Přeskočit navigaci

Migrace aplikací .NET

Optimalizujte náklady, zajistěte bezproblémový provoz a dodávejte funkce rychleji díky přesunu aplikací .NET a databází SQL do cloudu. Získejte bezplatnou sestavu kompatibility a migrujte aplikace v řádu minut s využitím Pomocníka s migrací služby App Service a nástroje Database Migration Assistant.

Migrace aplikací .NET s využitím služeb Azure App Service a Azure SQL Database

Nyní je více než kdy jindy důležité udržovat nízké provozní náklady a zároveň reagovat na neustále se vyvíjející potřeby uživatelů. Azure App Service a Azure SQL Database zajišťují dostupnost, škálování, zabezpečení a správu infrastruktury vašich aplikací, abyste mohli věnovat více času rozvoji vašeho podnikání a podpoře zaměstnanců.

Pro webové aplikace ASP.NET poskytuje Azure jedinou komplexní plně spravovanou platformu, která nativně podporuje Windows, nabízí bezkonkurenční produktivitu vývojářů díky úzké integraci se sadou Visual Studio a s GitHubem a vychází z 25 let zkušeností s inovacemi SQL prostřednictvím služby Azure SQL Database. Díky bezplatným nástrojům a prostředkům pro migraci do cloudu, jako je Azure Migrate, které jsou přizpůsobené webovým aplikacím v .NET (a databázím SQL, které využívají), je migrace do cloudu jednodušší než kdy dřív.

Optimalizace nákladů

Integrované monitorování a inteligentní funkce optimalizují prostředky a pomáhají tak získat více cloudu za méně peněz.

Bezproblémový provoz

Zajistěte nasazení bez výpadků s využitím platformy pro hostování webů na podnikové úrovni, která zpracovává více než 9 bilionů dotazů SQL za den.

Rychlejší dodávání nových funkcí

Bezproblémové vzdálené a živé ladění webů umožňuje rychle diagnostikovat problémy a reagovat na ně.

Snížení nákladů, zvýšení efektivity a zlepšení flexibility

Využijte cenové výhody plně spravované platformy, která umožňuje migrovat a provozovat aplikace .NET bez obav. Uvolněte čas vývojářů na vytváření, nasazování a rozvoj aplikací, které zákazníkům poskytují prostředí plná funkcí. O nerozlišené rutinní úkoly správy se postaráme za vás.

Poslechněte si, jak Azure pomáhá firmám s migrací aplikací a databází do cloudu

Migrace aplikací .NET

Zjednodušte plánování migrace svých webových aplikací do cloudu s minimálními nebo žádnými změnami kódu s využitím nástroje Pomocník s migrací Azure App Service. Jedná se o bezplatný a snadný způsob, jak automaticky migrovat webové aplikace .NET nebo PHP z místního prostředí do cloudu.

  • Posouzení vhodnosti webu k migraci spuštěním prohledávání jeho veřejné adresy URL
  • Stažení nástroje Migration Assistant a spuštění kontrol připravenosti
  • Migrace webové aplikace do služby Azure App Service

Migrace databáze

Získejte podrobné pokyny k modernizaci dat SQL Serveru v Azure.

Ukázka: Migrace webových aplikací do Azure App Service

Projděte si nejnovější možnosti pro posouzení a migraci vašich aplikací a jejich podkladového kódu do Azure.

Ukázka: Migrace databází SQL Serveru do Azure

Projděte si nejlepší způsoby posouzení migrace SQL Serveru a migrace dat SQL Serveru do Azure s využitím nástroje Database Migration Assistant a služby Database Migration Service.

Udělejte první krok k migraci

Začínáme