Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Microsoft Cloud Adoption Framework pro Azure

Prověřené pokyny od Microsoftu ke zrychlení cesty přechodu na cloud.

Co je Cloud Adoption Framework?

Cloud Adoption Framework představuje prověřené pokyny, jejichž cílem je pomoct vám s vytvořením a implementací obchodní a technologické strategie, které jsou nezbytné pro úspěch vaší organizace v cloudu. Obsahuje osvědčené postupy, dokumentaci a nástroje, které cloudoví architekti, odborníci na IT a osoby zodpovědné za klíčová obchodní rozhodnutí potřebují k úspěšnému dosažení svých krátkodobých i dlouhodobých cílů.

S využitím osvědčených postupů Cloud Adoption Frameworku můžou organizace lépe sladit své obchodní a technické strategie a zajistit si úspěch.

Dosažení obchodních cílů

Získejte odborné pokyny k plánování a provádění organizačních a technických změn a současně zmírněte rizika.

Správa organizačních změn

Najděte pro vaši organizaci udržitelné způsoby, jak využívat cloudové technologie.

Přijetí technologií pro obchodní růst

Objevujte a učte se implementovat zabezpečené cloudové technologie, které se škálují a rostou s vaší firmou.

Zabezpečení vašeho prostředí

Zachyťte rizika, naplánujte kontrolní mechanismy, nastavte standardní hodnoty zabezpečení a bezpečně fungujte dle prověřených pokynů.

Vytvoření zásad správného řízení a optimalizace nákladů

Vytvářejte rozpočty, monitorujte vzory přidělování nákladů, nastavujte zásady a implementujte kontrolní mechanismy pro optimalizaci útraty a nasazení v cloudu.

Cesta přechodu na cloud

Neexistuje žádný proces přechodu na cloud, který by fungoval pro všechny organizace, ale hlavní fáze implementace bezpečné metodologie jsou pro všechny organizace a všechna odvětví stejné: definování strategie, vytvoření plánu, příprava organizace, přechod na cloud a následné řízení a správa vašeho digitálního prostředí.

Porozumění motivacím

Seznamte se s hospodárností cloudu a získejte finanční a technické tipy, které vám pomohou rozvíjet vaši cloudovou strategii a budovat obchodní případ.

Identifikace požadovaných obchodních výsledků

Stanovte jasné obchodní výsledky, které jsou v souladu s vašimi motivacemi. S využitím této šablony můžete zajistit soulad účastníků a pracovníků s rozhodovací pravomocí při rozhodování o určení priority výsledků.

Definování obchodního odůvodnění

Definujte svůj obchodní případ a vytvořte finanční model, ve kterém se promítne obchodní dopad vaší strategie přechodu na cloud.

Zpět na karty

Doprovodné materiály a nástroje, které vám pomůžou začít

Budování cloudového prostředí s využitím cílových zón Azure

Vyřešte požadavky na nasazení a provoz vašeho cloudového portfolia prostřednictvím škálovatelných a modulárních možností implementace, které vám dovolí vybudovat cloudové prostředí.

Diagram znázorňující, jak cílové zóny Azure pomáhají vytvářet cloudové prostředí

Posouzení vašeho cloudového prostředí

Začněte proces přechodu na cloud kontrolou připravenosti vaší platformy Azure. Vyhodnoťte svůj plán a vytvořte cílovou zónu, která bude hostovat úlohy, které sestavíte v cloudu nebo do něj migrujete.

Vytvoření silného a škálovatelného základu

Získejte pomoc s vytvářením a provozem cílových zón Azure ve velkém měřítku s využitím osvědčeného architektonického přístupu a pokynů k implementaci.

Udržujte správný směr vaší cesty ke cloudu pomocí posouzení

Objevte nástroje a individuální doporučení, která vám pomůžou prozkoumat přechod na cloud, definovat vaši strategii a odstranit překážky.

Zpět na karty

Maximalizujte hodnotu cloudu s využitím prostředků pro podporu Azure

Dosáhněte svých obchodních cílů a získejte průběžnou hodnotu z cloudu díky využití komplexní sady nástrojů, programů a prostředků.

Dokumentace a zdroje informací

Microsoft Learn

Rozvíjejte dovednosti svých zaměstnanců v cloudu s využitím studijních programů.

FastTrack for Azure

Získejte pomoc od techniků Microsoftu.

Program migrace do Azure a modernizace

Získejte pomoc s migrací a modernizací pracovních úloh s využitím osvědčeného komplexního přístupu.

Hospodárnost cloudu

Projděte si finanční a technické doprovodné materiály k migraci do cloudu od odborníků na Azure a osvědčené postupy od předních organizací.

Dobře navržená architektura Azure

Naučte se navrhovat a vytvářet dobře sestavené cloudové úlohy.

Nejčastější dotazy k architektuře Microsoft Cloud Adoption Framework

  • I když cloud není nic nového, Microsoft Cloud Adoption Framework vytváří nové příležitosti obchodní správy a technologií. Cloud Adoption Framework poskytuje nástroje a pokyny pro implementaci nejen cloudových technologií, ale také změn v oblasti podnikání, lidí a procesů, aby bylo možné Azure přijmout řízeně a s důvěrou. Vzhledem k tomu, že je architektura založená na osvědčených postupech a úspěšných zkušenostech zákazníků a partnerů, pravidelně se aktualizuje.

  • Cloud Adoption Framework je k dispozici po celém světě.

  • Protože přechod na cloud je celofiremní rozhodnutí, Cloud Adoption Framework je navržený pro správce IT, cloudové architekty i pracovníky s rozhodovací pravomocí.

  • Neexistuje žádná jediná cesta ke cloudu. Každá organizace si definuje vlastní cestu. Na těchto cestách ale existuje několik společných kroků a Cloud Adoption Framework na cloud je modulárně pokrývá, takže můžete začít bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíte. Pokud chcete identifikovat cestu přechodu na cloud vaší organizace nebo najít partnera, který vám pomůže začít, využijte posouzení pomocí nástroje pro sledování cesty ke cloudu.

  • Posouzení vám umožní rychle určit nejlepší přístup k přechodu na cloud pro vaši organizaci. Poskytují doporučení na základě vašich potřeb a umožňují komukoli ve vaší organizaci, aby je mohl snadno zkontrolovat. Kromě určení potřeb z hlediska přechodu na cloud vám tato posouzení pomůžou definovat srovnávací testy zásad správného řízení a vyhodnotit vaše úlohy.

Spolupráce s odborníkem

Získejte odbornou pomoc na každém kroku procesu přechodu na cloud.

Zrychlení cesty přechodu na cloud

Vyhodnoťte své obchodní strategie a získejte kurátorované pokyny od Microsoft Assessments.