Přeskočit navigaci

Co je privátní cloud?

Privátní cloud se definuje jako výpočetní služby nabízené přes internet nebo privátní interní síť jenom vybraným uživatelům, tedy ne veřejnosti. Privátní cloud computing, označovaný také jako interní nebo firemní cloud, poskytuje firmám mnoho výhod veřejného cloudu, včetně samoobslužnosti, škálovatelnosti a elasticity, spolu s dalšími možnostmi řízení a přizpůsobení místně hostované výpočetní infrastruktury, dostupnými přes vyhrazené prostředky. Privátní cloudy kromě toho poskytují vyšší úroveň zabezpečení a ochrany osobních údajů prostřednictvím bran firewall společnosti a interního hostování, a tím zajišťují, že operace a citlivá data nejsou přístupná externím poskytovatelům. Nevýhodou je skutečnost, že odpovědnost za náklady na provoz privátního cloudu a za jeho správu je na IT oddělení společnosti. Privátní cloudy tedy vyžadují stejné výdaje na zaměstnance, správu a údržbu jako vlastnictví tradičního datacentra.

V privátním cloudu je možné doručovat dva modely cloudových služeb. Prvním je Infrastruktura jako služba (IaaS), která umožňuje společnosti využívat prostředky infrastruktury, jako je výpočetní výkon, sítě nebo úložiště, jako službu. Druhým je Platforma jako služba (PaaS), v rámci které může společnost doručovat cokoli od jednoduchých cloudových aplikací až po sofistikované podnikové aplikace. Privátní cloudy je také možné kombinovat s veřejnými cloudy a vytvořit tak hybridní cloud, který firmám umožní využít shlukování cloudu k uvolnění většího prostoru a škálování výpočetních služeb do veřejného cloudu při zvýšení poptávky po výpočetních prostředcích.

Související produkty a služby

Virtual Network

Zřízení privátních sítí s možností připojení k místním datovým centrům

Azure ExpressRoute

Vyhrazená připojení privátních sítí k Azure pomocí optických vláken

Jste připravení začít?

Získejte oblíbené služby zdarma na dobu 12 měsíců, víc než 25 dalších služeb, které jsou vždy zdarma, a kredit $200, který můžete využít během prvních 30 dnů.