Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

Rozšíření Durable Functions nově podporuje Python

Datum publikování: 24 června, 2020

Durable Functions, rozšíření Azure Functions, které umožňuje definovat stavové bezserverové pracovní postupy, teď podporuje Python. Vývojáři a odborníci přes data teď mohou v Azure Functions orchestrovat složité úlohy zpracování dat a datových věd s využitím známých konstrukcí jazyka Python.

Běžným scénářem, který rozšíření Durable Functions umožňuje, je zřetězení sekvencí funkcí pro sestavení kanálu dlouhodobého zpracování dat. Napíšete funkci orchestrátoru, která používá běžný kód Pythonu k vytvoření pracovního postupu, který volá další funkce Azure Functions. Rozšíření Durable Functions se postará o průběh vytváření kontrolních bodů a logiku opakování. Ke zpracování chyb ve vaší orchestraci můžete využít standardní příkazy try/except.

Durable Functions – funkce orchestrátoru

Dalším scénářem, který rozšíření Durable Functions umožňuje, je distribuce úloh strojového učení pro paralelní zpracování s využitím výhod elastického škálování, které nabízí bezserverová platforma Azure Functions.

Durable Functions – zpracování dat

Další vzory podporované rozšířením Durable Functions najdete v dokumentaci. Pokud chcete začít využívat Durable Functions v Pythonu, vyzkoušejte si rychlé zprovoznění.

  • Azure Functions
  • Features

Související produkty