Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Podpora služby Azure Arc v Azure Monitoru pro kontejnery je ve verzi Preview

Datum publikování: 17 června, 2020

Azure Monitor pro kontejnery teď rozšiřuje podporu monitorování o clustery Kubernetes hostované ve službě Azure Arc. Tato podpora je v současné době ve verzi Preview.

Azure Monitor pro kontejnery v Kubernetes s podporou služby Azure Arc nabízí podobné funkce jako monitorování služby Azure Kubernetes Service, mezi které patří:

  • Přehled o výkonu díky shromažďování metrik paměti a procesoru z kontrolerů, uzlů a kontejnerů, které jsou k dispozici v Kubernetes
  • Vizualizace prostřednictvím sešitů a na webu Azure Portal
  • Upozorňování a dotazování historických dat pro účely řešení potíží
  • Možnost scrapovat metriky Prometheus

Další informace o Azure Monitoru pro kontejnery

Další informace o onboardingu Kubernetes s podporou služby Azure Arc přes Helm a Azure CLI

 

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Kubernetes s podporou služby Azure Arc
  • Azure Monitor
  • Features
  • Services