Přeskočit navigaci

Ceny služeb Cognitive Services – Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Využití inteligentních rozhraní API k povolení možností pro zpracování řeči, jazyka, vidění a znalostí

Toto špičkové cloudové rozhraní API poskytuje vývojářům přístup k pokročilým algoritmům umožňujícím extrakci široké škály informací z obrázků, které je možné využít ke kategorizaci a zpracování vizuálních dat. Mezi nabízené funkce patří analýza obrázků, označování, rozpoznávání celebrit, extrakce textu a generování miniatur.

Podrobnosti o cenách

Úroveň Funkce Cena
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu – Free 5 000 transakcí zdarma za měsíc
S1 – Až 10 transakcí za sekundu pro tyto funkce: Tag, Face, GetThumbnail, Color a Image Type 0 až 1 mil. transakcí — $- za 1000 transakcí
1 až 5 mil. transakcí — $- za 1000 transakcí
Nad 5 mil. transakcí — $- za 1000 transakcí
OCR, Adult, Celebrity a Landmark 0 až 1 mil. transakcí — $- za 1000 transakcí
1 až 5 mil. transakcí — $- za 1000 transakcí
Nad 5 mil. transakcí — $- za 1000 transakcí
Popis + rozpoznání textu* $- za 1000 transakcí

* Produkty ve verzi Preview

+ Jazyky mimo angličtinu jsou ve verzi Preview.

Podpora a SLA

 • Součástí je bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného.
 • U služeb Cognitive Services spuštěných na úrovni Standard garantujeme minimální dostupnost 99,9 %. Pro úroveň Free neposkytujeme žádnou smlouvu SLA. Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

 • Podrobnější popis těchto operací najdete v dokumentaci.

  • Tag – Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu vrací značky na základě více než 2,000 rozpoznatelných objektů, živých bytostí, krajin a akcí. V případě, kdy značka může být nejednoznačná nebo není všeobecně známá, rozhraní API poskytne „nápovědu“ pro objasnění významu značky.
  • Face – Detekuje lidské tváře v obrázku.
  • GetThumbnail – Po nahrání obrázku GetThumbnail vygeneruje miniaturu ve vysoké kvalitě. Algoritmus rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu analyzuje objekty v obrázku a potom obrázek ořízne tak, aby odpovídal požadavkům oblasti zájmu.
  • Color – Algoritmus počítačového zpracování obrazu extrahuje barvy z obrázku. Barvy se analyzují ve třech různých kontextech: popředí, pozadí a celek. Barvy jsou seskupené do 12 dominantních doplňkových barev.
  • Image Type – Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu může nastavit logický příznak, který udává, jestli obrázek je černobílý nebo barevný. Stejnou metodu může využít i k určení, jestli obrázek je nebo není perokresba. Image Type také určuje, jestli obrázek je nebo není klipart a jakou má kvalitu.
  • OCR – Technologie optického rozpoznávání znaků (OCR) detekuje textový obsah v obrázku. Zjištěný text se extrahuje do datového proudu znaků, který je strojově čitelný a slouží k prohledávání a řadě dalších účelů, od lékařských záznamů až po zabezpečení a bankovnictví. Jazyk se detekuje automaticky. OCR šetří čas a zvyšuje pohodlí uživatelů, neboť jim umožňuje místo zdlouhavého přepisování pořídit fotografie textu. Podporované jazyky jsou uvedené v dokumentaci.
  • Adult – Použití nastavení pro dospělé/pikantní umožní automatizovat omezení obsahu pro dospělé v obrázcích.
  • Celebrity – Model rozpoznávání celebrit Azure rozpoznává 200,000 celebrit z celého světa, a to z nejrůznějších oblastí (podnikání, politika, sport, zábava).
  • Analyze – Volání několika operací najednou. Určete, které funkce chcete spustit, a rozhraní API je spustí všechny dohromady. Každá operace zahrnutá v operaci Analyze se bude počítat jako samostatná transakce.
 • Každá operace, kterou zavoláte (ať už samostatně, nebo prostřednictvím operace Analyze), se bude počítat jako transakce. Celková fakturovaná částka bude vycházet z počtu transakcí pro každý typ operací v průběhu měsíčního fakturačního období.

  Jako příklad si představte, že v průběhu konkrétního měsíčního fakturačního období použijete následující volání:

  • 1,500,000 operací Analyze, každá volá operace Tag i Describe
  • 500,000 operací OCR
  • 4,000,000 operací Recognize Text

  Celková fakturovaná částka se vypočte takto:

  Operace Výpočty
  1,500,000 operací Tag: Prvních 1,000,000 transakcí: $-/1000 * 1,000,000 = $-
  Zbývajících 500,000 transakcí: $-/1000 * 500,000 = $-
  500,000 operací OCR: $-/1000 * 500,000 = $-
  5,500,000 operací Describe a Recognize Text: $-/1000 * 5,500,000 = $-

Obecné

 • Rozhraní API pro rozpoznávání emocí, rozhraní API pro rozpoznávání tváře, rozhraní API LUIS (Language Understanding Intelligent Service), rozhraní Bing Speech to Text API a rozhraní API pro převod textu na řeč Bingu se účtují po 1 000 voláních transakcí rozhraní API, když se aktivně zpracovává volání rozhraní API produkčního prostředí. Počty volání API produkčního prostředí se účtují poměrně.

  Služba rozhraní API pro rozpoznávání dlouhých úseků řeči služby Bing se účtuje po hodinách analyzované řeči. Fakturuje se poměrnou částí po minutách.

  Rozhraní Recommendations API a Text Analytics API se dají koupit po jednotkách úrovně Standard za pevnou cenu. Každá jednotka konkrétní úrovně zahrnuje určitý počet transakcí API. Pokud uživatel překročí zahrnutý počet transakcí, překročení limitu se účtuje sazbou uvedenou v tabulce cen výš. Tato nadlimitní využití se účtují poměrně a služba se fakturuje měsíčně. Počty transakcí zahrnuté v jednotlivých úrovních se každý měsíc resetují.

 • Když se u úrovně Free dosáhne limitu transakcí, použití se omezí. U úrovně Free zákazníci nemůžou kumulovat nadlimitní využití.

 • Jakákoli poznámka k dokumentu se počítá jako jedna transakce. Volání dávkového vyhodnocování také zohlední počet dokumentů, které je třeba v transakci zohlednit. Takže pokud se třeba v jednom volání rozhraní API odešle 1 000 dokumentů pro analýzu mínění, počítá se to jako 1 000 transakcí. Zohlední se také, jestli rozhraní API podporuje více než jednu operaci poznámek. Dejme tomu, že volání rozhraní API provádí na 1 000 dokumentech analýzu mínění i extrakci klíčových frází – to se bude počítat jako 2 000 transakcí (2 poznámky × 1 000 dokumentů).

 • Pokud se přesáhne využití u úrovně Standard, účet začne kumulovat nadlimitní využití. Tato nadlimitní využití se účtují po měsících a používají se přitom sazby stanovené pro jednotlivé úrovně.

 • Na vyšší úroveň můžete upgradovat kdykoli. Fakturační sazby a počty transakcí zahrnuté ve vyšší úrovni se začnou uplatňovat okamžitě.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Cognitive Services

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet