SQL Server na virtuálních počítačích

Migrace úloh SQL Serveru do cloudu s nejnižšími celkovými náklady na vlastnictví1

Špičkový výkon v oboru a možnost správy pro cloudovou databázi2

Získejte kombinaci výkonu, zabezpečení a analytiky SQL Serveru, která je podpořená flexibilitou, zabezpečením a hybridní konektivitou Azure. Mějte přístup k nejnovějším aktualizacím a vydaným verzím SQL Serveru, včetně verze SQL Server 2019 Public Preview.  Migrujte stávající aplikace do Azure nebo v Azure vytvářejte nové aplikace – Azure je nejlepší cloudová alternativa pro vaše klíčové úlohy SQL Serveru.

Přečtěte si k tomu víc

Začínáme

Nejlepší celkové náklady na vlastnictví – Plaťte až pětkrát méně s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure než s AWS1

Vysokovýkonné virtuální počítače pro SQL Server na Linuxu a ve Windows

Integrované zabezpečení a možnosti správy s automatickými aktualizacemi zabezpečení, které nejsou dostupné v jiných cloudech

tři roky rozšířené podpory zdarma pro SQL Server 2008 a 2008 R2 (pouze v Azure)

Nejlepší celkové náklady na vlastnictví s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure1

Ušetřete až pětinásobek ve srovnání s Amazon Web Services při migraci databází SQL Serveru pomocí Zvýhodněného hybridního využití Azure a získejte zdarma rozšířenou podporu pro image SQL Serveru 2008 R2 v Azure IaaS1. Aktivujte Zvýhodněné hybridní využití Azure z Azure Marketplace, když zřizujete image SQL Serveru v Azure Virtual Machines.

Vysokovýkonné virtuální počítače pro SQL Server na Linuxu a ve Windows

Využijte výhod vysokovýkonných virtuálních počítačů s SQL Serverem, které mají špičkový výkon v oboru2. Zvolte z imagí s Windows Serverem, Red Hat Enterprise Linuxem, SUSE Enterprise Linux Serverem nebo Ubuntu Linuxem. Získejte pro vaše úlohy SQL s Red Hatem a SUSE společně umístěnou integrovanou podporu.

Integrované zabezpečení a možnosti správy

Zjednodušte údržbu pomocí automatických aktualizací zabezpečení a obnovte svou databázi k určitému časovému bodu pomocí Azure Backup. Pomozte chránit svá neaktivní i aktivní uložená data pomocí databáze, která po dobu sedmileté studie vykázala nejméně ohrožení zabezpečení, v cloudu, který má nejvíce globálních, národních a oborových certifikací3.

Rozšířené zabezpečení v cloudu s maximální mírou dodržování předpisů

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.
 • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se soustředí výhradně na zabezpečení vašich dat a osobních údajů.
 • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Image SQL Serveru 2019 jsou teď k dispozici

SQL Server 2019 kombinuje SQL Server s Apache Sparkem™ a distribuovaným systémem souborů Hadoop (HDFS) a nabízí tak univerzální datovou platformu, která umožňuje analýzy a AI přes všechna data, relační i nerelační. Kromě toho SQL Server 2019 nabízí komplexní řešení virtualizace dat, které umožňuje zákazníkům efektivně kombinovat datové sady v různých databázích přímo přes SQL Server. SQL Server 2019 nabízí bezkonkurenční zabezpečení a výkon pro všechna data díky novým vylepšeným možnostem zabezpečení a výkonu pro Windows i Linux.

Této službě důvěřují společnosti všech velikostí

Finanční a technologická společnost získává výkon a škálovatelnost SQL Serveru na platformě Linux

Společnost dv01 přešla z PostgreSQL a Redshiftu na SQL Server v Azure Virtual Machines. Tím snížila dobu na dotaz z 30 sekund na 1 až 2 sekundy.

Přečíst případovou studii

dv01

Výrobce softwaru pro zdravotnictví šetří náklady prostřednictvím migrace do cloudu

Společnost Allscripts přesunula 600 místních virtuálních počítačů do Azure a znovu využila místní licence pro Windows Server a SQL Server v cloudu pomocí programu Zvýhodněné hybridní využití Azure.

Přečíst případovou studii

Allscripts

Ceny umožnující úspory, které poskytují flexibilitu a možnost volby

Spravujte náklady mezi edicemi SQL Serveru a typy virtuálních počítačů v systému Linux i Windows. Zvýhodněné hybridní využití Azure a Azure Reserved Instances vám umožní na službách databáze a virtuálních počítačů v cloudu ušetřit tím, že můžete využít místní licence a vyhrazené ceny.4

Začněte ještě dnes!

Zvolte operační systém a vydání SQL Serveru pro virtuální počítač.
Konfigurujte základní nastavení, velikost virtuálního počítače a volitelné funkce a pak přizpůsobte nastavení SQL Serveru, včetně automatických oprav a zálohování.
Pokud máte otázky, přečtěte si dokumentaci.

Prostředky pro vývoj aplikací SQL Serveru

Rychlé vytváření inteligentních aplikací

Datová a vývojářská řešení Microsoftu podpoří vaše inovace. Zjistěte, jak snadno začlenit analytické nástroje do vašich aplikací SQL Serveru, i když budete nadále používat nástroje a platformy podle vlastního výběru.

Nástroje a rozhraní API SQL Serveru

Najděte prostředky, které potřebujete k rychlému sestavení inteligentních aplikací řízených daty.

