Přeskočit navigaci

Architektura přechodu na cloud pro Azure od Microsoftu

Prověřené pokyny ke zrychlení cesty přechodu na cloud

Co je Cloud Adoption Framework?

Cloud Adoption Framework představuje prověřené pokyny, jejichž cílem je pomoct vám s vytvořením a implementací obchodní a technologické strategie, které jsou nezbytné pro úspěch vaší organizace v cloudu. Obsahuje osvědčené postupy, dokumentaci a nástroje, které cloudoví architekti, odborníci na IT a osoby zodpovědné za klíčová obchodní rozhodnutí potřebují k úspěšnému dosažení svých krátkodobých i dlouhodobých cílů.

S využitím osvědčených postupů Cloud Adoption Frameworku můžou organizace lépe sladit své obchodní a technické strategie a zajistit si úspěch.

Realizace obchodních cílů

Identifikujte příležitosti pro vaši organizaci v cloudu a realizujte své cíle s využitím cloudových technologií.

Příprava organizace na cloud

Identifikujte produktivní a udržitelné způsoby, jak vaší organizaci pomoct porozumět technologickým změnám, které zlepší obchodní výsledky, a přijmout je.

Migrace do cloudu a optimalizace

Přesuňte svá digitální aktiva do cloudu a optimalizujte je i vaše provozní procesy k dokonalosti prostřednictvím inovativních cloudových technologií.

Cesta přechodu na cloud

Neexistuje žádná cesta k přechodu na cloud, která by fungovala pro všechny organizace, ale hlavní fáze implementace jsou pro všechny organizace a všechna odvětví stejné: definování strategie, vytvoření plánu, příprava organizace, přechod na cloud a řízení a správa vašich digitálních aktiv.

Porozumění motivacím

Seznamte se s hospodárností cloudu a získejte finanční a technické tipy, které vám pomohou rozvíjet vaši cloudovou strategii a budovat obchodní případ.

Identifikace požadovaných obchodních výsledků

Stanovte jasné obchodní výsledky, které jsou v souladu s vašimi motivacemi. S využitím této šablony můžete zajistit soulad účastníků a pracovníků s rozhodovací pravomocí při rozhodování o určení priority výsledků.

Definování obchodního odůvodnění

Definujte svůj obchodní případ a vytvořte finanční model, ve kterém se promítne obchodní dopad vaší strategie přechodu na cloud.

Vytvoření inventáře digitálních aktiv

Vytvořte soupis všech vašich úloh, aplikací, zdrojů dat, virtuálních počítačů a dalších IT prostředků a vyhodnoťte je, abyste určili nejlepší způsob jejich hostování v cloudu.

Vytvoření plánu přechodu na cloud

Vytvořte plán svého přechodu na cloud tím, že určíte prioritu svých úloh na základě jejich obchodního dopadu a technické složitosti.

Definování připravenosti dovedností a podpory

Vytvořte a implementujte plán připravenosti dovedností a definujte potřeby z hlediska podpory, vyřešte aktuální nedostatky a zajistěte připravenost vaší firmy i vašich IT zaměstnanců na změny a nové technologie.

Příprava cloudového prostředí

Naučte se vytvářet cílové zóny Azure dvěma možnými způsoby: pomocí podnikového škálování nebo zahájením v malém a rozšířením.

Nástroje, které potřebujete k nastavení cloudového prostředí, najdete v průvodci nastavením Azure.

Každá organizace má k přechodu na cloud specifické důvody, existují však dvě hlavní motivace:

Migrace

Tato motivace se zaměřuje na přesun stávajících místních aplikací do cloudu na základě přírůstkového procesu. Předpokládá se, že vaše organizace začíná s počátečním a omezeným rozsahem cloudové migrace, než ho později rozšíří na přesun dalších úloh, jak se poučíte z počátečních zkušeností a vylepšíte své procesy migrace.

Inovace

Tato motivace se zaměřuje na modernizaci vašich digitálních aktiv za účelem podpory obchodních inovací a inovací produktů. Moderní přístupy k nasazení infrastruktury, operacím a zásadám správného řízení rychle překlenují mezery mezi vývojem a provozem.

Srovnávací test a zlepšení zásad správného řízení

Nástroj pro srovnávací testování zásad správného řízení vám umožní identifikovat nedostatky v cestě k transformaci vaší organizace, provádět srovnávací testy zásad správného řízení a sledovat jejich stav v průběhu času a získat doporučení k odstraňování nedostatků. V závislosti na vašich požadavcích můžou konkrétní doporučení zahrnovat následující:

 • Relevantní dokumentace pro váš případ použití
 • Kurzy rozvoje dovedností a studijní programy na Microsoft Learn
 • Partnerská řešení
 • Individuální pokyny od technických pracovníků Azure prostřednictvím služby Microsoft FastTrack for Azure

Sdílejte analýzy se zástupcem Microsoftu nebo s partnerem a získejte další informace o řešeních zásad správného řízení.

Zavedení postupů správného řízení

Implementujte minimální realizovatelný produkt (MVP) zásad správného řízení a zaveďte počáteční postupy správného řízení založené na disciplínách správného řízení v cloudu, mezi které patří správa nákladů, standardní hodnoty zabezpečení, konzistence prostředků, standardní hodnoty identit a automatizace nasazení.

Identifikace obchodních rizik a definování úrovní tolerance k rizikům

Identifikujte obchodní rizika a vaši úroveň tolerance k rizikům a zmírněte tato rizika s využitím zásad správného řízení a dodržování předpisů. Dodržování zásad můžete monitorovat implementací opakujících se postupů správného řízení.

Když používáte metodologii pro správu architektury přechodu na cloud, všechny úlohy se klasifikují z hlediska závažnosti a obchodní hodnoty. Klasifikace se měří prostřednictvím analýz dopadu, které vypočítávají ztráty hodnoty související se snížením výkonu nebo přerušením provozu. Na základě tohoto měřitelného dopadu na výnosy můžou vaše týmy zajišťující cloudový provoz ve spolupráci s obchodním týmem vytvářet dobře spravovaná cloudová prostředí s využitím procesů a nástrojů umožňujících provoz a správu odolných řešení.

Mezi klíčové implementace patří například následující:

Sledování

 • Povolení shromažďování dat
 • Identifikace směrného plánu operací
 • Generování upozornění
 • Měření metrik služeb a generování smluv SLA

Správa

 • Identifikace klíčových operací pro obchodní operace
 • Mapování operací na služby
 • Analýzy závislostí služeb
 • Souhrnné přehledy pro řídicí panely služeb

Odolnost

 • Zajištění odolné platformy
 • Zajištění správné úrovně ochrany díky vyváženým investicím do odolnosti
 • Zotavení v případě selhání s minimálními výpadky a minimální ztrátou dat
 • Rozvoj na vysoce dostupnou platformu

Doprovodné materiály a nástroje, které vám pomůžou začít

Budování cloudového prostředí s využitím cílových zón Azure

Vyřešte požadavky na nasazení a provoz vašeho cloudového portfolia prostřednictvím škálovatelných a modulárních možností implementace, které vám dovolí vybudovat cloudové prostředí.

Podniková úroveň

Architektonický přístup a referenční implementace, které vám pomůžou efektivně vytvořit a zprovoznit cílové zóny Azure ve velkém měřítku.

Začít na podnikové úrovni

Začátek v malém před rozšířením

Začněte implementací menší cílové zóny. S postupujícím přechodem přidejte do cílových zón moduly pro zásady správného řízení, provoz a správu.

Začít v malém a rozšířit

Udržujte správný směr vaší cesty ke cloudu pomocí posouzení

Objevte nástroje a individuální doporučení, která vám pomůžou prozkoumat přechod na cloud, definovat vaši strategii a odstranit překážky.

Rychlé vyhledání relevantního obsahu v architektuře přechodu na cloud

Posouzení v tomto nástroji pro sledování cesty ke cloudu vám umožní identifikovat vaše potřeby z hlediska přechodu na cloud a získat doporučení k vaší jedinečné cestě ke cloudu.

Sledování cesty ke cloudu

Posouzení připravenosti na migraci

Pomocí nástroje Strategic Migration Assessment and Readiness Tool můžete zjistit, jak je vaše organizace připravená na implementaci řešení migrace do cloudu ve velkém měřítku.

Připravit se na migraci

Definování směrného plánu zásad správného řízení

Toto posouzení vám pomůže identifikovat nedostatky v aktuálních zásadách správného řízení vaší organizace. Získejte individuální zprávu na základě srovnávacího testu a kurátorované pokyny do začátku.

Nastavit srovnávací test zásad správného řízení

Vyhodnocení úloh pomocí osvědčených postupů

Využijte dobře navrženou architekturu Microsoft Azure, abyste prozkoumali vaše úlohy z hlediska spolehlivosti, optimalizace nákladů, efektivity výkonu, zabezpečení a efektivity provozu.

Posoudit architekturu úloh

Partneři jsou klíčovou součástí vaší cesty přechodu na cloud

Najděte partnera, který vám pomůžeme při každém kroku procesu přechodu na cloud.

Dokumentace a zdroje informací

Microsoft Learn

Rozvíjejte dovednosti svých zaměstnanců v cloudu s využitím studijních programů.

Další informace

FastTrack for Azure

Získejte pomoc od techniků Microsoftu.

Začínáme

Centrum modernizace a migrace do Azure

Vydejte se na cestu migrace do cloudu.

Začínáme

Program migrace do Azure a modernizace

Get help migrating and modernizing your workloads with a proven end-to-end approach.

Další informace

Hospodárnost cloudu

Projděte si finanční a technické doprovodné materiály k migraci do cloudu od odborníků na Azure a osvědčené postupy od předních organizací.

Další informace

Azure customer enablement

Get the most out of Azure with proven tools, guidance, and resources.

Další informace

Nejčastější dotazy k architektuře přechodu na cloud pro Azure od Microsoftu

 • I když cloud není novinkou, Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure vytváří nové obchodní a technologické příležitosti. Cloud Adoption Framework poskytuje nástroje a pokyny pro implementaci nejen cloudových technologií, ale také změn v oblasti podnikání, lidí a procesů, aby bylo možné Azure přijmout řízeně a s důvěrou. Vzhledem k tomu, že je architektura založená na osvědčených postupech a úspěšných zkušenostech zákazníků a partnerů, pravidelně se aktualizuje.

 • Architektura přechodu na cloud je dostupná po celém světě.
 • Protože přechod na cloud je celofiremní rozhodnutí, Cloud Adoption Framework je navržený pro správce IT, cloudové architekty i pracovníky s rozhodovací pravomocí.
 • Neexistuje žádná jediná cesta ke cloudu. Každá organizace si definuje vlastní cestu. Na těchto cestách ale existuje několik společných kroků a Architektura přechodu na cloud je modulárně pokrývá, takže můžete začít bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíte. Pokud chcete identifikovat cestu přechodu na cloud vaší organizace nebo najít partnera, který vám pomůže začít, využijte posouzení pomocí nástroje pro sledování cesty ke cloudu.

 • Posouzení vám umožní rychle určit nejlepší přístup k přechodu na cloud pro vaši organizaci. Poskytují doporučení na základě vašich potřeb a umožňují komukoli ve vaší organizaci, aby je mohl snadno zkontrolovat. Kromě určení potřeb z hlediska přechodu na cloud tato posouzení vám pomůžou definovat srovnávací testy zásad správného řízení a vyhodnotit vaše úlohy.

Zrychlení cesty přechodu na cloud

Začínáme