Azure Advisor

Bezplatná příručka s individuálními doporučeními pro osvědčené postupy Azure

Využití Azure na maximum

Využijte možnost rychlé a snadné optimalizace vašich nasazení Azure. Azure Advisor analyzuje vaše konfigurace a telemetrii využití a nabízí individuální praktická doporučení, která vám pomůžou optimalizovat prostředky Azure z hlediska spolehlivosti, zabezpečení, efektivity provozu, výkonu a nákladů.

Osvědčené postupy pro optimalizaci úloh Azure

Podrobné pokyny a akce pro rychlou nápravu

Jedno centrální místo pro procházení všech doporučení napříč Azure a reagování na ně

Upozornění na nová a dostupná doporučení

Optimalizace nasazení s využitím individuálních doporučení

Advisor poskytuje relevantní osvědčené postupy, které pomáhají zlepšit spolehlivost, zabezpečení a výkon, zajistit efektivitu provozu a snížit náklady. Nakonfigurujte Advisor tak, aby cílil na konkrétní předplatná a skupiny prostředků a zaměřoval se na klíčové optimalizace. K Advisoru můžete získat přístup prostřednictvím webu Azure Portal, rozhraní příkazového řádku Azure (CLI) nebo rozhraní API Advisoru. Nebo můžete nakonfigurovat výstrahy, které vás automaticky upozorní na nová doporučení.

Zjistěte, jak začít

Rychlé a snadné provedení akcí

Účelem Advisoru je ušetřit vám čas při optimalizaci cloudu. Tato služba doporučení zahrnuje navrhované akce, které můžete hned provést, odložit nebo ignorovat. Rychlá oprava v Advisoru usnadňuje a urychluje optimalizaci ve velkém, protože umožňuje uživatelům opravovat doporučení pro několik prostředků současně. Stačí k tomu několik kliknutí. Doporučením se přiřazuje priorita na základě nejlepšího odhadu významu, kterou pro vaše prostředí mají, a můžete je sdílet s vaším týmem nebo dalšími zainteresovanými osobami.

Zobrazit doporučení Azure Advisoru hned teď a reagovat na ně

Všechna doporučení pro optimalizaci na jednom místě

Azure nabízí celou řadu služeb, které poskytují doporučení, včetně služeb Azure Security Center, Azure Cost Management, Azure SQL DB Advisor, Azure App Service a dalších. Advisor přebírá doporučení od všech těchto služeb, takže si je můžete snadněji prohlédnout a reagovat na ně z jednoho místa.

Projít optimalizaci nákladů a další kategorie doporučení

Informace o zabezpečení Azure

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.
  • Zaměstnáváme více než 3500 odborníků na zabezpečení, kteří se soustředí výhradně na zabezpečení vašich dat a osobních údajů.
  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Azure Advisor je zdarma

Služba Azure Advisor je dostupná bez dalších poplatků. Upozorňujeme ale, že u některých doporučení se při nápravných akcích mohou účtovat poplatky. Například při povolení zálohování virtuálního počítače se mohou účtovat poplatky za zálohy. Advisor pomáhá zajistit nákladovou efektivitu cloudu a současně dodržovat osvědčené postupy Azure.

Zahájení práce ve třech krocích

Pokud ještě nemáte bezplatný účet Azure, vytvořte si ho hned teď.

K Azure Advisoru získáte přístup prostřednictvím webu Azure Portal.

Další informace najdete v dokumentaci a kurzech.

Dokumentace a výukové materiály

Dokumentace

Zjistěte, jak rychle začít s Advisorem. Projděte si pět optimalizačních kategorií poradce pro cloud: spolehlivost, zabezpečení, výkon, efektivita provozu a náklady. Zjistěte, jak se Advisor dá využívat programově prostřednictvím rozhraní REST API Advisoru, příkazového řádku (CLI) a PowerShellu.

Videa

Podívejte se na ukázku z konference Microsoft Ignite, která je věnovaná optimalizaci prostředků Azure s využitím Advisoru.

Dotazy a připomínky

Pomozte nám zajistit nejlepší prostředí pro cloudovou optimalizaci.

Optimalizace nákladů

Seznamte se s nástroji, nabídkami a pokyny navrženými tak, aby vám pomohly se správou a optimalizací nákladů na Azure. Zjistěte, jak porozumět informacím na faktuře a předvídat ji, jak optimalizovat náklady na úlohy a jak mít útratu pod kontrolou.

Další informace

Aktuální informace, blogy a oznámení týkající se Advisoru

  • Advisor je dostupný ve všech oblastech Azure.
  • Vzhledem k tomu, že Azure Advisor je bezplatná služba, nemá žádnou smlouvu SLA.
  • Přihlaste se k webu Azure Portal a v navigační nabídce nebo v nabídce Všechny služby vyberte Advisor. K této službě můžete také přistupovat prostřednictvím rozhraní REST API Advisoru, příkazového řádku (CLI) a PowerShellu.
  • K doporučením Azure Advisoru můžete přistupovat jako vlastník, přispěvatel nebo čtenář předplatného.
  • Advisor můžete nakonfigurovat, aby zobrazoval doporučení pro konkrétní předplatná nebo skupiny prostředků. Některá z doporučení se dají dál vyladit. Další informace.
  • Advisor pro Azure Government nabízí poněkud jiná doporučení. Další informace.

Optimalizace úloh s využitím Azure Advisoru

Zobrazit doporučení