Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Převzetí služeb při selhání účtů služby Azure Storage je teď obecně dostupné

Datum publikování: 17 června, 2020

Převzetí služeb při selhání účtů služby Storage iniciované zákazníkem je teď obecně dostupné a umožňuje určit, kdy se má zahájit převzetí služeb při selhání, aniž byste museli čekat, až to provede Microsoft. Když provedete převzetí služeb při selhání, sekundární replika účtu služby Storage se stane novou primární replikou a záznamy DNS pro všechny koncové body služby Storage (pro objekty blob, soubory, fronty a tabulky) se aktualizují tak, aby odkazovaly na tuto novou primární repliku. Po dokončení převzetí služeb při selhání začnou klienti bez jakýchkoli změn kódu automaticky číst z účtu služby Storage a zapisovat data do účtu služby Storage v nové primární oblasti.

Převzetí služeb při selhání iniciované zákazníkem je k dispozici pro účty GRS, RA-GRS, GZRS a RA-GZRS. Další informace najdete v této dokumentaci.

  • Účty úložiště
  • Features
  • Management

Související produkty