Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Toto špičkové cloudové rozhraní API poskytuje vývojářům přístup k pokročilým algoritmům umožňujícím extrakci široké škály informací z obrázků a videa, které je možné využít ke kategorizaci a zpracování vizuálních dat. Mezi nabízené funkce patří analýza obrázků, označování, rozpoznávání celebrit, extrakce textu a prostorová analýza.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převáděny pomocí referenčních kurzů Thomson Reuters aktualizovaných k prvnímu dni každého kalendářního měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace o cenách Azure najdete v tématu časté otázky.

Instance Funkce Cena
Zdarma - Web/kontejner
20 transakcí za minutu
S1 - Web/kontejner
10 transakcí za sekundu
Značka
Obličej
GetThumbnail
Barva
Typ obrázku
GetAreaOfInterest
Detekce osob
Inteligentní oříznuté
S2 - Web/kontejner OCR
Adult
Celebrity
Landmark
Detekce, objekty
Brand
S3 - Web/kontejner Popis+
Čtení
Titulek
Standard Prostorová analýza na Edge $- za hodinu

Zákazníkům se účtuje za jednotlivé transakce, ne za volání API. Další informace o tom, co jsou transakce, najdete níž.

* Produkty ve verzi Preview

+ Jazyky mimo angličtinu jsou ve verzi Preview.

Vrstvy závazku

Instance Funkce Cena za měsíc Překročené
Azure – S1 Čtení $- za 500,000 transakcí $- za 1,000 transakcí
$- za 2,000,000 transakcí $- za 1,000 transakcí
$- za 8,000,000 transakcí $- za 1,000 transakcí
Propojený kontejner – S1 Čtení $- za 500,000 transakcí $- za 1,000 transakcí
$- za 2,000,000 transakcí $- za 1,000 transakcí
$- za 8,000,000 transakcí $- za 1,000 transakcí
Odpojený kontejner Čtení Zaregistrovat se a získat přístup
Další informace

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Počítačové zpracování obrazu

Další informace o funkcích a možnostech produktu Počítačové zpracování obrazu

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Počítačové zpracování obrazu

 • Podrobnější popis funkcí Počítačového zpracování obrazu najdete v dokumentaci:

  • Adult – Detekuje nevhodný obsah nebo obsah pro dospělé a umožňuje automatizovat omezení tohoto obsahu v obrázcích.
  • Analyze – Volá několik funkcí najednou. Určete, které funkce chcete spustit, a rozhraní API je spustí všechny dohromady. Každá funkce zahrnutá v operaci Analyze se bude počítat jako samostatná transakce.
  • Celebrity – Rozpoznává 200,000 celebrit z celého světa, a to z nejrůznějších oblastí (podnikání, politika, sport, zábava).
  • Color – Extrahuje barvu z obrázku. Barvy se analyzují ve třech různých kontextech: popředí, pozadí a celek. Barvy jsou seskupené do 12 dominantních doplňkových barev.
  • Face – Analyzuje lidské tváře v obrázku.
  • GetThumbnail – Po nahrání obrázku vygeneruje miniaturu ve vysoké kvalitě. Analyzuje objekty v obrázku a potom obrázek ořízne tak, aby odpovídal požadavkům oblasti zájmu.
  • Image Type – Udává, jestli obrázek je černobílý nebo barevný. Stejnou metodu může využít i k určení, jestli obrázek je nebo není perokresba. Určuje, jestli obrázek je nebo není klipart a jakou má kvalitu.
  • OCR a Read – Obě funkce využívají technologii optického rozpoznávání znaků (OCR) k detekci textu v obrázku. Text se pak dá pro různé účely extrahovat. Funkce Read zajišťuje nejvyšší přesnost pro extrakci tištěného a ručně psaného textu. Podporované jazyky pro OCR a Read jsou uvedené v dokumentaci.
  • Prostorová analýza: Můžete téměř v reálném čase zjistit, jak se lidé pohybují ve fyzickém prostoru.
  • Tag – Vrací značky na základě více než 2,000 rozpoznatelných objektů, živých bytostí, krajin a akcí. V případě, kdy značka může být nejednoznačná nebo není všeobecně známá, rozhraní API poskytne „nápovědu“ pro objasnění významu značky.
 • Každá funkce, kterou vyberete, se počítá jako jedna transakce. Existuje několik speciálních případů:

  1. Funkce Analyze umožňuje vybrat několik funkcí najednou. Například volání Analyze využívající funkce Tag, Face a Adult se bude počítat jako tři transakce.
  2. Funkce Read umožňuje nahrávat vícestránkové dokumenty PDF. Každá stránka se počítá jako funkce. Například dvousetstránkový dokument se bude počítat jako 200 transakcí.
  3. Všechna volání GET pro zobrazení výsledků asynchronních funkcí Read a Recognize Text se sice počítají jako transakce, ale jsou zdarma.
 • Každá operace, kterou zavoláte (ať už samostatně, nebo prostřednictvím operace Analyze), se bude počítat jako transakce. Celková fakturovaná částka bude vycházet z počtu transakcí pro každý typ operací v průběhu měsíčního fakturačního období.

  Jako příklad si představte, že v průběhu konkrétního měsíčního fakturačního období použijete následující volání:

  • 1,500,000 operací Analyze, každá volá operace Tag i Describe
  • 500,000 operací OCR
  • 4,000,000 operací Recognize Text

  Celková fakturovaná částka se vypočte takto:

  Operations Prostředek Výpočty Mezisoučet
  1,500,000 operací Tag a 1,500,000 operací Face: S1 transakcí Prvních 1,000,000 transakcí: $-/1 000 * 1,000,000 = $-
  Zbývajících 2,000,000 transakcí: $-/1 000 * 2,000,000 = $-
  $-
  500,000 operací OCR: S2 transakcí $-/1 000 * 500,000 = $- $-
  1,500,000 operací Describe a 4,000,000 operací Recognize Text: S3 transakcí $-/1 000 * 5,500,000 = $- $-
  Celkem $- $-

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V