Přeskočit navigaci

Azure Advisor

Bezplatná příručka s individuálními doporučeními pro osvědčené postupy Azure

Využití Azure na maximum

Využijte možnost rychlé a snadné optimalizace vašich nasazení Azure. Azure Advisor analyzuje vaše konfigurace a telemetrii využití a nabízí individuální praktická doporučení, která vám pomůžou optimalizovat prostředky Azure z hlediska spolehlivosti, zabezpečení, efektivity provozu, výkonu a nákladů.

Osvědčené postupy pro optimalizaci úloh Azure

Podrobné pokyny a akce pro rychlou nápravu

Cloudové skóre, které hodnotí architekturu vašich úloh

Upozornění na nová a dostupná doporučení

Optimalizace nasazení s využitím individuálních doporučení

Advisor poskytuje relevantní osvědčené postupy, které pomáhají zlepšit spolehlivost, zabezpečení a výkon, zajistit efektivitu provozu a snížit náklady. Nakonfigurujte Advisor tak, aby cílil na konkrétní předplatná a skupiny prostředků a zaměřoval se na klíčové optimalizace. K Advisoru můžete získat přístup prostřednictvím webu Azure Portal, rozhraní příkazového řádku Azure (CLI) nebo rozhraní API Advisoru. Nebo můžete nakonfigurovat výstrahy, které vás automaticky upozorní na nová doporučení.

Zjistěte, jak začít

Rychlé a snadné provedení akcí

Účelem Advisoru je ušetřit vám čas při optimalizaci cloudu. Tato služba doporučení zahrnuje navrhované akce, které můžete hned provést, odložit nebo ignorovat. Rychlá oprava v Advisoru usnadňuje a urychluje optimalizaci ve velkém, protože umožňuje uživatelům opravovat doporučení pro několik prostředků současně. Stačí k tomu několik kliknutí. Doporučením se přiřazuje priorita na základě nejlepšího odhadu významu, kterou pro vaše prostředí mají, a můžete je sdílet s vaším týmem nebo dalšími zainteresovanými osobami.

Zobrazit doporučení Azure Advisoru hned teď a reagovat na ně

Posouzení míry dodržování osvědčených postupů úlohami

Využijte nové skóre Azure Advisoru a zjistěte, do jaké míry vaše úlohy Azure dodržují osvědčené postupy, posuďte, co byste získali vyřešením problémů, a určete prioritu doporučení s největším dopadem, která můžete přijmout za účelem optimalizace vašich nasazení. Skóre Advisoru vám umožní získat maximum z vašich investic do Azure s využitím centralizovaného řídicího panelu, na kterém můžete monitorovat optimalizaci nákladů, zabezpečení, spolehlivosti, efektivity provozu a výkonu vašich prostředků Azure, pracovat na těchto optimalizacích a sledovat jejich průběh.

Další informace o vašem skóre Advisoru

Všechna doporučení pro optimalizaci na jednom místě

Azure nabízí celou řadu služeb, které poskytují doporučení, včetně služeb Azure Security Center, Azure Cost Management, Azure SQL DB Advisor, Azure App Service a dalších. Advisor přebírá doporučení od všech těchto služeb, takže si je můžete snadněji prohlédnout a reagovat na ně z jednoho místa.

Projít optimalizaci nákladů a další kategorie doporučení

Absolvujte školení k Azure Advisoru

Absolvujte tento bezplatný kurz Microsoft Learn a zjistěte, jak můžete pomocí Advisoru optimalizovat úlohy Azure, snížit náklady, zvýšit spolehlivost, posílit výkon a zlepšit zabezpečení.

Začít s výukou hned teď

Azure Advisor je zdarma

Služba Azure Advisor je dostupná bez dalších poplatků. Upozorňujeme ale, že u některých doporučení se při nápravných akcích mohou účtovat poplatky. Například při povolení zálohování virtuálního počítače se mohou účtovat poplatky za zálohy. Advisor pomáhá zajistit nákladovou efektivitu cloudu a současně dodržovat osvědčené postupy Azure.

Zahájení práce ve třech krocích

Pokud ještě nemáte bezplatný účet Azure, vytvořte si ho hned teď.

K Azure Advisoru získáte přístup prostřednictvím webu Azure Portal.

Další informace najdete v dokumentaci a kurzech.

Dokumentace a výukové materiály

Dokumentace

Zjistěte, jak rychle začít s Advisorem. Projděte si pět optimalizačních kategorií poradce pro cloud: spolehlivost, zabezpečení, výkon, efektivita provozu a náklady. Zjistěte, jak se Advisor dá využívat programově prostřednictvím rozhraní REST API Advisoru, příkazového řádku (CLI) a PowerShellu.

Zobrazit veškerou dokumentaci k Advisoru

Školení

Absolvujte náš bezplatný kurz Microsoft Learn a zjistěte, jak můžete pomocí Advisoru optimalizovat využití úloh Azure, snížit náklady, zvýšit efektivitu a zlepšit zabezpečení.

Absolvovat školení

Dotazy a připomínky

Pomozte nám zajistit nejlepší prostředí pro cloudovou optimalizaci.

Optimalizace nákladů

Seznamte se s nástroji, nabídkami a pokyny navrženými tak, aby vám pomohly se správou a optimalizací nákladů na Azure. Zjistěte, jak porozumět informacím na faktuře a předvídat ji, jak optimalizovat náklady na úlohy a jak mít útratu pod kontrolou.

Další informace
  • Advisor je dostupný ve všech oblastech Azure.
  • Vzhledem k tomu, že Azure Advisor je bezplatná služba, nemá žádnou smlouvu SLA.
  • Přihlaste se k webu Azure Portal a v navigační nabídce nebo v nabídce Všechny služby vyberte Advisor. K této službě můžete také přistupovat prostřednictvím rozhraní REST API Advisoru, příkazového řádku (CLI) a PowerShellu.
  • K doporučením Azure Advisoru můžete přistupovat jako vlastník, přispěvatel nebo čtenář předplatného.
  • Advisor můžete nakonfigurovat, aby zobrazoval doporučení pro konkrétní předplatná nebo skupiny prostředků. Některá z doporučení se dají dál vyladit. Další informace.
  • Advisor pro Azure Government nabízí poněkud jiná doporučení. Další informace.
  • Podpora pro zákazníky Azure nabízí ucelenou sadu osvědčených nástrojů, doprovodných materiálů a zdrojů informací, které vám zajistí jednoduchou cestu ke cloudu. Prozkoumejte, co je k dispozici.

Optimalizace úloh s využitím Azure Advisoru

Zobrazit doporučení