Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Co je poskytovatel cloudových služeb?

Poskytovatel cloudových služeb je společnost, která nabízí služby cloudové platformy, infrastruktury, aplikací nebo úložišť. Společnosti obvykle musí platit za objem cloudových služeb, které na základě svých obchodních požadavků spotřebují. Je to podobné, jako když v domácnosti platíte za spotřebovanou elektřinu nebo plyn.

Kromě modelu plateb na základě spotřeby poskytovatelé cloudových služeb společnostem také poskytují celou řadu výhod. Firmy můžou využívat výhody škálovatelnosti a flexibility – protože už je neomezují fyzická omezení místních serverů – spolehlivosti několika datových center s různou redundancí, přizpůsobení díky konfiguraci serverů na základě preferencí a interaktivního vyrovnávání zatížení, které může snadno reagovat na měnící se požadavky. Firmy by ale také měly vyhodnotit aspekty zabezpečení spojené s ukládáním informací v cloudu a zajistit přijetí doporučených postupů a konfigurací správy dodržování předpisů a přístupu a jejich plnění.

Vytvořte si bezplatný účet Azure

Získejte bezplatné služby a k tomu kredit ve výši 200 USD, který vám umožní seznamovat se s Azure po dobu až 30 dní.

Začněte vytvářet produkty s využitím Azure

Vyzkoušejte služby cloud computingu v Azure zdarma po dobu až 30 dnů nebo začněte s průběžnými platbami. Nemusíte se předem k ničemu zavázat a zrušení je možné kdykoli.

[*] Gartner je registrovaná ochranná a servisní známka a Magic Quadrant je registrovaná ochranná známka společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích poboček v USA i v mezinárodním měřítku a v tomto textu jsou použité se svolením. Všechna práva vyhrazena. Společnost Gartner neprosazuje žádného dodavatele, produkt ani službu uvedené v jejích výzkumech ani uživatelům technologií nedoporučuje, aby si zvolili jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením ani jiným označením. Výzkumy společnosti Gartner představují její názor a pohled na věc a neměly by se vykládat jako jednoznačná fakta. Společnost Gartner odmítá v souvislosti s tímto výzkumem jakékoli záruky, ať už výslovné, nebo předpokládané, včetně všech záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.