Přeskočit navigaci

Architektura přechodu na cloud pro Azure od Microsoftu

Prověřené pokyny od Microsoftu ke zrychlení cesty přechodu na cloud

Co je Cloud Adoption Framework?

Cloud Adoption Framework představuje prověřené pokyny, jejichž cílem je pomoct vám s vytvořením a implementací obchodní a technologické strategie, které jsou nezbytné pro úspěch vaší organizace v cloudu. Obsahuje osvědčené postupy, dokumentaci a nástroje, které cloudoví architekti, odborníci na IT a osoby zodpovědné za klíčová obchodní rozhodnutí potřebují k úspěšnému dosažení svých krátkodobých i dlouhodobých cílů.

S využitím osvědčených postupů Cloud Adoption Frameworku můžou organizace lépe sladit své obchodní a technické strategie a zajistit si úspěch.

Dosažení obchodních cílů

Získejte odborné pokyny při plánování a provádění organizačních a technických změn a současně zmírněte rizika.

Správa organizačních změn

Najděte pro vaši organizaci udržitelné způsoby, jak využívat cloudové technologie.

Přijetí technologií pro obchodní růst

Objevte a naučte se implementovat bezpečné cloudové technologie, které se rozšiřují a rostou spolu s vaší firmou.

Zabezpečení vašeho prostředí

Zachyťte rizika, naplánujte kontrolní mechanismy, nastavte standardní hodnoty zabezpečení a bezpečně pracujte s osvědčenými pokyny.

Vytvoření zásad správného řízení a optimalizace nákladů

Stanovte rozpočty, sledujte vzorce přidělování nákladů, nastavte zásady a implementujte kontrolní mechanismy pro optimalizaci výdajů a nasazení cloudu.

Cesta přechodu na cloud

Neexistuje jediný způsob zavedení cloudu, který by vyhovoval každé organizaci, ale hlavní fáze implementace bezpečné metodiky jsou podobné pro všechny organizace a odvětví: definování strategie, vytvoření plánu, příprava organizace, přechod na cloud a řízení a správa vašich digitálních aktiv.

Porozumění motivacím

Seznamte se s hospodárností cloudu a získejte finanční a technické tipy, které vám pomohou rozvíjet vaši cloudovou strategii a budovat obchodní případ.

Identifikace požadovaných obchodních výsledků

Stanovte jasné obchodní výsledky, které jsou v souladu s vašimi motivacemi. S využitím této šablony můžete zajistit soulad účastníků a pracovníků s rozhodovací pravomocí při rozhodování o určení priority výsledků.

Definování obchodního odůvodnění

Definujte svůj obchodní případ a vytvořte finanční model, ve kterém se promítne obchodní dopad vaší strategie přechodu na cloud.

Vytvoření inventáře digitálních aktiv

Vytvořte soupis všech vašich úloh, aplikací, zdrojů dat, virtuálních počítačů a dalších IT prostředků a vyhodnoťte je, abyste určili nejlepší způsob jejich hostování v cloudu.

Vytvoření plánu přechodu na cloud

Vytvořte plán svého přechodu na cloud tím, že určíte prioritu svých úloh na základě jejich obchodního dopadu a technické složitosti.

Definování připravenosti dovedností a podpory

Vytvořte a implementujte plán připravenosti dovedností a definujte potřeby z hlediska podpory, vyřešte aktuální nedostatky a zajistěte připravenost vaší firmy i vašich IT zaměstnanců na změny a nové technologie.

Příprava cloudového prostředí

Naučte se vytvářet cílové zóny Azure dvěma možnými způsoby: Pomocí podnikového škálování nebo zahájením v malém a rozšířením.

Nástroje, které potřebujete k nastavení cloudového prostředí, najdete v průvodci nastavením Azure.

Každá organizace má k přechodu na cloud specifické důvody, existují však dvě hlavní motivace:

Migrace

Tato motivace se zaměřuje na přesun stávajících místních aplikací do cloudu na základě přírůstkového procesu. Předpokládá se, že vaše organizace začíná s počátečním a omezeným rozsahem cloudové migrace, než ho později rozšíří na přesun dalších úloh, jak se poučíte z počátečních zkušeností a vylepšíte své procesy migrace.

Inovace

Tato motivace se zaměřuje na modernizaci vašich digitálních aktiv za účelem podpory obchodních inovací a inovací produktů. Moderní přístupy k nasazení infrastruktury, operacím a zásadám správného řízení rychle překlenují mezery mezi vývojem a provozem.

Srovnávací test a zlepšení zásad správného řízení

Nástroj pro srovnávací testování zásad správného řízení vám umožní identifikovat nedostatky v cestě k transformaci vaší organizace, provádět srovnávací testy zásad správného řízení a sledovat jejich stav v průběhu času a získat doporučení k odstraňování nedostatků. V závislosti na vašich požadavcích můžou konkrétní doporučení zahrnovat následující:

 • Relevantní dokumentace pro váš případ použití
 • Kurzy a studijní programy pro vytváření dovedností na Microsoft Learn.
 • Partnerská řešení
 • Individuální pokyny od technických pracovníků Azure prostřednictvím služby Microsoft FastTrack for Azure

Sdílejte analýzy se zástupcem Microsoftu nebo s partnerem a získejte další informace o řešeních zásad správného řízení.

Zavedení postupů správného řízení

Implementujte minimální realizovatelný produkt (MVP) zásad správného řízení a zaveďte počáteční postupy správného řízení založené na disciplínách správného řízení v cloudu, mezi které patří správa nákladů, standardní hodnoty zabezpečení, konzistence prostředků, standardní hodnoty identit a automatizace nasazení.

Identifikace obchodních rizik a definování úrovní tolerance k rizikům

Identifikujte obchodní rizika a vaši úroveň tolerance k rizikům a zmírněte tato rizika s využitím zásad správného řízení a dodržování předpisů. Dodržování zásad můžete monitorovat implementací opakujících se postupů správného řízení.

Když používáte metodologii pro správu architektury přechodu na cloud, všechny úlohy se klasifikují z hlediska závažnosti a obchodní hodnoty. Klasifikace se měří prostřednictvím analýz dopadu, které vypočítávají ztráty hodnoty související se snížením výkonu nebo přerušením provozu. Na základě tohoto měřitelného dopadu na výnosy můžou vaše týmy zajišťující cloudový provoz ve spolupráci s obchodním týmem vytvářet dobře spravovaná cloudová prostředí s využitím procesů a nástrojů umožňujících provoz a správu odolných řešení.

Mezi klíčové implementace patří například následující:

Sledování

 • Povolení shromažďování dat
 • Identifikace směrného plánu operací
 • Generování upozornění
 • Měření metrik služeb a generování smluv SLA

Správa

 • Identifikace klíčových obchodních operací
 • Mapování operací na služby
 • Analýzy závislostí služeb
 • Souhrnné přehledy pro řídicí panely služeb

Odolnost

 • Zajištění odolné platformy
 • Zajištění správné úrovně ochrany díky vyváženým investicím do odolnosti
 • Zotavení v případě selhání s minimálními výpadky a minimální ztrátou dat
 • Rozvoj na vysoce dostupnou platformu

Řiďte vývoj svého bezpečnostního programu s vizí kompletního konečného stavu z bezpečnostní metodiky. Využijte ji k získání jasných informací o procesech zabezpečení, osvědčených postupech, modelech a zkušenostech. Mezi klíčové součásti bezpečné metodiky patří:

Přehledy rizik

Integrujte přehledy zabezpečení do architektury řízení rizik a digitálních iniciativ.

Odolnost firmy

Zajistěte, aby vaše organizace zůstala během útoků provozuschopná a rychle znovu získala úplný provozní stav.

Ochrana prostředků

Chraňte citlivá data a systémy a průběžně objevujte, klasifikujte a zabezpečujte prostředky.

Doprovodné materiály a nástroje, které vám pomůžou začít

Budování cloudového prostředí s využitím cílových zón Azure

Vyřešte požadavky na nasazení a provoz vašeho cloudového portfolia prostřednictvím škálovatelných a modulárních možností implementace, které vám dovolí vybudovat cloudové prostředí.

Zhodnoťte vaše cloudové prostředí

Začněte proces přechodu na cloud kontrolou připravenosti vaší platformy Azure. Vyhodnoťte svůj plán a vytvořte cílovou zónu, která bude hostovat úlohy, které sestavíte v cloudu nebo které do ní migrujete.

Revidujte cílovou zónu Azure

Vytvořte silný, škálovatelný základ

Získejte pomoc s vytvářením a provozem cílových zón Azure ve velkém měřítku s využitím osvědčeného architektonického přístupu a pokynů k implementaci.

Nasaďte akcelerátor cílové zóny Azure

Udržujte správný směr vaší cesty ke cloudu pomocí posouzení

Objevte nástroje a individuální doporučení, která vám pomůžou prozkoumat přechod na cloud, definovat vaši strategii a odstranit překážky.

Cloud Adoption Strategy Evaluator vám poskytne standard zásad, díky němuž porozumíte různým oblastem nezbytným při tvoření vaši cloudové strategie a obchodního modelu, a který vás navede k dalším praktickým krokům.

Najděte pro sebe tu nejlepší strategii modernizace aplikací a dat. Zrychlete uvádění na trh a poskytněte inovativní zákaznické prostředí díky přesnému posouzení vašich interních a externích aplikací.

Pomocí nástroje Strategic Migration Assessment and Readiness Tool můžete zjistit, jak je vaše organizace připravená na implementaci řešení migrace do cloudu ve velkém měřítku.

Toto posouzení vám pomůže identifikovat nedostatky v aktuálních zásadách správného řízení vaší organizace. Získejte individuální zprávu na základě srovnávacího testu a kurátorované pokyny do začátku.

Posouzení v tomto nástroji pro sledování cesty ke cloudu vám umožní identifikovat vaše potřeby z hlediska přechodu na cloud a získat doporučení k vaší jedinečné cestě ke cloudu.

Maximalizujte hodnotu cloudu s využitím prostředků pro podporu Azure

Dosáhněte svých obchodních cílů a získejte trvalou hodnotu z cloudu využitím komplexní sady nástrojů, programů a zdrojů.

Dokumentace a zdroje informací

Microsoft Learn

Rozvíjejte cloudové dovednosti svých zaměstnanců pomocí studijních programů.

Další informace

FastTrack for Azure

>Získejte pomoc od techniků Microsoftu.

Začínáme

E-book Cloud Adoption Framework

Přečtěte si otázky, na které se můžete zeptat při vytváření digitálního operačního modelu pomocí Microsoft Cloud Adoption Framework pro Azure.

Stáhnout

Program migrace do Azure a modernizace

Získejte pomoc s migrací a modernizací pracovních úloh s využitím osvědčeného komplexního přístupu.

Další informace

Hospodárnost cloudu

Projděte si finanční a technické doprovodné materiály k migraci do cloudu od odborníků na Azure a osvědčené postupy od předních organizací.

Další informace

Azure Well-Architected

Naučte se navrhovat a vytvářet dobře navržené cloudové úlohy.

Další informace

Nejčastější dotazy k architektuře přechodu na cloud pro Azure od Microsoftu

 • Ačkoli cloud není novinkou, Microsoft Cloud Adoption Framework pro Azure vytváří nové možnosti řízení podniku a technologií. Cloud Adoption Framework poskytuje nástroje a návody pro implementaci nejen cloudových technologií, ale také obchodních, personálních a procesních změn, abyste mohli s jistotou a kontrolou přijmout Azure. Protože je založen na osvědčených postupech a úspěšných zkušenostech zákazníků a partnerů, je rámec pravidelně aktualizován.

 • Architektura přechodu na cloud je dostupná po celém světě.
 • Protože přechod na cloud je celofiremní rozhodnutí, Cloud Adoption Framework je navržený pro správce IT, cloudové architekty i pracovníky s rozhodovací pravomocí.
 • Neexistuje jednotná cesta k přechodu na cloud: každá organizace si určuje vlastní cestu. Existuje však několik společných kroků na této cestě a Cloud Adoption Framework je modulárně pokrývá, takže můžete začít v kterémkoli bodu cesty. Proveďte hodnocení Cloud Journey Tracker-průvodce cloudem a stanovte cestu vaší organizace k přijetí cloudu nebo najděte partnera, který vám pomůže začít.
 • Hodnocení vám umožní rychle určit nejlepší přístup k přijetí cloudu pro vaši organizaci. Poskytují doporučení založená na vašich potřebách a umožňují komukoli ve vaší organizaci, aby si je mohl kdykoliv prohlédnout. Kromě přesného určení vašich potřeb v oblasti zavádění cloudu vám tato hodnocení pomohou definovat benchmark zásad správného řízení a vyhodnotit vaše úlohy.

Spolupráce s odborníkem

Získejte odbornou pomoc na každém kroku procesu cloud adoption.

Zrychlení cesty přechodu na cloud

Vyhodnoťte své obchodní strategie a získejte vybrané rady od Microsoft Assessments.