Azure Spring Cloud

Plně spravovaná služba Spring Cloud, vytvořená a provozovaná společně s VMware

Zjednodušení vývoje a správy aplikací Spring Boot

Spring Cloud umožňuje přenést moderní vzory mikroslužeb do aplikací Spring Boot a Steeltoe .NET Core, eliminovat často používaný kód a rychle vyvíjet robustní aplikace v cloudu.

Plně spravovaný vývoj mikroslužeb s integrovaným zjišťováním služeb a správou konfigurace

Vývoj, provoz a integrovaná podpora ve spolupráci Microsoftu a VMware

Rychlé řešení potíží a odhalování slabých míst s využitím Azure Monitoru

Snadné sestavování aplikací v Javě od zdroje až po kontejner s využitím plně integrované sestavovací služby VMware Tanzu

Urychlení vývoje

Rychle vyvíjejte a doručujte vaše aplikace v Javě a Steeltoe .NET Core s využitím plně spravovaných komponent Spring Cloudu, včetně zjišťování služeb, správy konfigurace a distribuovaného trasování. Stačí nasadit zdrojový kód nebo artefakty buildu a Azure Spring Cloud automaticky propojí vaši aplikaci s infrastrukturou Spring Cloudu.

Monitorování aplikací

Zajistěte si podrobný přehled o závislostech aplikací a provozní telemetrii s využitím Azure Monitoru. Agregujte metriky pro topologické zobrazení vzájemné interakce různých služeb a podívejte se na průměrný výkon a četnost chyb. Využijte možnost snadno zjistit původní příčinu problémů se spolehlivostí a problematickým výkonem.

Rozšíření aplikací s využitím starterů Springu

Využijte rozsáhlé portfolio starterů Springu ke snadné interakci se službami Azure, jako jsou Azure Cosmos DB, Azure Active Directory a Key Vault.

Zahrňte do své aplikace startery Springu, abyste do kódu nemuseli ručně přidávat popisovače závislostí. Vývoj starterů Springu je v rámci komunity otevřený a příspěvky ke kódu vítáme.

Další informace o Springu v Azure

Jednodušší správa infrastruktury

Spouštějte vaše aplikace Spring Boot Steeltoe .NET Core v plně spravované službě se škálovatelnou globální infrastrukturou. Podpora nasazení typu modrá/zelená na klíč umožňuje snížit prostoje a rizika nasazování.

Zabezpečení Azure

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.

 • Zaměstnáváme přes 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení vašich dat a ochraně osobních údajů.

 • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Ceny služby Azure Spring Cloud

Za každou instanci aplikace se naúčtuje jedna jednotka doby přidělení vCPU a skupiny paměti na úrovni Standard, která zahrnuje 32 GB paměti a 16 vCPU. Pokud jednu nebo obě kapacity zahrnuté v jednotce doby přidělení vCPU a skupiny paměti na úrovni Standard překročíte, bude se vám účtovat skutečné nadlimitní využití podle celkového počtu jednotek nadlimitního využití doby přidělení paměti na úrovni Standard nadlimitního využití doby přidělení vCPU na úrovni Standard.

Azure Spring Cloud

Zaregistrujte si bezplatný účet Azure a získejte okamžitý přístup a kredit $200.

Learn how to deploy your first app using the Azure portal.

Dokumentace a zdroje informací

Dokumentace

Seznamte se s koncepty služby Azure Spring Cloud a vyzkoušejte si rychlé starty, kurzy a další materiály.

Dokumentace k Azure Spring Cloudu

Školení pro Azure Spring Cloud

Projděte si kurzy a průvodce pro Azure Spring Cloud na GitHubu.

Zdroje informací o službě Azure Spring Cloud na GitHubu

Microsoft Learn

Získejte dovednosti v cloudu s využitím bezplatných a praktických podrobných výukových modulů z webu Microsoft Learn.

Workshop pro Azure Spring Cloud

Nejčastější dotazy ke službě Azure Spring Cloud

 • Azure Spring Cloud je platforma jako služba (PaaS) pro vývojáře ve Springu. Spravujte životní cyklus aplikací Spring Boot s využitím komplexního monitorování a diagnostiky, správy konfigurace, zjišťování služeb, integrace CI/CD, nasazení typu modrá/zelená a dalších funkcí.
 • Azure Spring Cloud usnadňuje nasazování aplikací mikroslužeb založených na Spring Bootu do Azure beze změn kódu. Spring Boot spravuje infrastrukturu aplikací, abyste se mohli zaměřit na jejich kód a obchodní logiku. Využijte základní integrované funkce, jako jsou Eureka, konfigurační server, server registru služeb, sestavovací služba VMware Tanzu nebo nasazení typu modrá/zelená. Propojte své aplikace s dalšími službami Azure, jako jsou Azure Cosmos DB, Azure Database for MySQL nebo Azure Cache for Redis.
 • Zabezpečení dat a ochrana osobních údajů jsou hlavními prioritami. Prostřednictvím šifrování dat Azure pomáhá zajistit, aby k datům, protokolům a konfiguracím aplikací měli přístup pouze autorizovaní uživatelé.

  Instance služeb ve službě Azure Spring Cloud jsou vzájemně izolované a nasazují se v clusterech Azure Kubernetes s posíleným zabezpečením. Ve službě Azure Spring Cloud se instalují důležité opravy zabezpečení pro moduly runtime služby Spring Cloud a sady Zulu JDK.

  Mezi další funkce zabezpečení patří izolace sítě s využitím služby Azure Virtual Network, vynucování standardů dodržování předpisů organizace s využitím služby Azure Policy nebo možnost připojení k dalším službám Azure s využitím spravované identity.

 • Azure Spring Cloud nabízí dvě cenové úrovně: Basic a Standard. Úroveň Basic je určená pro vývoj/testování a vyzkoušení služby Azure Spring Cloud a úroveň Standard je optimalizovaná pro produkční provoz pro obecné účely. Informace o limitech a porovnání úrovní funkcí najdete v podrobnostech o cenách služby Azure Spring Cloud.
 • Projděte si smlouvu SLA pro Azure Spring Cloud úrovně Standard. Pro úroveň Basic není žádná smlouva SLA.

Začínáme s Azure Spring Cloud