Přeskočit navigaci

Co je virtualizace?

Virtualizace vytváří simulované neboli virtuální výpočetní prostředí namísto fyzického prostředí. Virtualizace často zahrnuje počítačem vytvořené verze hardwaru, operačních systémů, úložných zařízení atd. To umožňuje organizacím rozdělit jeden fyzický počítač nebo server na několik virtuálních počítačů. Každý virtuální počítač pak může pracovat nezávisle a spouštět různé operační systémy nebo aplikace, zatímco sdílí prostředky jediného hostitelského počítače.

Virtualizace vytvářením více prostředků z jednoho počítače nebo serveru zlepšuje škálovatelnost a úlohy. Díky tomu ve výsledku snižuje celkový počet využívaných serverů, spotřebu energie, náklady na infrastrukturu a požadovanou údržbu. Virtualizace spadá do čtyř hlavních kategorií. První je virtualizace plochy, která umožňuje jednomu centralizovanému serveru poskytovat a spravovat přizpůsobené plochy. Druhá je virtualizace sítě, navržená pro rozdělení šířky pásma sítě mezi nezávislé kanály, které se později přiřadí konkrétním serverům nebo zařízením. Třetí kategorie je virtualizace softwaru, která odděluje aplikace od hardwaru a operačního systému. Čtvrtá kategorie je virtualizace úložiště, která kombinuje několik prostředků síťového úložiště v jediném úložném zařízení, ke kterému má přístup více uživatelů.

Související produkty a služby

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Virtual Network

Zřízení privátních sítí s možností připojení k místním datovým centrům

Jste připravení začít?

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Získáte úplný přístup, abyste mohli prozkoumat požadované služby.