Azure Spring Cloud

Plně spravovaná služba Spring Cloud, vytvořená a provozovaná společně s Pivotalem

Zjednodušení vývoje a správy aplikací Spring Boot

Spring Cloud umožňuje přenést moderní vzory mikroslužeb do aplikací Spring Boot, eliminovat často používaný kód a rychle vyvíjet robustní aplikace v Javě. Využijte možnost snadného nasazování, provozování a škálování vašich aplikací v plně spravovaném prostředí.

Plně spravovaný vývoj mikroslužeb s integrovaným zjišťováním služeb a správou konfigurace

Vývoj, provoz a integrovaná podpora ve spolupráci Microsoftu a Pivotalu

Rychlé řešení potíží a odhalování slabých míst s využitím Azure Monitoru

Snadné sestavování aplikací v Javě od zdroje až po kontejner s využitím integrované sestavovací služby Pivotalu

Urychlení vývoje

Rychle vyvíjejte a doručujte vaše aplikace v Javě s využitím plně spravovaných komponent Spring Cloudu, včetně zjišťování služeb, správy konfigurace a distribuovaného trasování. Stačí nasadit zdrojový kód nebo artefakty buildu a Azure Spring Cloud automaticky propojí vaši aplikaci s infrastrukturou Spring Cloudu.

Monitorování aplikací

Zajistěte si podrobný přehled o závislostech aplikací a provozní telemetrii s využitím Azure Monitoru. Agregujte metriky pro topologické zobrazení vzájemné interakce různých služeb a podívejte se na průměrný výkon a četnost chyb. Využijte možnost snadno zjistit původní příčinu problémů se spolehlivostí a problematickým výkonem.

Rozšíření aplikací s využitím starterů Springu

Využijte rozsáhlé portfolio starterů Springu ke snadné interakci se službami Azure, jako jsou Azure Cosmos DB, Azure Active Directory a Key Vault.

Zahrňte do vašich aplikací startery Springu. Nemusíte pak související závislosti řešit ručně. Vývoj starterů Springu je v rámci komunity otevřený a příspěvky ke kódu vítáme.

Další informace o Springu v Azure

Jednodušší správa infrastruktury

Spouštějte vaše aplikace Spring Boot v plně spravované službě se škálovatelnou globální infrastrukturou. Podpora nasazení typu modrá/zelená na klíč umožňuje snížit prostoje a rizika nasazování.

Zabezpečení Azure

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.

  • Zaměstnáváme přes 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení vašich dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Azure Spring Cloud v privátní verzi Preview

Zaregistrujte se pro privátní verzi Preview.
Zjistěte, jak spustit aplikaci Spring Boot s využitím webu Azure Portal.

Začínáme s Azure Spring Cloud

Zaregistrovat se pro verzi Preview