Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Služba Azure Automation aktualizovala záznamy DNS

Datum publikování: 22 června, 2020

Aby bylo možné podporovat nové funkce v Azure Automation, například Azure Private Link, adresy URL služby Automation se aktualizovaly. Místo adres URL specifických pro jednotlivé oblasti se teď používají adresy URL specifické pro konkrétní účet. Pokud máte účet služby Automation, který je definovaný pro konkrétní oblast, použijte následující záznamy DNS v pravidlech zabezpečení brány firewall, nebo omezte komunikaci hybridních pracovních procesů runbooku na toto regionální datové centrum. 

Staré adresy URL služby Automation:

ac-jobruntimedata-prod-su1.azure-automation.net

ac-agentservice-prod-1.azure-automation.net

 

Změňte je pro veřejný cloud takto:

https://<id_účtu>.webhook.<oblast>.azure-automation.net :    

Vyžaduje se ke spuštění runbooků pomocí operace POST na adresu URL webhooku.  

 

​https://<id_účtu>.agentsvc.<oblast>.azure-automation.net :   

Vyžaduje se pro scénář konfigurace stavu služby Automation. 

 

​https://<id_účtu>.jrds.<oblast>.azure-automation.net : 

Vyžaduje hybridní pracovní proces runbooku pro hybridní úlohy.

 

​​​Kde

<id_účtu> bude ID účtu služby Automation,

<oblast> bude kód oblasti pro každou oblast služby Automation.

Získejte ID účtu služby Automation z části klíčů v okně Účet služby Automation:

​ 

Poznámka: Registrace hybridního pracovního procesu pro Linux s novými adresami URL selže, pokud se nepoužije verze 1.6.10.2 nebo vyšší. Pro *NOVÉ* registrace upgradujte na novou verzi hybridního pracovního procesu pro Linux

Všechny existující počítače budou dál fungovat bez problémů. Staré adresy URL služby Automation uvedené tady budou dál fungovat, abyste měli dost času na migraci.  

Další informace o nových záznamech DNS pro jednotlivé oblasti najdete tady.

 

  • Automation
  • Services
  • Security

Související produkty