Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Jak migrovat a modernizovat

Zjistěte, jak přesouvat aplikace, data a infrastrukturu do Azure s využitím prověřeného postupu migrace do cloudu a modernizace. Navíc získáte nástroje a doprovodné materiály pro plánování migrace do cloudu a modernizace, které vám pomůžou zrychlit postup a provést přesun bez obav.

Fáze migrace a modernizace

Migrace do cloudu a modernizace je nepřetržitý proces, který zahrnuje správu důležitých organizačních změn, které se týkají osob, procesů a technologií. Použití holistického přístupu vám pomůže zajistit nejen úspěšný postup, ale také to, že vaše organizace dokáže využívat nové výhody, včetně efektivity, flexibility a škálování, jakmile vaše úlohy poběží v cloudu.

Definujte svou strategii, propojte jednotlivé účastníky a vyhodnoťte prostředí.

Definování strategie

Definování a zdokumentování motivací

Definujte důvody, proč migrujete a modernizujete. Zdokumentujte obchodní výsledky, kterých chcete dosáhnout, a svoje motivace, například to, že chcete přestat používat své datacentrum, zvýšit úsporu nákladů nebo zajistit větší flexibilitu.

Zapojení a propojení klíčových účastníků

Zajistěte si širokou podporu, abyste dosáhli plynulejší a rychlejší migrace, která splní cíle vaší organizace. Vytvořte centrum pro špičkovou práci s multifunkčním týmem složeným z IT, financí a vlastníků firmy.

Zapojení partnera pro migraci do cloudu a modernizaci

Rozšiřte svoje dovednosti v cloudu a omezte rizika během migrace a modernizace úloh. Spolupracujte s poskytovatelem spravovaných služeb, který nabízí podporu v rámci celého procesu i po jeho ukončení.

Plánování přesunu

Zkoumejte a posuzujte své aplikace, databáze a infrastrukturu

Pomocí automatizovaných nástrojů pro migraci do cloudu získejte přehled o vašich závislostech. Proveďte inventarizaci vaší infrastruktury a vyhodnoťte vaše místní prostředí – zajistěte si doprovodné materiály pro určení správného rozsahu, odhady nákladů na úrovni jednotlivých úloh a metriky výkonu.

Vytvoření obchodního případu pro migraci a modernizaci

Vyhodnoťte potenciální úspory nákladů při migraci do Azure tak, že vypočítáte celkové náklady na vlastnictví Azure a porovnáte je s celkovými náklady na vlastnictví srovnatelného místního nasazení.

Vytvoření uceleného plánu

Vezměte v úvahu priority úloh, časové osy, milníky, prostředky a financování. Potom celkový plán rozdělte na jednotlivé migrační a modernizační projekty, z nichž každý bude obsahovat skupinu souvisejících úloh. Zajistěte si podporu vedení a nové CoE pro migraci.

Prozkoumejte osvědčené postupy a doprovodné materiály pro urychlení migrace do cloudu a modernizace

Prioritizace posouzení připravenosti a zjišťování datacenter kvůli urychlení migrace do cloudu

Finanční aspekty migrace do cloudu

Vytváření cílových zón pro úspěšnou migraci

Vytvořte cílové zóny – potom migrujte a modernizujte ve vlnách.

Příprava na přesun

Rozvoj cloudových dovedností

Zajistěte vašim IT týmům a týmům pro vývoj aplikací přístup ke cloudovým technologiím, migračním nástrojům a provozním procesům. Investice do vzdělávání předem vám efektivněji pomůže škálovat úsilí při migraci a zajistit vaší organizaci úspěch.

Nastavení cílových zón pro úlohy

Použitím osvědčených postupů cílových zón se vyhnete potížím se zásadami správného řízení během migrace i po jejím dokončení. Předem nakonfigurované cílové zóny zahrnují sítě, identity, správu, zabezpečení a prvky zásad správného řízení, které zajišťují rovnováhu mezi flexibilitou a organizačními standardy.

Projděte si osvědčené postupy, jak zajistit připravenost pro Azure

Pomozte zajistit správnou konfiguraci stávajících a budoucích cílových zón rozšířením a ověřením úprav cílových zón pomocí osvědčených postupů připravenosti pro Azure.

Migrace úloh

Snadnější migrace do cloudu pomocí centralizovaných nástrojů

Pomocí komplexního prostředku, jako je Azure Migrate – centrum pro všechny potřeby automatizace migrace, můžete zjišťovat, vyhodnocovat a migrovat svoje úlohy. Najdete tady všechny nástroje a doprovodné materiály, které potřebujete k implementaci přesunu – a můžete sledovat svůj postup na centrálním řídicím panelu.

Iterativní vyhodnocení, migrace, optimalizace a zvýšení úrovně úloh

Používejte iterativní proces migrace – migrujte jednotlivé úlohy nebo malé kolekce úloh. Zajistěte, aby byly úlohy připravené na splnění produkčních požadavků tím, že je při každé iteraci vyhodnotíte, migrujete, optimalizujete a zvýšíte jejich úroveň.

Příprava na rozšíření rozsahu pomocí osvědčených postupů migrace do cloudu

Projděte si kontrolní seznam osvědčených postupů pro migraci do cloudu Azure, abyste se při migraci dostali nad rámec základních nástrojů nativních pro cloud. Seznamte se s doprovodnými materiály ke konkrétním tématům, včetně: migrace VMwaremigrace SQL Serverupodpory globálního trhu.

Modernizace aplikací a dat

Iterativní modernizace v libovolné fázi

Modernizace zahrnuje refaktoring, změnu architektury nebo opětovné sestavení aplikací a dat. Pomocí modernizace můžete dosáhnout výhod, jako je posílení inovace aplikací, zvýšení flexibility a zrychlení vývoje. Modernizovat můžete v jakékoli fázi – před migrací úloh, během ní nebo po ní.

Refaktoring aplikací a databází za účelem zvýšení rychlosti a produktivity

Proveďte refaktoring – nové zabalení – pokud chcete v aplikacích dělat minimální změny, aby se snadno připojovaly k Azure. Můžete například refaktorovat relační databáze přímo do cloudové databázové služby, jako je Azure SQL Database.

Změna architektury aplikací a databází pro zajištění škálovatelnosti a produktivity cloudu

Změňte architekturu v případě, že chcete upravit a rozšířit funkčnost a kód aplikace, abyste mohli optimalizovat pro škálovatelnost cloudu. Můžete například rozdělit monolitickou aplikaci do skupin mikroslužeb, které fungují dohromady a snadno se škálují.

Opětovné sestavení pomocí technologií nativních pro cloud za účelem zrychlení vývoje

Proveďte opětovné sestavení, když potřebujete znovu vytvořit aplikaci pomocí cloudových řešení Azure. Zvažte opětovné sestavení, pokud mají vaše stávající aplikace omezené funkce nebo životnost.

Zdroje informací

Můžete snadno řídit, zabezpečit a spravovat cloudová prostředí.

Řízení a zabezpečení úloh

Zajištění přehledu a větší kontroly nad stavem zabezpečení

Inteligentní ochrana před hrozbami z řešení, jako je Azure Security Center, vám umožní rychle detekovat a reagovat na hrozby napříč hybridními prostředími. Pomozte zabezpečit celou organizaci před hrozbami pomocí řešení SIEM nativních pro cloud, jako je Azure Sentinel.

Rychlé vytváření a škálování aplikací a úloh při zachování kontroly

Na základě práce na cílové zóně vytvořte a udržujte vhodnou kombinaci standardních a vlastních zásad pro řízení vašich cloudových předplatných a prostředků, a to způsobem, který zajišťuje trvalou kompatibilitu.

Správa cloudových prostředí a optimalizace souvisejících nákladů

Seznámení s nástroji, nabídkami a doprovodnými materiály od poskytovatele cloudu

Využijte exkluzivní nabídky k monitorování a úpravám útraty v cloudu a zajištění provozní efektivity. Mezi příklady patří slevy za rezervované instance nebo možnost opětovného využití místních licencí v cloudu.

Zjednodušení správy

Spravujte své úlohy napříč všemi prostředími pomocí řešení, jako je Azure Arc. Monitorujte výkon úloh prostřednictvím trendů a přehledů v reálném čase. Pomozte zajistit trvalou ochranu úloh pomocí cloudových řešení pro zálohování a zotavení po havárii.

Zdroje informací

Zpět na karty

Migrace

Přesuňte své stávající aplikace do Azure optimalizovaným způsobem – beze změny kódu. Migrace aplikací beze změn do cloudové infrastruktury jako služba pomáhá převést kapitálové výdaje na provozní a rychle si zajistit flexibilitu a možnosti škálování. Typické projekty zahrnují:

Začněte sami

Vyhodnocení připravenosti

Nástroj SMART (Strategic Migration Assessment and Readiness Tool) vám pomůže určit, jak jste na migraci připraveni.

Microsoft Cloud Adoption Framework pro Azure

Projděte si kompletní metodiku a dokumentaci k migraci a přechodu na cloud.

Azure Migrate

Zajistěte si robustní migrační služby a nástroje pro zjišťování, posuzování a migraci úloh do cloudu – a to všechno v rámci jednoho centrálního místa.

Získat odbornou pomoc

Azure Migrate and Modernize a Azure Innovate

Zjednodušte a urychlete svou cestu k migraci a modernizaci pomocí Azure. Přesuňte všechny svoje úlohy s jistotou a s podporou v každé fázi – od plánování přes implementaci až po nasazení.

Nejčastější dotazy

  • Microsoft doporučuje pro Azure využít Microsoft Cloud Adoption Framework. Tato prověřená metodika plánování a implementace migrace do cloudu zahrnuje také řízení, správu a optimalizaci cloudových i hybridních prostředí. Obsahuje osvědčené postupy, dokumentaci a nástroje, které cloudoví architekti, odborníci na IT a osoby zodpovědné za klíčová obchodní rozhodnutí potřebují k úspěšnému dosažení svých krátkodobých i dlouhodobých cílů.

     

  • Můžete migrovat nejrůznější úlohy, mimo jiné: webové aplikace pro Windows Server, SQL Server, Linux, .NET a PHP, opensourcové databáze, jako jsou MySQL a PostgreSQL, SAP, prostředí pro vývoj/testování a infrastrukturu virtuálních klientských počítačů. Azure nabízí celou řadu nástrojů, které vám pomůžou při migraci konkrétních úloh. Využijte tyto ukázkové názorné postupy a seznamte se s různými scénáři migrace.

  • Azure nabízí celou řadu nástrojů a prostředků, které vám pomůžou posoudit vaše úlohy a připravenost vaší firmy na migraci. Použijte nástroj SMART (Strategic Migration Assessment and Readiness Tool) a zajistěte si vyhodnocení vašich konkrétních potřeb, které zahrnuje vše od obchodní strategie, přes připravenost úloh až po potřebná školení. Navštivte Azure Migrate a využijte centrum nástrojů Azure pro migraci, které jsou vhodné pro téměř všechny případy použití.

  •  Aplikace .NET nebo Java můžete modernizovat tak, že je spustíte ve službě Azure App Service nebo Azure Spring Apps. Aplikace můžete také kontejnerizovat a spouštět je v AKS, aniž byste museli měnit kód. Databáze můžete modernizovat pomocí spravovaných databází Azure, jako jsou Azure SQL Database a Azure SQL Managed Instances. Modernizace aplikací a databází vám pomůže maximálně využít možnosti Azure, včetně integrovaného zabezpečení, oprav, vysoké dostupnosti a automatického škálování. Zjistěte, jak urychlit inovace pomocí modernizace aplikací a dat.