Azure Monitor

Úplný přehled o aplikacích, infrastruktuře a síti

Přehled produktu

  • Monitorování výkonu aplikací s využitím pokročilých analýz a strojového učení
  • Aktivní identifikace problémů a automatické reakce na upozornění
  • Integrace s provozním pracovním postupem a jeho rozšíření

Azure Monitor nově integruje funkce Log Analytics a Application Insights a nabízí tak výkonné komplexní monitorování aplikací. Log Analytics a Application Insights můžete i nadále používat samostatně.

Další informace

Úplný přehled

Získejte celkový přehled o aplikacích, infrastruktuře a síti s využitím pokročilých analýz, řídicích panelů a map vizualizací. Azure Monitor poskytuje ústřední centrum pro identifikaci poruch sítě, špiček využití procesoru, nevrácení paměti v kódu a dalších problémů ještě předtím, než by mohly mít dopad na vaši firmu.

Inteligentní přehledy

Řešte problémy rychleji a dělejte lepší rozhodnutí s využitím AI. Výkonný dotazovací jazyk a integrované konstrukty strojového učení vám umožní analyzovat a monitorovat data z různých zdrojů a zjišťovat vztahy mezi nimi. A s využitím detekce anomálií a prediktivní analýzy pro vaše aplikace můžete z dat snadno získat užitečné přehledy.

Aktivní optimalizace

Identifikujte potenciální kritické body a nové způsoby, jak vylepšit vaše aplikace. Analyzujte chování uživatelů a měřte dopad vašich změn. Azure Monitor umožňuje průběžně iterovat, abyste mohli vytvořit to nejlepší prostředí pro zákazníky.

Otevřenost a rozšiřitelnost

Azure Monitor nabízí okamžitou integraci s oblíbenými nástroji DevOps, ITSM a SIEM a nástroji pro správu problémů. Využijte zabalená řešení k monitorování specializovaných úloh nebo vytvořte vlastní integraci pomocí rozhraní REST API služby Azure Monitor a webhooků.

Podrobné a aktuální metriky a protokoly z prostředků, aplikací a operačních systémů v Azure i místním prostředí a z vlastních dat z vlastních zdrojů dat.

Předdefinované řídicí panely a vizualizace, které vám pomůžou rychle porozumět trendům.

Získejte komplexní zobrazení vaší aplikace a infrastruktury s využitím přehledů založených na strojovém učení. Využijte výkonnou analytickou platformu k dotazování velkých objemů dat a práci s nimi.

Aktivně identifikujte problémy a automaticky reagujte na upozornění.

Využijte více než 20 integrací partnerů a otevřenou architekturu s rozhraními API a sadami SDK, které vám pomůžou používat vlastní nástroje DevOps, ITSM, SIEM a další vlastní nástroje.

Informace o tom, jak zákazníci používají Azure Monitor

Využití integrací našich partnerů

Postup při integraci služby Azure Monitor s nástroji SIEM

Průběžné sledování DevOps pomocí Azure Application Insights a Log Analytics: Build 2018

Sjednocená upozornění ve službě Azure Monitor | Azure Friday

Začněte s monitorováním prostředků Azure ještě dnes