Přeskočit navigaci

Co je relační databáze?

Jak fungují relační databáze a jak jsou řízené a spravované pomocí systémů pro správu relačních databází

Co je relační databáze?

Relační databáze je typem databáze, který ukládá a organizuje datové body s definovanými vztahy, aby se k nim zajistil rychlý přístup. V relační databázi jsou data uspořádaná do tabulek, které obsahují informace o jednotlivých entitách a představují předdefinované kategorie prostřednictvím řádků a sloupců. Strukturování dat tímto způsobem zajišťuje efektivní a flexibilní přístup, a proto jsou relační databáze tím nejběžnějším typem. Relační databáze jsou navíc vytvořené tak, aby dokázaly porozumět standardizovanému programovacímu jazyku SQL (Structured Query Language), který slouží k ukládání, úpravě a načítání dat. SQL má integrovaný jazyk pro vytváření tabulek označovaný jako DDL (Data Definition Language) a jazyk pro manipulaci s daty označovaný jako DML (Data Manipulation Language).

Co znamená relační? Slovo relační znamená označující nebo tvořící vztah. V kontextu databází to znamená, že způsob, jakým definujeme slovo relační, se vztahuje především na samotná data. Datové sady, které jsou relační, mezi sebou mají předdefinované vztahy. Například databáze, která obsahuje informace o zákaznících společnosti, může také obsahovat jednotlivá transakční data vztahující se ke každému účtu. Relační databáze se soustředí na vztah mezi uloženými datovými prvky.

Charakteristiky relačních databází:

 • Databáze se skládají z několika entit
 • Standardní rozhraní je jazyk SQL (Standard Query Language)
 • Vysoce strukturovaná a reprezentovaná pomocí schématu (logického a fyzického)
 • Snižuje redundanci dat

Jak fungují relační databáze

Relační databáze obvykle používají tabulky s daty uspořádanými do řádků (obsahujících entity) a sloupců (obsahující atributy entit). Tento proces se označuje jako normalizace. Každý řádek obsahuje jedinečný identifikátor nebo klíč, který spojuje tabulky a vytváří vztahy. Při dotazování relační databáze se klíč používá k vyhledání souvisejících dat v rámci datových sad. Technická podpora může například chtít sledovat interakce se zákazníky podle typu problému, času na vyřešení problému a spokojenosti zákazníků. To, co v této databázi vytvoří vztah a zajistí, aby struktura tabulky dobře fungovala, je propojení přes ID zákazníka.

Příklady relačních databází

Relační databáze jsou užitečné, pokud potřebujete informace, kde jsou datové body vzájemně propojené a je potřeba je spravovat konzistentním a bezpečným způsobem založeným na pravidlech. Proto jsou nejpopulárnějším řešením pro firmy a podniky. Firmy spoléhají na relační databáze při generování užitečných analýz k získání informací z vlastních dat. Velké množství sestav, které firmy generují ke sledování inventáře, financí, prodejů nebo pro vytváření projekcí do budoucna, se také vytváří pomocí relačních databází.

Jak jsou data v relační databázi uspořádaná? Data v relačních databázích se ukládají, prohledávají a načítají z tabulek se vztahy. V rámci relační databáze definuje to, jak jsou data uspořádaná logicky i fyzicky, schéma databáze.

Relační databáze mají tzv. režim konzistence nebo integritu, která je založená na čtyřech kritériích: nedělitelnost, konzistence, izolace a stálost (ACID). Tady najdete hodnotu každé vlastnosti databáze ACID:

 • Nedělitelnost definuje elementy, které tvoří úplnou transakci.
 • Konzistence definuje pravidla pro zachování integrity dat po transakci.
 • Izolace udržuje efekty transakcí neviditelné pro ostatní, aby se navzájem nerušili.
 • Stálost zajišťuje trvalou změnu dat po každé potvrzené transakci.

Díky těmto kritériím jsou relační databáze užitečné tam, kde se vyžaduje vysoká přesnost, jako jsou finanční a maloobchodní transakce, označované také jako online zpracování transakcí (OLTP). Finanční instituce používají databáze ke sledování obrovských objemů zákaznických transakcí – od dotazů na zůstatky až po převody mezi účty. Relační databáze je ideální pro bankovnictví, protože je vytvořená tak, aby zvládla zpracovat velký počet zákazníků i časté změny dat z transakcí a měla rychlou dobu odezvy.

Mezi příklady relačních databází patří SQL Server, Azure SQL Managed Instance, Azure SQL Database, MySQL, PostgreSQL a MariaDB.

Co je relační databáze MySQL?

MySQL (My Structured Query Language) je běžná opensourcová relační databáze SQL, která provádí všechny základní příkazy SQL, jako je zápis a dotazování dat. MySQL je spolehlivý, stabilní a zabezpečený systém pro správu databází (DBMS), který je mezi uživateli velmi oblíbený, protože podporuje většinu špičkových programovacích jazyků a protokolů. MySQL je dokonce natolik robustní, že slouží jako primární úložiště dat pro mnoho velkých organizací. MySQL je také možné využít jako integrovanou databázi pro software, hardware a zařízení.

MySQL obvykle zahrnuje posílené a flexibilní funkce zabezpečení, jako je ověřování na základě hostitele a přenosy šifrované heslem. Weboví vývojáři často upřednostňují MySQL, protože se snadno používá a obsahuje funkce pro zvýšení produktivity, jako jsou aktualizovatelná zobrazení, uložené procedury a aktivační události (speciální procedury, které se spustí, když na databázovém serveru dojde k určitým akcím). MySQL je oblíbený transakční modul pro platformy elektronického obchodování, protože dokáže spravovat věci jako jsou transakce, profily zákazníků a informace o inventáři produktů. MySQL je navržený tak, aby byl vysoce kompatibilní s jinými systémy a podporuje také nasazení ve virtualizovaných prostředích, jako jsou cloudové platformy.

Co je systém pro správu relačních databází?

Relační databáze jsou navržené pro správu velkých objemů důležitých obchodních informací o zákaznících. S tím, jak se objem dat v databázi zvětšuje a zvyšuje se jejich složitost, je ale stále obtížnější zajistit jejich uspořádání, přístupnost a zabezpečení. Proto databázím pomáhají systémy pro správu databází (DBMS), které přidávají vrstvu nástrojů pro správu relačních tabulek – podobně jako různé databázové struktury nabízejí různé systémy pro správu různé úrovně organizace, škálovatelnosti a aplikovatelnosti. V případě, že správci pracují s velkými objemy strukturovaných a nestrukturovaných dat (velkých objemů dat) přijatých v reálném čase, pomáhají jim systémy pro správu relačních databází analyzovat a agregovat data a najít předdefinované vztahy. Řízení dat pomocí systému pro správu relačních databází (RDBMS) je pro firmy velice hodnotné, protože zajišťuje lepší správu dat, která se používají v rámci mnoha aplikací nebo se nacházejí na více místech.

Systémy pro správu relačních databází (RDBMS) používají software, který poskytuje konzistentní rozhraní pro uživatele a aplikace a pro databáze, což uživatelům dat výrazně zjednodušuje navigaci. Tato funkce je zvláště efektivní při práci s velkými objemy dat, protože takový objem dat vyžaduje, aby byli uživatelé připojující se k dotazům konzistentní. Volba systému správy databází závisí na tom, kde se nacházejí vaše data, jaký typ architektury používáte a jak plánujete škálovat.

Co je model relační databáze?

Model relační databáze je obvykle vysoce strukturovaný a rozumí programovacímu jazyku SQL. Mnoho databází používá relační model, protože jsou navržené k uspořádání dat a identifikaci vztahů mezi klíčovými datovými body, což usnadňuje řazení a hledání informací. Většina relačních modelů používá tradiční strukturu tabulek založených na sloupcích a řádcích a poskytuje efektivní, intuitivní a flexibilní způsob ukládání strukturovaných dat. Relační model také řeší problém, který představuje několik libovolných datových struktur v databázích.

Modely relačních databází můžou být v rozsahu od malých desktopových systémů až po velké cloudové systémy. Modely používají databázi SQL nebo mohou zpracovávat příkazy SQL pro požadavky a aktualizace. Relační modely se vyznačují logickými datovými strukturami (tabulkami, indexy a zobrazeními) a uchovávají se odděleně od struktur fyzických úložišť (fyzických souborů). Hlavní znakem modelů relačních databází je konzistence dat, protože udržují integritu dat napříč aplikacemi a kopiemi databází, které se také označují jako instance. U relační modelové databáze obsahuje několik instancí databáze vždy stejná data.

Relační databáze navržené v cloudu se automaticky konfigurují pro vysokou dostupnost, což znamená, že se data replikují nebo kopírují na více členů, přičemž každý člen se nachází v samostatných zónách dostupnosti. Díky tomu jsou data stále přístupná, i když je některé z datových center mimo provoz.

Velké objemy dat a relační databáze

Tradiční relační databáze jsou vytvořené tak, aby dokázaly zpracovat velké objemy strukturovaných dat. Relační databáze jsou zvláště vhodné pro velké objemy strukturovaných dat, protože se spoléhají na SQL a můžou k řízení dat využívat systémy pro správu databází. Větší a složitější datové sady velkých objemů dat jsou ale čím dál rozmanitější, což znamená, že data jsou stále méně strukturovaná a pocházejí z nových zdrojů. To často vyžaduje použití nerelačních databází (NoSQL), které umožňují použití nestrukturovaných nebo částečně strukturovaných dat.

Nejčastější dotazy

 • Relační databáze používá jazyk SQL (Structured Query Language) k uspořádání dat a k zajištění jejich prohledávatelnosti ve strukturách tabulek propojených souvisejícími informacemi.

  Další informace

 • Systém pro správu relačních databází (RDBMS) používá software ke správě a řízení dat v rámci databáze.

  Další informace