Přeskočit navigaci

Azure Security Center

Jednotná správa zabezpečení a pokročilá ochrana před hrozbami napříč hybridními cloudovými úlohami

Porozumění stavu zabezpečení místních i cloudových úloh

Získejte jednotný přehled o zabezpečení všech místních i cloudových úloh. Automaticky zjišťujte a začleňujte nové prostředky Azure a používejte zásady zabezpečení napříč hybridními cloudovými úlohami pro zajištění dodržování bezpečnostních standardů. Shromažďujte, prohledávejte a analyzujte data o zabezpečení z nejrůznějších zdrojů, včetně bran firewall a dalších partnerských řešení.

Rychlé nalezení a vyřešení ohrožení zabezpečení

Průběžně monitorujte zabezpečení svých počítačů, sítí a služeb Azure pomocí stovek integrovaných posouzení zabezpečení nebo vytvářejte vlastní. Využijte užitečná doporučení zabezpečení k vyřešení problémů před tím, než je bude možné zneužít.

Omezení vystavení hrozbám

Povolte adaptivní ochranu před hrozbami a snižte tak vystavení útokům. Blokujte malware a další nechtěný kód použitím ovládacích prvků aplikací upravených pro vaše konkrétní úlohy a využívajících strojové učení. Povolte k portům pro správu virtuálních počítačů Azure řízený přístup za běhu a výrazně tak omezte plochu vystavenou útokům hrubou silou a dalším síťovým útokům.

Detekce útoků a pohotová reakce

Získejte výhodu nad vyvíjejícími se kybernetickými útoky pomocí pokročilých analýz a grafu inteligentního zabezpečení Microsoftu. Využijte integrované analýzy chování a strojové učení k identifikaci útoků a zneužití nultého dne. Monitorujte v sítích, počítačích a cloudových službách příchozí útoky a aktivity po porušení zabezpečení. Zjednodušte vyšetřování pomocí interaktivních nástrojů a kontextové analýzy hrozeb.

Související produkty a služby

Key Vault

Zabezpečení a zachování kontroly nad klíči a jinými tajnými kódy

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Začínáme s Centrem zabezpečení už dnes