SQL Server na virtuálních počítačích

Co vám Azure s SQL Serverem nabízí?

Podívejte se, jak společnosti využívají Azure v kombinaci s investicemi do místního SQL Serveru. A jsou tu i další zajímavé odkazy.

Vyzkoušejte SQL Server 2016 SP1 a SQL Server vNext on Linux ve virtuálním počítači Azure.

Zákazníci využívající SQL Server na virtuálních počítačích

Hostování podnikových aplikací SQL Serveru v cloudu

Místní aplikace Microsoft SQL Serveru můžete provozovat v Azure a snížit tak své investiční náklady a optimalizovat provozní výdaje. Azure nabízí širokou škálu edic SQL Serveru, včetně SQL Enterprise. Zákazníci s programem Software Assurance si mohou vybrat, jestli budou licencování SQL Serveru hradit na základě využití, nebo jestli snadno využijí stávající licence SQL Serveru pomocí našich imagí BYOL (používání vlastní licence). Tyto funkce jsou dostupné jenom v Azure. Vyberte velikost virtuálního počítače, která je pro vás nejvhodnější, včetně řady GS-Series. Tyto největší virtuální počítače v cloudu nabízejí až 32 jader a 448 GB paměti. Storage úrovně Premium poskytuje 5000 vstupně-výstupních operací nebo 200 MB za sekundu na disk s jednomístnou latencí a až 80 000 vstupně-výstupních operací nebo 2 GB za sekundu. SQL Server Always On zajišťuje vysokou dostupnost 99,99 % a zákazníci s programem Software Assurance obdrží jednu pasivní sekundární instanci zdarma. Analýzy a zpracování v paměti SQL Serveru zrychlují náročné úlohy až 30krát a zaručují skvělý výkon u databází větších než 15 TB. Azure je prověřené zabezpečené prostředí se šifrovaným úložištěm a privátními virtuálními sítěmi a vyhovuje více než 30 certifikacím. Zabezpečení, které poskytuje Azure, můžete dále posílit pomocí zabezpečení SQL Serveru, jako jsou šifrování databází nebo šifrovaná připojení. Azure je jediný cloud, který umožňuje snadno konfigurovat SQL Server. Optimalizuje úložiště virtuálních počítačů pro cílovou úlohu (např. zpracování transakcí nebo datové sklady) a snadno automatizuje běžné operace, jako jsou zálohování databází a opravy operačního systému. 

Zobrazit všechny velikosti a ceny virtuálních počítačů

Snadné vytvoření plně nakonfigurovaného virtuálního počítače SQL Serveru

Migrace místní databáze SQL Serveru do Azure

„Díky systému Microsoft Azure můžeme rychleji uvádět na trh nová řešení, jednoduše škálovat velikost i umístění a vycházet vstříc požadavkům zákazníků z celého světa.“

Evren Eryurek
Technologický ředitel pro software
GE Healthcare

„Díky upgradu na virtuální počítač SQL s Azure Premium Storage jsme zkrátili dobu zpracování na polovinu a získali jistotu, že tato důležitá aplikace poběží naprosto hladce.“

Anthony Lewkowicz
technický architekt
Chronodrive

Snadný a cenově výhodný vývoj a testování aplikací SQL Serveru

Azure představuje rychlý a cenově dostupný způsob, jak vyvíjet a testovat aplikace SQL Serveru. Uveďte do provozu nové vývojové prostředí během v řádu minut a plaťte přitom jen za to, co využijete. Naše image SQL Server Developer, včetně SQL Serveru 2016, poskytují veškeré funkce SQL Serveru s bezplatnou licencí pro vývoj a testování. Tyto funkce jsou dostupné jenom v Azure. Image SQL Server Express umožňují hostovat nenáročné úlohy (nepřesahující 1 GB paměti a 10 GB úložiště) také s bezplatnou licencí, takže platíte jenom v řádu několika centů za hodinu za virtuální počítač. Tyto funkce jsou dostupné jenom v Azure. Azure podporuje nástroje a technologie, jako je Visual Studio, Active Directory a Team Foundation Server, takže můžete využívat hybridní vývojový proces, při kterém se část aplikace vytváří na místě a další část na virtuálním počítači Azure.

Začínáme s SQL Serverem v Azure

Vzory aplikací a vývojové strategie v SQL Serveru

Vytvoření virtuálního počítače SQL Server 2016 SP1 v Azure

Ochrana databází SQL Serveru v cloudu

Azure Storage nabízí flexibilní, spolehlivé a neomezené vzdálené úložiště pro zálohování aplikací SQL Serveru, díky kterému můžete zapomenout na tradiční (a pracné) páskové archivy. Získejte možnost úplného zálohování s obnovou k určitému okamžiku přímo v aplikaci SQL Server Management Studio. Zálohujte místní databáze a instance SQL Serveru spuštěné na virtuálním počítači Azure a obnovujte zálohy do datového centra nebo virtuálního počítače Azure. SQL Server 2014 podporuje ruční zálohování i zálohování řízené zásadami. Pro zajištění vyššího zabezpečení je možné zálohy šifrovat, přičemž vlastníky šifrovacích klíčů jste vy sami. Pro zálohování starších verzí SQL Serveru používejte bezplatný nástroj Azure. Zálohy snímků souborů SQL Serveru 2016 se integrují přímo se službou Azure Storage a poskytují téměř okamžité zálohování a rychlejší obnovení. Tato funkce je dostupná jenom v Azure.

Jak zálohovat databázi SQL Serveru do Azure

„Díky zálohování SQL Serveru do Azure máme jistotu, že pokud přijdeme o databázi, získáme ji do několika minut zase zpátky. To je pro naši společnost velice přesvědčivý argument.“

Fredrik Elmqvist
Architekt informačních systémů
Řešení pro bezpečnost a ochranu, Saab

Zlepšení kontinuity podnikových procesů a generování globálních sestav BI

Pokud ale umístíte repliky Skupin dostupnosti AlwaysOn pro SQL Server na virtuální počítače, můžete zlepšit kontinuitu podnikových procesů při případné havárii. S SQL Serverem 2014 získáváte až osm replik pro čtení připravených k nasazení do některé z neustále přibývajících oblastí Azure po celém světě. Díky dostupnosti AlwaysOn můžete u databázových aplikací spuštěných v Azure také nastavit rychlé převzetí služeb při selhání. Strategické umístění replik SQL Serveru nejenže zlepšuje kontinuitu podnikových procesů a zotavení po havárii, ale umožňuje také přesměrovat generování sestav business intelligence do nejbližší oblasti Azure. Místní selhání vám tak už nebudou dělat starosti a navíc se sníží latence generování sestav pro pobočky v různých částech světa.

Další informace o Skupinách dostupnosti AlwaysOn

Přidání repliky AlwaysOn do virtuálního počítače

Zjednodušení a škálování firemních ukázek a školení

Má vaše firma ukázkovou nebo výukovou aplikaci, která vyžaduje SQL Server? Na virtuálním počítači by mohla fungovat rychleji a efektivněji. Virtuální počítač s globálním dosahem je možné aktivovat v řádu minut a navíc si můžete vybrat ze široké nabídky verzí a edicí SQL Serveru tu, která bude nejlépe vyhovovat vašim požadavkům na ukázky a školení. Platí to i pro nejnovější image SQL Server 2016, včetně bezplatně licencovaných imagí SQL Server Developer a SQL Server Express.

Aktivace virtuálního počítače s SQL Serverem

Výběr vhodné edice SQL Serveru

Zřízení image virtuálního počítače s edicí SQL Serveru, která je pro váš scénář nejvhodnější

Edice Popis
SQL Server 2016 Developer Vytváření Edice Free pro vývoj a testování (další podrobnosti)
SQL Server 2016 Express Vytváření Edice Free pro mikroúlohy (další podrobnosti)
SQL Server 2016 Web Vytváření Pro malé až střední úlohy webového serveru
SQL Server 2016 Standard Vytváření Pro střední úlohy (další podrobnosti)
SQL Server 2016 Enterprise Vytváření Pro rozsáhlé podnikové úlohy (další podrobnosti)

Vytvoření virtuálního počítače s SQL Serverem v bezplatné zkušební verzi