několik virtuálních počítačů, které všechny spravuje hypervisor. Hypervisor je software, který integruje fyzický hardware a virtuální „hardware“ virtuálního počítače. Je to obdoba toho, jak funguje operační systém v typickém počítači: podobně jako policista na rušné křižovatce pomáhá chránit děti při přecházení tam a zpátky, hypervisor zajišťuje, že každý virtuální počítač získá z fyzického serveru prostředky, které potřebuje, a to řádně a včas.
 • Jedná se o nejzákladnější kategorii služeb cloud computingu. V případě IaaS si pronajímáte IT infrastrukturu, jako jsou servery a virtuální počítače, úložiště, sítě a operační systémy, od poskytovatele cloudu, jako je Microsoft Azure, a to na bázi průběžných plateb.

  Další informace o IaaS

 • Ano i ne! Služba Azure Virtual Machines je infrastruktura Azure jako služba (IaaS) a používá se k nasazování trvalých virtuálních počítačů s takřka jakýmikoli serverovými úlohami. Je o instance imagí, které poskytují výpočetní prostředky na vyžádání a škálovatelné výpočetní prostředky placené na základě využití.

  Služba Azure Virtual Machines poskytuje virtuální počítače optimalizované pro obecné účely nebo pro úlohy s vysokými nároky na úložiště, paměť, výpočetní výkon a grafiku a nabízí se v různých typech a velikostech, které odpovídají vašim potřebám umožní vám mít rozpočet pod kontrolou.

  Další informace o Azure IaaS

 • Virtuální počítače Spot jsou součástí služeb nabízených poskytovatelem cloudu, třeba systémem Microsoft Azure, které poskytují škálovatelnou výpočetní kapacitu s velkými slevami.

  Virtuální počítače Spot jsou ideální pro úlohy, které se dají přerušit, například:

  • Vyberte scénáře vysokovýkonného výpočetního prostředí, úlohy dávkového zpracování nebo aplikace pro vizuální vykreslování.
  • Prostředí pro vývoj/testování, včetně úloh kontinuální integrace a průběžného doručování.
  • Velký objem dat, analýzy, rozsáhlé bezstavové aplikace založené na kontejnerech.

  Další informace o Azure Spot Virtual Machines

 • Azure Disk Storage je služba nabízející vysoce výkonné a odolné úložiště navržené pro použití se službou Azure Virtual Machines. Služba Azure Disk Storage díky mimořádné odolnosti, bezproblémové škálovatelnosti a integrovanému zabezpečení zajišťuje potřebný poměr cena/výkon pro vaše klíčové podnikové aplikace.

  Další informace o službě Azure Disk Storage

 • Hybridní cloud computing obecně označuje cloudové prostředí, které kombinuje veřejný cloud a místní infrastrukturu včetně privátního cloudu a umožňuje mezi nimi sdílet data a aplikace. Rozšiřuje možnosti cloudového nasazení, nabízí větší flexibilitu při škálování prostředků a využívání technických cloudových inovací a zároveň zajišťuje interoperabilitu s místním prostředím.

  Úvod k veřejným, privátním a hybridním cloudům

 • Poskytovatelé cloudových služeb někdy označují služby cloud computingu jako stack (hromádka), protože jsou postavené jedna na druhé. Infrastruktura jako služba (IaaS) představuje základní prvek tohoto stacku a společně s IaaS se často používají další služby, jako je například platforma jako služba (PaaS), software jako služba (SaaS) a bezserverová architektura.

  Další informace o běžných pojmech cloud computingu

Prostředky virtuálních počítačů

5minutové rychlé starty

Uživatelé Linuxu můžou vytvořit webový server NGINX na virtuálním počítači se systémem Ubuntu pomocí:

Uživatelé systému Windows můžou vytvořit webový server služby IIS na virtuálním počítači se systémem Windows Server 2016 pomocí:

Migrace do cloudu

Spravujte náklady a migrujte aplikace, data a infrastrukturu pomocí těchto bezplatných materiálů.

Vše, co potřebujete, abyste mohli začít s virtuálními počítači

Další informace o volbě vhodného virtuálního počítače pro vaše úlohy a snížení nákladů s využitím Microsoft Azure

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet