Ceny služeb Cognitive Services – Face API

Využití inteligentních rozhraní API k povolení možností pro zpracování řeči, jazyka, vidění a znalostí

Rozhraní API pro rozpoznávání tváře společnosti Microsoft využívá špičkové cloudové algoritmy k detekci a rozpoznávání lidských tváří na obrázcích. Dostupné jsou funkce jako rozpoznávání a ověření tváří nebo seskupení tváří umožňující organizovat tváře do skupin na základě jejich vizuální podobnosti.

Podrobnosti o cenách

Úroveň Funkce Cena
Rozhraní API pro rozpoznávání tváře – Free Až 20 transakcí za minutu 30 000 transakcí zdarma za měsíc
Rozhraní API pro rozpoznávání tváře – Standard Až 10 transakcí za sekundu
0 až 1 000 000 transakcí $- za 1000 transakcí
1 000 001 až 5 000 000 transakcí $- za 1000 transakcí
5 000 001 až 20 000 000 transakcí $- za 1000 transakcí
Face Storage Face Storage – obrázky až do velikosti 4 MB $- za 1 000 obrázků za měsíc

Podpora a SLA

 • Součástí je bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného.
 • U služeb Cognitive Services spuštěných na úrovni Standard garantujeme minimální dostupnost 99,9 %. Pro úroveň Free neposkytujeme žádnou smlouvu SLA. Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

Rozhraní Face API

 • Face Storage umožňuje předplatnému uložit další trvalé tváře při použití objektů Person a seznamů tváří pro identifikaci nebo hledání podobnosti pomocí rozhraní API pro rozpoznávání tváře.

 • Za uložené obrázky se účtuje $- za 1 000 tváří. Tato sazba se každý den poměrně přepočítává.

  Pokud váš účet například v první polovině měsíce využil 10 000 uložených trvalých tváří a v druhé polovině měsíce žádné, bude se vám účtovat 10 000 tváří jenom po dobu, po kterou byly uložené. Výpočet pak bude ($-/1 000)×(10 000×15+0×16)/31 = $-.

  Druhý příklad: Pokud po celý měsíc každý den na několik hodin trvale uložíte 1 000 tváří a potom je vždycky v noci odstraníte, bude se vám přesto za každý den účtovat 1 000 trvale uložených tváří.

 • The quota for the number of stored person groups is now 1 000, with up to 1 000 persons per person group or face lists.

Obecné

 • Rozhraní API pro rozpoznávání emocí, rozhraní API pro rozpoznávání tváře, rozhraní LUIS (Language Understanding Intelligent Service) API, rozhraní Bing Speech to Text API a rozhraní API pro převod textu na řeč Bingu se účtují po 1 000 transakcích rozhraní API, když se aktivně zpracovává volání rozhraní API produkčního prostředí. Počty volání API produkčního prostředí se účtují poměrně.

  Služba rozhraní API pro rozpoznávání dlouhých úseků řeči služby Bing se účtuje po hodinách analyzované řeči. Fakturuje se poměrnou částí po minutách.

  Rozhraní Recommendations API a Text Analytics API se dají koupit po jednotkách úrovně Standard za pevnou cenu. Každá jednotka konkrétní úrovně zahrnuje určitý počet transakcí API. Pokud uživatel překročí zahrnutý počet transakcí, překročení limitu se účtuje sazbou uvedenou v tabulce cen výš. Tato nadlimitní využití se účtují poměrně a služba se fakturuje měsíčně. Počty transakcí zahrnuté v jednotlivých úrovních se každý měsíc resetují.

 • Když se u úrovně Free dosáhne limitu transakcí, použití se omezí. U úrovně Free zákazníci nemůžou kumulovat překročení limitu.

 • Pokud se přesáhne využití u úrovně Standard, účet začne kumulovat nadlimitní využití. Tato nadlimitní využití se účtují po měsících a používají se přitom sazby stanovené pro jednotlivé úrovně.

 • Jakékoli volání rozhraní API (s výjimkou volání dávkového vyhodnocování) se počítá jako jedna transakce. Volání dávkového vyhodnocování se započítávají podle počtu položek, které je třeba v transakci zohlednit.

 • Když se u úrovně Free dosáhne limitu transakcí, použití se omezí. U úrovně Free zákazníci nemůžou kumulovat překročení limitu. Dávkové vyhodnocování není na úrovni Free podporované.

 • Rozhraní Recommendations API a je možné nakupovat po jednotkách úrovně Standard za pevnou cenu. Každá jednotka konkrétní úrovně zahrnuje určitý počet transakcí API. Pokud uživatel překročí zahrnutý počet transakcí, překročení limitu se účtuje sazbou uvedenou v tabulce cen výš. Tato nadlimitní využití se účtují poměrně a služba se fakturuje měsíčně. Počty transakcí zahrnuté v jednotlivých úrovních se každý měsíc resetují.

 • Rozhraní API pro vyhledávání, automatické návrhy a kontrolu pravopisu Bingu se fakturují měsíčně. V závislosti na zakoupené úrovni jsou zahrnuté konkrétní počty transakcí definovaných jako volání rozhraní API. Zahrnuté počty jsou vždy vázány ke kalendářnímu měsíci, bez ohledu na začátek využití. Pokud uživatel překročí zahrnutý počet transakcí, překročení limitu se účtuje sazbou uvedenou v tabulce cen. Tato nadlimitní využití se neúčtují poměrně a služba se fakturuje měsíčně. Počty transakcí zahrnuté v jednotlivých úrovních se každý měsíc resetují.

 • Pokud chcete požádat o bezplatné zkušební verze, navštivte stránku Předplatné služeb Cognitive Services.

 • Na vyšší úroveň můžete upgradovat kdykoli. Fakturační sazby a počty transakcí zahrnuté ve vyšší úrovni se začnou uplatňovat okamžitě.

Materiály

Kalkulačka

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Nejčastější dotazy k nákupu

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Podrobnosti o produktu

Další informace o službě Cognitive Services

Dokumentace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes