Přeskočit navigaci

Co je gridová architektura?

Gridová architektura je skupina počítačů v síti, které při zpracování velkých úloh, jako je třeba analýza obrovských dat nebo modelování počasí, spolupracují jako virtuální superpočítač. Prostřednictvím cloudu je možné sestavovat a využívat rozsáhlé počítačové gridy na konkrétní časová období a pro konkrétní účely. Zaplatíte jenom za svoje využití a ušetříte čas i náklady, které byste museli vynaložit na nákup a nasazení potřebných prostředků vlastními silami. Díky rozdělení úloh mezi několik počítačů se výrazně zkrátí doba zpracování, zvýší se efektivita a minimalizují prostoje prostředků.

Na rozdíl od paralelního zpracování nemají projekty s gridovou architekturou obvykle přidružené žádné časové závislosti. Počítače, které jsou součástí gridu, se využívají, jenom když jsou nečinné, a operátoři mohou kdykoli provádět úlohy, které s gridem nesouvisejí. Při použití počítačových gridů je potřeba zvážit zabezpečení, protože kontrola nad členskými uzly je obvykle malá. Je také potřeba vytvořit redundanci, protože mnoho počítačů se během zpracování může odpojit nebo selhat.

Související produkty a služby

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Data Lake Analytics

Distribuovaná služba analýzy usnadňující zpracování velkých objemů dat

Jste připravení začít?

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Získáte úplný přístup, abyste mohli prozkoumat požadované služby.