Ceny služeb Cognitive Services – rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Využití inteligentních rozhraní API k povolení možností pro zpracování řeči, jazyka, vidění a znalostí

Toto špičkové cloudové rozhraní API poskytuje vývojářům přístup ke složitým algoritmům pro extrakci široké škály informací z obrázků, které je možné využít ke kategorizaci a zpracování vizuálních dat. Mezi nabízené funkce patří analýza obrázků, rozpoznávání celebrit, extrakce textu a generování miniatur.

Podrobnosti o cenách

Úroveň Funkce Jednotka Cena
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu – Free   Transakce 5 000 transakcí zdarma za měsíc
S1 Až 10 transakcí za sekundu
Dá se využít pro tyto operace: Tag, Face, GetThumbnail Color a Image Type.
Transakce 0 až 1 mil. transakcí  –  $- za 1000 transakcí
1 až 5 mil. transakcí  –  $- za 1000 transakcí
Nad 5 mil. transakcí  –  $- za 1000 transakcí
S2 Až 10 transakcí za sekundu
Dá se využít pro tyto operace: OCR (tisk), Adult, Celebrity a Landmark
Transakce 0 až 1 mil. transakcí  –  $- za 1000 transakcí
1 až 5 mil. transakcí  –  $- za 1000 transakcí
Nad 5 mil. transakcí  –  $- za 1000 transakcí
S3 Až 10 transakcí za sekundu
Dá se využít pro tyto operace: Describe a OCR (rukopis)
Transakce $- za 1000 transakcí

Podpora a SLA

 • Součástí je bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného.
 • U služeb Cognitive Services spuštěných na úrovni Standard garantujeme minimální dostupnost 99,9 %. Pro úroveň Free neposkytujeme žádnou smlouvu SLA. Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

 • Podrobnější popis těchto operací najdete v dokumentaci.

  • Značka: Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu vrací značky na základě více než 2 000 rozpoznatelných objektů, živých bytostí, krajin a akcí. V případě, kdy značka může být nejednoznačná nebo není všeobecně známá, rozhraní API poskytne „nápovědu“ pro objasnění významu značky.
  • Face: Detekuje lidské tváře v obrázku.
  • GetThumbnail: Po nahrání obrázku GetTumbnail vygeneruje miniaturu ve vysoké kvalitě. Algoritmus rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu analyzuje objekty v obrázku a potom obrázek ořízne tak, aby odpovídal požadavkům „oblasti zájmu“.
  • Color: Algoritmus počítačového zpracování obrazu extrahuje barvy z obrázku. Barvy se analyzují ve třech různých kontextech – popředí, pozadí a celek. Barvy jsou seskupené do dvanácti dominantních doplňkových barev.
  • Image Type: Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu může nastavit logický příznak, který udává, jestli obrázek je černobílý nebo barevný. Stejnou metodu může využít i k určení, jestli obrázek je nebo není perokresba. Image Type také určuje, jestli obrázek je nebo není klipart a jakou má kvalitu.
  • OCR: Technologie optického rozpoznávání znaků (OCR) detekuje textový obsah v obrázku. Zjištěný text se extrahuje do datového proudu znaků, který je strojově čitelný a slouží k prohledávání a řadě dalších účelů, od lékařských záznamů až po zabezpečení a bankovnictví. Jazyk se detekuje automaticky. OCR šetří čas a zvyšuje pohodlí uživatelů, neboť jim umožňuje místo zdlouhavého přepisování pořídit fotografie textu. Podporované jazyky jsou uvedené v dokumentaci.
  • Adult: Použití nastavení pro dospělé/pikantní umožní automatizovat omezení obsahu pro dospělé v obrázcích.
  • Celebrity: Model rozpoznávání celebrit Azure rozpoznává 200 tisíc celebrit z celého světa, a to z nejrůznějších oblastí (podnikání, politika, sport, zábava).

Obecné

 • Rozhraní API pro rozpoznávání emocí, rozhraní API pro rozpoznávání tváře, rozhraní LUIS (Language Understanding Intelligent Service) API, rozhraní Bing Speech to Text API a rozhraní API pro převod textu na řeč Bingu se účtují po 1 000 transakcích rozhraní API, když se aktivně zpracovává volání rozhraní API produkčního prostředí. Počty volání API produkčního prostředí se účtují poměrně.

  Služba rozhraní API pro rozpoznávání dlouhých úseků řeči služby Bing se účtuje po hodinách analyzované řeči. Fakturuje se poměrnou částí po minutách.

  Rozhraní Recommendations API a Text Analytics API se dají koupit po jednotkách úrovně Standard za pevnou cenu. Každá jednotka konkrétní úrovně zahrnuje určitý počet transakcí API. Pokud uživatel překročí zahrnutý počet transakcí, překročení limitu se účtuje sazbou uvedenou v tabulce cen výš. Tato nadlimitní využití se účtují poměrně a služba se fakturuje měsíčně. Počty transakcí zahrnuté v jednotlivých úrovních se každý měsíc resetují.

 • Když se u úrovně Free dosáhne limitu transakcí, použití se omezí. U úrovně Free zákazníci nemůžou kumulovat překročení limitu.

 • Pokud se přesáhne využití u úrovně Standard, účet začne kumulovat nadlimitní využití. Tato nadlimitní využití se účtují po měsících a používají se přitom sazby stanovené pro jednotlivé úrovně.

 • Jakékoli volání rozhraní API (s výjimkou volání dávkového vyhodnocování) se počítá jako jedna transakce. Volání dávkového vyhodnocování se započítávají podle počtu položek, které je třeba v transakci zohlednit.

 • Když se u úrovně Free dosáhne limitu transakcí, použití se omezí. U úrovně Free zákazníci nemůžou kumulovat překročení limitu. Dávkové vyhodnocování není na úrovni Free podporované.

 • Rozhraní Recommendations API a je možné nakupovat po jednotkách úrovně Standard za pevnou cenu. Každá jednotka konkrétní úrovně zahrnuje určitý počet transakcí API. Pokud uživatel překročí zahrnutý počet transakcí, překročení limitu se účtuje sazbou uvedenou v tabulce cen výš. Tato nadlimitní využití se účtují poměrně a služba se fakturuje měsíčně. Počty transakcí zahrnuté v jednotlivých úrovních se každý měsíc resetují.

 • Rozhraní API pro vyhledávání, automatické návrhy a kontrolu pravopisu Bingu se fakturují měsíčně. V závislosti na zakoupené úrovni jsou zahrnuté konkrétní počty transakcí definovaných jako volání rozhraní API. Zahrnuté počty jsou vždy vázány ke kalendářnímu měsíci, bez ohledu na začátek využití. Pokud uživatel překročí zahrnutý počet transakcí, překročení limitu se účtuje sazbou uvedenou v tabulce cen. Tato nadlimitní využití se neúčtují poměrně a služba se fakturuje měsíčně. Počty transakcí zahrnuté v jednotlivých úrovních se každý měsíc resetují.

 • Pokud chcete požádat o bezplatné zkušební verze, navštivte stránku Předplatné služeb Cognitive Services.

 • Na vyšší úroveň můžete upgradovat kdykoli. Fakturační sazby a počty transakcí zahrnuté ve vyšší úrovni se začnou uplatňovat okamžitě.

Materiály

Kalkulačka

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Nejčastější dotazy k nákupu

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Podrobnosti o produktu

Další informace o službě Cognitive Services

Dokumentace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes