Archivy aktualizací

Kategorie produktů
Stav:

Měsíční aktualizace pro červen 2020

24 čvn

Azure Front Door rules engine now generally available

NYNÍ K DISPOZICI

Azure Front Door rules engine is now generally available. Take advantage of these new rules to further customize the behavior of your Front Door to best meet the needs of your customers. Rules engine empowers you to modify request and response headers, or dynamically override your existing route behavior based on incoming requests. Create up to 25 rules per configuration.

 • Azure Front Door
 • Security
 • Services
24 čvn

Rozšíření Durable Functions nově podporuje Python

VE VERZI PREVIEW

Durable Functions, rozšíření Azure Functions používané k definování stavových bezserverových pracovních postupů, teď podporuje Python. Vývojáři a odborníci přes data teď mohou v Azure Functions orchestrovat složité úlohy zpracování dat a datových věd s využitím známých konstrukcí jazyka Python.

 • Azure Functions
 • Features
23 čvn

Vylepšení upozornění protokolů Azure Monitoru zahrnuje nové odkazy a přidané dimenze

NYNÍ K DISPOZICI

Aktualizace upozornění protokolů v Azure Monitoru zahrnují nové odkazy na rozhraní API služby Log Analytics a odkazy filtrované podle dimenzí. Dimenze jsou teď také součástí datové části většiny typů akcí.

 • Azure Monitor
 • Features
23 čvn

Aktualizace pro monitorování a řešení potíží se směrováním zpráv Azure IoT Hubu

NYNÍ K DISPOZICI

Nově jsou k dispozici podrobnější metriky monitorování a diagnostické protokoly a navíc nový průvodce odstraňováním potíží, které vám umožní zrychlit monitorování a řešení potíží při směrování zpráv služby Azure IoT Hub.

 • Azure IoT Hub
 • Services
 • Features
22 čvn

Vynucení protokolu TLS (Transport Layer Security) 1.2 pro Azure Cosmos DB začíná 29. července 2020

VE VERZI PREVIEW

Cílová dostupnost: Q3 2020

Azure Cosmos DB začne vynucovat protokol TLS (Transport Layer Security) 1.2 dne 29. července 2020.

 • Azure Cosmos DB
 • Security
 • Compliance
22 čvn

Služba Azure Automation aktualizovala záznamy DNS

NYNÍ K DISPOZICI

Cílová dostupnost: Q2 2020

Aby bylo možné podporovat nové funkce v Azure Automation, například Azure Private Link, adresy URL služby Automation se aktualizovaly. Místo adres URL specifických pro jednotlivé oblasti se teď používají adresy URL specifické pro konkrétní účet.

 • Automation
 • Security
 • Services
22 čvn

Azure Migrate now supports multiple credentials for discovery of physical servers

VE VERZI PREVIEW

Support for adding multiple credentials for discovery and assessment of physical servers and a scale of 1000 physical servers per Azure Migrate appliance

 • Azure Migrate
 • Management
22 čvn

Azure SDKs—June 2020 release

NYNÍ K DISPOZICI

The June 2020 release for the Azure SDKs include updates to these libraries: Cosmos DB (Java), Event Hubs, Azure Storage, and Text Analytics. Additionally, the following are now available in preview: Azure.Identity, Azure Search, Form Recognizer, and Service Bus.

 • Sady SDK
 • SDK and Tools
22 čvn

Azure Virtual Machines DCsv2-series is now available in West Europe

NYNÍ K DISPOZICI

Confidential computing DCsv2-series virtual machines (VMs) are now available in East US, Canada Central, UK South, and West Europe.

 • Services
 • Regions & Datacenters
22 čvn

Azure Automation je teď k dispozici v oblasti USGov – Arizona.

NYNÍ K DISPOZICI

Azure Automation je teď k dispozici v oblasti USGov – Arizona.

 • Automation
 • Regions & Datacenters
22 čvn

Announcing extended term reservation for the Azure HBv2 Virtual Machine

NYNÍ K DISPOZICI

High-performance computing (HPC) organizations typically calculate cost projections five-to-six years for the typical lifespan of an on-premises HPC cluster.

 • Služba Virtual Machines
 • Pricing & Offerings
18 čvn

Verze Public Preview Azure Monitoru pro virtuální počítače na serverech s podporou Arc

VE VERZI PREVIEW

Azure Monitor pro virtuální počítače, nabídka monitorování s předem připravenými daty o výkonu a závislostech, je teď k dispozici ve verzi Public Preview pro servery s podporou Arc.

 • Azure Monitor
 • Services
18 čvn

Byla vydána aktualizace sady Python SDK v2 pro Azure IoT

NYNÍ K DISPOZICI

Je k dispozici nová vydaná verze sady Python SDK v2 pro Azure IoT. Tato aktualizace řeší potíže s logikou opětovného připojení.

 • Sady SDK
 • SDK and Tools
17 čvn

Podpora služby Azure Arc v Azure Monitoru pro kontejnery je ve verzi Preview

VE VERZI PREVIEW

Azure Monitor pro kontejnery teď rozšiřuje podporu monitorování o clustery Kubernetes hostované ve službě Azure Arc. Tato podpora je v současné době ve verzi Preview.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Kubernetes s podporou služby Azure Arc
 • Azure Monitor
 • Services
 • Features
17 čvn

Doporučené změny kódu pro přizpůsobení se aktualizacím služby Azure Time Series Insights

VE VERZI PREVIEW

Cílová dostupnost: Q2 2020

Nadcházející změny úložiště číselných dat a chování dotazů ve službě Azure Time Series Insights verze Preview můžou ovlivnit vaše prostředí. Pokud chcete zabránit přerušení služeb, postupujte podle doporučených aktualizací klientského kódu a typových proměnných.

 • Azure Time Series Insights
 • Features
17 čvn

Geograficky a zónově redundantní úložiště Azure je teď obecně dostupné

NYNÍ K DISPOZICI

Cílová dostupnost: Q2 2020

Geograficky a zónově redundantní úložiště (GZRS) a geograficky a zónově redundantní úložiště jen pro čtení (RA-GZRS) jsou teď obecně dostupná a nabízejí vysokou dostupnost vašich aplikací a jejich ochranu před haváriemi v rámci jedné oblasti i mezi oblastmi.

 • Účty úložiště
 • Úložiště blobů
 • Azure Files
 • Management
 • Services
 • Features
17 čvn

Převzetí služeb při selhání účtů služby Azure Storage je teď obecně dostupné

NYNÍ K DISPOZICI

Převzetí služeb při selhání účtů služby Storage iniciované zákazníkem je teď obecně dostupné a umožňuje určit, kdy se má zahájit převzetí služeb při selhání, aniž byste museli čekat, až to provede Microsoft.

 • Účty úložiště
 • Management
 • Features
16 čvn

Azure Private Link pro Azure Batch je teď obecně dostupný ve vybraných oblastech

NYNÍ K DISPOZICI

Služba Azure Private Link pro Azure Batch je teď obecně dostupná v oblastech USA – západ 2​, USA – východ, USA – středojih, US Gov – Virginie a US Gov – Arizona

 • Privátní propojení Azure
 • Batch
 • Services
 • Features
 • Pricing & Offerings
16 čvn

Azure Monitor pro virtuální počítače je teď v oblasti US Gov – Arizona k dispozici ve verzi Preview

VE VERZI PREVIEW

Služba Azure Monitor pro virtuální počítače je teď dostupná ve verzi Preview v oblasti US Gov – Virginie. Je také k dispozici v dalších 18 veřejných oblastech po celém světě.

 • Služba Virtual Machines
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Service Fabric
 • Cloud Services
 • Regions & Datacenters
15 čvn

HBv2-Series VMs now available in Japan East

NYNÍ K DISPOZICI

HBv2-series VMs for HPC now available in the Japan East region.

 • Služba Virtual Machines
 • Services
 • Features

Prostředky

Stáhněte si čtvrtletní retrospektivu aktualizací Azure.

4. čtvrtletí 2019

3. čtvrtletí 2019

2019 Q2

Přečtěte si nejnovější zprávy a oznámení na blogu Azure.

Blog

Dejte nám vědět, co si myslíte o Azure a co byste chtěli vidět v budoucnu.

Poskytnout zpětnou vazbu

Platforma Azure je dostupná ve více oblastech, než nabízí jakýkoli jiný poskytovatel cloudu.

Zkontrolovat dostupnost produktů ve vaší oblasti