Přeskočit navigaci

Ceny služeb Cognitive Services – rozhraní API pro rozpoznávání tváře

Využití inteligentních rozhraní API k povolení možností pro zpracování řeči, jazyka, vidění a znalostí

Rozhraní API pro rozpoznávání tváře společnosti Microsoft využívá špičkové cloudové algoritmy k detekci a rozpoznávání lidských tváří na obrázcích. Dostupné jsou funkce jako rozpoznávání a ověření tváří nebo seskupení tváří umožňující organizovat tváře do skupin na základě jejich vizuální podobnosti.

Podrobnosti o cenách

Úroveň Funkce Cena
Rozhraní API pro rozpoznávání tváře – Free Až 20 transakcí za minutu 30 000 transakcí zdarma za měsíc
Rozhraní API pro rozpoznávání tváře – Standard Až 10 transakcí za sekundu
0–1 000 000 transakcí $- za 1000 transakcí
1 000 001 až 5 000 000 transakcí $- za 1000 transakcí
5 000 001 až 100 000 000 transakcí $- za 1000 transakcí
Víc než 100 000 000 transakcí $- za 1000 transakcí
Face Storage Ukládá obrázky až do velikosti 4 MB. $- za 1 000 obrázků za měsíc

Podpora a SLA

 • Součástí je bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného.
 • U služeb Cognitive Services spuštěných na úrovni Standard garantujeme minimální dostupnost 99,9 %. Pro úroveň Free neposkytujeme žádnou smlouvu SLA. Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

Rozhraní Face API

 • Pro operace umožňující učení na miliónové škále (k dispozici od 1. března 2018) se počítá jedna transakce za každých naučených 1 000 obrázků. Do této kategorie patří „LargePersonGroup – Train“ a „LargeFaceList – Train“. Každá operace v této kategorii se zaokrouhluje na nejbližší vyšší násobek 1 000 obrázků. Například operace „LargeFaceList – Train“, která zahrnuje 849 500 obrázků, se bude počítat jako 850 transakcí.

  Pro všechny ostatní operace se každé volání rozhraní API bude počítat jako jedna transakce.

  Úplný seznam a podrobné popisy těchto operací najdete v dokumentaci.

 • Face Storage umožňuje předplatnému uložit další trvalé tváře při použití objektů osob a seznamů tváří pro identifikaci nebo hledání podobnosti pomocí rozhraní API pro rozpoznávání tváře.

 • Za uložené tváře se účtuje $- za 1 000 tváří. Tato sazba se každý den poměrně přepočítává.

  Pokud váš účet například v první polovině měsíce využil 10 000 uložených trvalých tváří a v druhé polovině měsíce žádné, bude se vám účtovat 10 000 tváří jenom po dobu, po kterou byly uložené. Výpočet pak bude ($-/1 000) * (10 000*15+0*16)/31 = $-.

  Druhý příklad: Pokud po celý měsíc každý den na několik hodin trvale uložíte 1 000 tváří a potom je vždycky v noci odstraníte, bude se vám přesto za každý den účtovat 1 000 trvale uložených tváří.

 • Kvóta pro počet uložených skupin osob je teď 1 mil., s limitem 1 mil. osob na jednu skupinu osob nebo seznam tváří.

Obecné

 • Rozhraní API pro rozpoznávání emocí, rozhraní API pro rozpoznávání tváře, rozhraní API LUIS (Language Understanding Intelligent Service), rozhraní Bing Speech to Text API a rozhraní API pro převod textu na řeč Bingu se účtují po 1 000 voláních transakcí rozhraní API, když se aktivně zpracovává volání rozhraní API produkčního prostředí. Počty volání API produkčního prostředí se účtují poměrně.

  Služba rozhraní API pro rozpoznávání dlouhých úseků řeči služby Bing se účtuje po hodinách analyzované řeči. Fakturuje se poměrnou částí po minutách.

  Rozhraní Recommendations API a Text Analytics API se dají koupit po jednotkách úrovně Standard za pevnou cenu. Každá jednotka konkrétní úrovně zahrnuje určitý počet transakcí API. Pokud uživatel překročí zahrnutý počet transakcí, překročení limitu se účtuje sazbou uvedenou v tabulce cen výš. Tato nadlimitní využití se účtují poměrně a služba se fakturuje měsíčně. Počty transakcí zahrnuté v jednotlivých úrovních se každý měsíc resetují.

 • Když se u úrovně Free dosáhne limitu transakcí, použití se omezí. U úrovně Free zákazníci nemůžou kumulovat nadlimitní využití.

 • Jakákoli poznámka k dokumentu se počítá jako jedna transakce. Volání dávkového vyhodnocování také zohlední počet dokumentů, které je třeba v transakci zohlednit. Takže pokud se třeba v jednom volání rozhraní API odešle 1 000 dokumentů pro analýzu mínění, počítá se to jako 1 000 transakcí. Zohlední se také, jestli rozhraní API podporuje více než jednu operaci poznámek. Dejme tomu, že volání rozhraní API provádí na 1 000 dokumentech analýzu mínění i extrakci klíčových frází – to se bude počítat jako 2 000 transakcí (2 poznámky × 1 000 dokumentů).

 • Pokud se přesáhne využití u úrovně Standard, účet začne kumulovat nadlimitní využití. Tato nadlimitní využití se účtují po měsících a používají se přitom sazby stanovené pro jednotlivé úrovně.

 • Na vyšší úroveň můžete upgradovat kdykoli. Fakturační sazby a počty transakcí zahrnuté ve vyšší úrovni se začnou uplatňovat okamžitě.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Cognitive Services

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet