Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Doporučené změny kódu pro přizpůsobení se aktualizacím služby Azure Time Series Insights

Datum publikování: 17 června, 2020

Azure Time Series Insights verze Previewpředstavuje podporu dalšího datového typu Long (dříve služba TSI podporovala pouze typ Double). V určitých případech to na vás bude mít vliv a budete muset aktualizovat výrazy s proměnnými modelu Time Series nebo klientský kód. Tato funkce se bude týkat pouze prostředí verze Preview s průběžnými platbami. Pokud máte prostředí Time Series Insights se skladovou položkou Standard (S), tato změna na vás nebude mít vliv.

Tato změna se vás bude týkat v následujících případech:

  • Pokud aktuálně používáte proměnné modelu Time Series a v telemetrických datech odesíláte pouze celočíselné datové typy.
  • Pokud aktuálně používáte proměnné modelu Time Series a v telemetrických datech odesíláte celočíselné i neceločíselné datové typy.
  • Pokud používáte kategorické proměnné mapující celočíselné hodnoty na kategorie.
  • Pokud s využitím sady JavaScript SDK vytváříte vlastní front-endovou aplikaci.
  • Pokud se v teplém úložišti blížíte limitu 1000 názvů vlastností a odesíláte celočíselná i neceločíselná data – počet vlastností můžete zobrazit jako metriku na webu Azure Portal.

Pokud se vás týká některý z výše uvedených případů, v tomto článku se dozvíte, jak implementovat doporučené změny kódu. Tato změna začne platit od 29. června 2020. Upozorňujeme, že pokud neprovede příslušné aktualizace, některé z vašich časových řad, ke kterým přistupujete přes dotazovací rozhraní API nebo Průzkumníka Time Series Insights, budou vracet hodnotu null (tj. bude se zdát, že průzkumník neobsahuje žádná data).

Pokud v souvislosti s touto změnou máte nějaké dotazy nebo vám něco není jasné, prostřednictvím webu Azure Portal odešlete lístek podpory a zmiňte se o tomto blogu.

  • Azure Time Series Insights
  • Features

Související produkty