Přeskočit na hlavní obsah

Právní informace ke službě Access Control Service

Poslední aktualizace: září 2018

K 7. listopadu 2018 Microsoft vyřadí a přestane aktualizovat nebo podporovat službu Access Control Service (ACS). Chápeme, že někteří zákazníci pravděpodobně chtějí dočasně pokračovat v použití ACS, když přecházejí na alternativní řešení. Bez ohledu na jakákoli další ustanovení ve vaší licenční smlouvě pro ACS vám Microsoft tímto uděluje dočasná práva k pokračovanému použití služby ACS, a to na základě dalších podmínek uvedených níže.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte ACS dál používat.

 1. Prohlašujete a zaručujete, že máte právní postavení a práva umožňující vám zavázat vaši organizaci následujícími podmínkami.
 2. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:
  • Microsoft nemá povinnost a nebude poskytovat žádné aktualizace nebo podporu k ACS, včetně libovolných legislativních aktualizací, a služba ACS může při upgradu softwaru nebo služeb v jejím okolí fungovat nesprávně nebo se zastavit.
  • Vaše použití ACS nepodléhá podmínkám online služeb a Microsoft není nijak vázaný splněním závazků uvedených v podmínkách použití online služeb ve vztahu k ACS, zejména závazků ohledně úrovně služeb.
  • Microsoft poskytuje ACS tak, jak je, a bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných, nebo předpokládaných, a že vaše další využití ACS je výhradně na vaše vlastní riziko. Microsoft může kdykoli přestat ACS poskytovat.
  • Microsoft nemá žádnou odpovědnost za vaše další využití ACS a budete Microsoft odškodňovat, chránit a bránit před jakýmikoli nároky třetích stran, které vznikly jako následek vašeho dalšího použití ACS.
 3. Bez ohledu na jakákoli další ustanovení v podmínkách online služeb nebo libovolné jiné dokumentaci k ACS berete na vědomí a souhlasíte s tím, že k 7. listopadu 2018:
  • Front-endový provoz může být přesměrovaný do jiné oblasti než je oblast, ve které jsou uložená data ACS.
  • Microsoft může ukládat konfigurační data vašeho oboru názvů v jiných oblastech, než je dříve určená oblast, a to takto:
   Aktuální oblast úložiště dat Oblast úložiště dat po vyřazení
   Austrálie – východ, Austrálie – jihovýchod Asie – východ/Asie – jihovýchod
   Brazílie – jih USA – západ, USA – východ, USA (střed) – sever a USA (střed) – jih
   Evropská unie (Západní Evropa/Severní Evropa) Žádný dopad
   Japonsko – západ, Japonsko – východ Asie – východ/Asie – jihovýchod
   USA – východ 2, USA – západ 2, USA – střed, USA – středozápad USA – západ, USA – východ, USA (střed) – sever, USA (střed) – jih
  • Změny směrování provozu a umístění úložiště mohou negativně ovlivnit výkon ACS.
  • Vaše využití ACS nesmí překročit 5 žádostí za sekundu.
  • Obory názvů ACS se (a) automaticky zablokují po 1 týdnu bez aktivity tokenu nebo (b) změní na obory jen pro čtení po 1 týdnu bez aktivity správy.
 4. Následující podmínky této smlouvy jsou důvěrné informace Microsoftu. Tyto podmínky představují celou smlouvu mezi smluvními stranami a s ohledem na její předmět slučují všechna předchozí a současná komunikační sdělení. Tyto podmínky se řídí zákony státu Washington, USA a začleňují ve formě odkazu stávající podmínky, kterými se řídí ACS, a to v rozsahu, ve kterém tyto podmínky nejsou v konfliktu s těmito podmínkami.