Ceny služeb Cognitive Services – Text Analytics API

Využití inteligentních rozhraní API k povolení možností pro zpracování obrazu, jazyka a hledání

Analýza textu je služba AI, která odhaluje poznatky, například zabarvení, entity a klíčové fráze v nestrukturovaném textu. Analýza textu obsahuje čtyři hlavní funkce: Analýza mínění, Extrakce klíčových frází, Rozpoznávání jazyka a Rozpoznání pojmenovaných entit.

Zavádíme také Analýzu textu pro zdravotnictví, která s využitím zpracování přirozeného jazyka vyhledává a označuje popisky informace v nestrukturovaných klinických dokumentech. Ve verzi Public Preview se za použití Analýzy textu pro zdravotnictví neúčtují žádné poplatky. Toto je chráněná funkce – další informace o ochranném procesu najdete tady. Ceny budou zveřejněny, až bude funkce všeobecně dostupná.

Podrobnosti o cenách

Služba Text Analytics se kupuje po úrovních.

Textové záznamy odpovídají počtu 1 000 znakových jednotek v rámci dokumentu, který je poskytnutý jako vstup pro požadavek na rozhraní API pro analýzu textu.

Instance Funkce Cena
Zdarma - Web/kontejner Analýza mínění
Extrakce klíčových frází
Rozpoznávání jazyka
Rozpoznávání pojmenovaných entit (není k dispozici v kontejneru)
5 000 transakcí zdarma za měsíc
Standard - Web/kontejner Analýza mínění
Extrakce klíčových frází
Rozpoznávání jazyka
Rozpoznávání pojmenovaných entit (není k dispozici v kontejneru)
0 až 500 000 textových záznamů — $- za 1 000 textových záznamů
0,5 milionů až 2,5 milionů textových záznamů — $- za 1 000 textových záznamů
2,5 milionů až 10,0 milionů textových záznamů — $- za 1 000 textových záznamů
Víc než 10 milionů textových záznamů — $- za 1 000 textových záznamů
S0 Analýza mínění
Extrakce klíčových frází
Rozpoznávání jazyka
Rozpoznávání pojmenovaných entit
$-/měsíc
Až 25,000 transakcí za měsíc
Nadlimitní využití: $- za 1000 transakcí
S1 Analýza mínění
Extrakce klíčových frází
Rozpoznávání jazyka
Rozpoznávání pojmenovaných entit
$-/měsíc
Až 100,000 transakcí za měsíc
Nadlimitní využití: $- za 1000 transakcí
S2 Analýza mínění
Extrakce klíčových frází
Rozpoznávání jazyka
Rozpoznávání pojmenovaných entit
$-/měsíc
Až 500,000 transakcí za měsíc
Nadlimitní využití: $- za 1000 transakcí
S3 Analýza mínění
Extrakce klíčových frází
Rozpoznávání jazyka
Rozpoznávání pojmenovaných entit
$-/měsíc
Až 2,500,000 transakcí za měsíc
Nadlimitní využití: $- za 1000 transakcí
S4 Analýza mínění
Extrakce klíčových frází
Rozpoznávání jazyka
Rozpoznávání pojmenovaných entit
$-/měsíc
Až 10,000,000 transakcí za měsíc
Nadlimitní využití: $- za 1000 transakcí
Textové záznamy odpovídají počtu 1 000znakových jednotek v rámci dokumentu, který je poskytnutý jako vstup pro požadavek na rozhraní API pro analýzu textu.

Podpora a SLA

  • Součástí je bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného.
  • U služeb Cognitive Services spuštěných na úrovni Standard garantujeme minimální dostupnost 99,9 %. Pro bezplatnou zkušební verzi neposkytujeme žádnou smlouvu SLA. Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

  • Rozhraní API pro analýzu textu a je možné nakupovat po jednotkách úrovní S0-S4 za pevnou cenu. Každá jednotka konkrétní úrovně zahrnuje určitý počet transakcí API. Pokud uživatel překročí zahrnutý počet transakcí, překročení limitu se účtuje sazbou uvedenou v tabulce cen výš. Překročení limitu se účtují poměrně a služba se fakturuje měsíčně. Počty transakcí zahrnuté v jednotlivých úrovních se každý měsíc resetují. V úrovni S se služba účtuje pouze za počet textových záznamů odeslaných službě.
  • Když se u úrovně Free dosáhne limitu transakcí, použití se omezí. U úrovně Free zákazníci nemůžou kumulovat překročení limitu.
  • Jakákoli poznámka k dokumentu se počítá jako jedna transakce. Volání dávkového vyhodnocování také zohlední počet dokumentů, které je třeba v transakci zohlednit. Takže pokud se třeba v jednom volání rozhraní API odešle 1 000 dokumentů pro analýzu mínění, počítá se to jako 1 000 transakcí. Zohlední se také, jestli rozhraní API podporuje více než jednu operaci poznámek. Dejme tomu, že volání rozhraní API provádí na 1 000 dokumentech analýzu mínění i extrakci klíčových frází – to se bude počítat jako 2 000 transakcí (2 poznámky × 1 000 dokumentů).
  • Pokud se přesáhne využití u úrovní S0-S4, účet začne kumulovat nadlimitní využití. Tato překročení limitu se účtují po měsících a používají se přitom sazby stanovené pro jednotlivé úrovně.
  • Na vyšší úroveň můžete upgradovat kdykoli. Fakturační sazby a počty transakcí zahrnuté ve vyšší úrovni se začnou uplatňovat okamžitě.
  • Textový záznam v úrovni S obsahuje až 1 000 znaků měřených pomocí hodnoty StringInfo.LengthInTextElements. Pokud vstupní dokument rozhraní API analýzy textu má víc než 1 000 znaků, počítá se jako jeden textový záznam pro každou jednotku 1 000 znaků. Pokud například textový dokument odeslaný rozhraní API obsahuje 7 500 znaků, bude se počítat jako 8 textových záznamů. Pokud textový dokument odeslaný rozhraní API obsahuje 500 znaků, bude se počítat jako 1 textový záznam. Pokud se odešlou dva dokumenty, jeden o velikosti 500 znaků a druhý o velikosti 1 200 znaků, bude se služba účtovat celkem za tři textové záznamy: jeden záznam pro 500znakový dokument a dva textové záznamy pro 1 200znakový dokument.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Cognitive Services

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma