Aktualizace Azure

Informace o důležitých aktualizacích produktů Azure, plánech a oznámeních. Přihlaste se k odběru oznámení, abyste byli vždy v obraze.

Produkty

  červen 2019

  20 čvn

  Public Preview: Backup support for SQL Server 2008 and 2008 R2 for Azure Virtual Machines

  Azure Backup is an enterprise-scale, zero-infrastructure solution that protects SQL Server VM in Azure without the need to deploy and manage any backup infrastructure. This offering is already generally available for more recent SQL Server versions , and today we are excited to announce Azure Backup support for EOS SQL 2008 and 2008 R2 in public preview.

  20 čvn

  Public Preview: Immersive Reader, an Azure Cognitive Service

  Immersive Reader is an Azure Cognitive Service for developers who want to embed inclusive capabilities into their apps for enhancing text reading and comprehension for users regardless of age or ability.

  20 čvn

  HDInsight Tools for VSCode: Enhanced PySpark Interactive Query

  We are pleased to announce the integration of VSCode Python extension to handle PySpark interactive for HDInsight in VSCode. The Azure HDInsight Tools for VSCode leverages the Python extension to…

  19 čvn

  Just-in-time access now supports Azure Firewall

  Just-in-time (JIT) virtual machine (VM) access can now be used with Azure Firewall.

  19 čvn

  Azure API Management update June 19

  Learn about the latest regular update in Azure API Management update.

  19 čvn

  VM Health feature now supports new OS' and is available in new regions

  VM Health feature included in Azure monitor for VMs is now available for VMs that are running on Windows 2012 R2 and 2019. Additionally, VM Health feature is also available in cases where the associated workspace is in SEA (South East Asia), UKS (UK South), and CCAN (Canada Central) regions.

  19 čvn

  Improved process server monitoring and reporting

  May 2019 - Improved alerts for monitoring and troubleshooting Azure Site Recovery process servers.

  19 čvn

  Use existing automation account for automatic updates of the Mobility service

  May 2019 - Site Recovery now supports using an existing automation account for Mobility service automatic updates

  19 čvn

  Enable replication for added Azure VM data disks

  May 2019 - Site Recovery supports enabling replication for data disks added to Azure VMs already enabled for disaster recovery.

  19 čvn

  HDInsight Tools for VSCode: Hive Table Preview

  HDInsight for VSCode continues to boost the experience of Hive users with self-service exploratory capabilities. The HDInsight explorer in VSCode not only empowers you to browse Hive databases across…

  19 čvn

  First Microsoft cloud regions in Middle East now available

  Azure and Office 365 generally available today, Dynamics 365 and Power Platform available by end of 2019.

  18 čvn

  Azure Monitor Log Analytics UI updates

  We are happy to share with you the latest updates to Azure Monitor Log Analytics UI

  18 čvn

  Azure Bastion - RDP and SSH over SSL - now available for Preview

  Fully managed service for seamless and secure RDP/SSH access to your virtual machines without public IP on the VM.

  18 čvn

  ExpressRoute now supports up to 4 circuits from the same peering location into the VNet

  You can now connect up to 4 circuits in a peering location to the same ExpressRoute virtual network gateway.

  17 čvn

  Application Insights Connector se 30. června 2019 vyřadí z provozu

  Application Insights Connector, který poskytuje možnost exportovat data Application Insights do pracovního prostoru služby Log Analytics, se 30. června 2019 vyřadí z provozu.

  17 čvn

  Auditování databázového stroje pro Azure Database for MariaDB je teď ve verzi Preview

  Azure Database for MariaDB teď poskytuje podporu pro protokolování auditu databází integrované s diagnostickými protokoly Azure Monitoru.

  17 čvn

  Auditování databázového stroje pro Azure Database for MySQL je teď ve verzi Preview

  Azure Database for MySQL teď poskytuje podporu pro protokolování auditu databází integrované s diagnostickými protokoly Azure Monitoru.

  14 čvn

  Brzy se změní výchozí doba uchovávání záloh pro databáze Azure SQL založené na jednotkách DTU

  Cílová dostupnost: Q3 2019

  Výchozí doba uchovávání záloh pro databáze Azure SQL založené na jednotkách DTU se mění na 7 dnů

  12 čvn

  Doporučení služby Security Center a názvy příslušných zásad si odpovídají

  Teď je jednodušší najít příslušné zásady, které odpovídají doporučením, a povolit je nebo zakázat.

  12 čvn

  Adaptivní posilování zabezpečení sítě ve službě Security Center je teď obecně dostupné

  Adaptivní posilování zabezpečení sítě poskytuje doporučení pro další posílení pravidel NSG.

  Prozkoumejte