Průvodce zahájením práce

Vytvářejte aplikace s SQL Serverem v prostředí macOS, Linuxu a Windows.

Migrace databáze do Azure

Připojte se k 90 procentům firem ze žebříčku Fortune 500, které přešli na Azure. Získejte prostředky k migraci svých aplikací, dat a infrastruktury vlastním tempem a využijte při přenosu místních úloh na virtuální počítače Azure bezplatné nástroje pro posouzení, migraci a správu nákladů. Použijte podrobného průvodce migrací databáze, abyste získali podrobné pokyny k jednotlivým párům zdroje a cíle.

Vydejte se na cestu migrace do cloudu

Zobrazit prostředky cloudových datových služeb pro správce databáze

Podpora Azure a komunity

Pokud se chcete na něco zeptat nebo získat podporu od odborníků z Microsoftu a komunity Azure, využijte Azure Forums, MSDN a Stack Overflow nebo chat se specialistou podpory Azure.

Aktuální informace, blogy a oznámení týkající se virtuálních počítačů Azure SQL

Materiály

Dokument white paper k SQL IaaS od společnosti GigaOm

Přečtěte si zprávu společnosti GigaOm srovnávající výkon a poměr cena/výkon mezi SQL Serverem na virtuálních počítačích Azure a v Amazon Web Services EC2.

Přečtěte si dokument white paper.

Webcast věnovaný SQL Serveru na virtuálních počítačích Azure

Přečtěte si další informace o nejnovějších inovacích, včetně poskytovatele prostředků a Linuxu.

Podívejte se na webinář

Provozní příručka k SQL Serveru na virtuálních počítačích s RHEL

Začněte s SQL Serverem na virtuálních počítačích Azure s Red Hat Enterprise Linuxem s využitím naší podrobné provozní příručky.

Přečíst příručku

Nejčastější dotazy

 • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure svými speciálními cenami pomáhá maximalizovat využití stávajících investic do licencí a zrychlit migraci do cloudu. Není potřeba o nic žádat ani na nic čekat. Další informace.
 • Azure nabízí předkonfigurované image virtuálních počítačů s SQL Serverem pro Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu Linux a Windows Server.
 • Disk úrovně Ultra pro SQL Server v Azure Virtual Machines je teď obecně dostupný pro nákup.
 • Pokud používáte SQL Server nebo Windows Server 2008 a 2008 R2, ale nemáte Software Assurance, můžete teď migrovat do Azure a získat zdarma rozšířené aktualizace zabezpečení na tři roky. Další informace.
 • Doporučujeme nejprve zvážit plně spravovanou službu relační cloudové databáze Azure SQL Database Managed Instance. Ta obsahuje integrované inteligentní funkce, které se učí aplikační postupy a adaptují se pro zajištění maximálního výkonu, spolehlivosti a ochrany dat. Pokud vyžadujete kontrolu nad databází a operačním systémem a jste závislí na SQL Server Reporting Services, nebo pokud máte aplikace ISV certifikované pro určité roky vydání SQL Serveru, můžete využít SQL Server v Azure Virtual Machines. Další informace.
 1. Celkové náklady na vlastnictví (TCO) jsou až pětkrát nižší než u SQL Serveru v Amazon Web Services EC2. Rozdíl nákladů zahrnuje program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro Windows Server (výhradně pro Azure) a tříletou nabídku bezplatných rozšířených aktualizací zabezpečení v Azure Virtual Machines bez dalších nákladů. Ceny jsou k 24. říjnu 2018 a mohou se změnit. Skutečné ceny a slevy za programy v jednotlivých oblastech se můžou lišit. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Úspory nezahrnují náklady na Software Assurance, které se mohou lišit v závislosti na multilicenční smlouvě. Další informace vám poskytne prodejní zástupce. Další informace.
 2. Uvedené výkony odrážejí porovnání propustnosti za danou cenu pro SQL Server v Azure Virtual Machines s SSD úrovně Premium oproti AWS IOPS pro obecné účely, a SQL Server v Azure Virtual Machines s diskem úrovně Ultra oproti SQL Serveru v AWS EC2 se zřízenými IOPS. Disk SSD úrovně Premium je nyní obecně dostupný pro nákup. Disk úrovně Ultra je teď v omezené privátní verzi Preview a bude obecně dostupný pro nákup v blízké budoucnosti. K vyhodnocení výkonu jsme použili implementaci HammerDB srovnávacího testu TPC-C, který je odvětvovým standardem. Úloha HammerDB TPC-C je odvozena od srovnávacího testu TPC-C a jako taková není porovnatelná s publikovanými výsledky TPC-C, protože výsledky HammerDB TPC-C nevyhovují testu TPC-C. Implementaci HammerDB testu TPC-C lze popsat následovně: schéma a data byla generována produktem HammerDB, transakce odpovídali standardům nastaveným testem TPC-C, jak je implementuje HammerDB, použitá primární metrika byla celkový počet všech transakcí dokončených během měřeného intervalu a metrika poměru ceny/výkonu byla vypočtena jako cena v dolarech za transakci, což je definice normalizovaných nákladů běžící úlohy HammerDB TPC-C na každé z platforem.
 3. Podle institutu National Institute of Standards and Technology měl SQL Server nejnižší počet chyb zabezpečení za období 2010 až 2017 ve srovnání s jinými hlavními dodavateli databází.
 4. V současné době nejsou žádné rezervované instance virtuálního počítače s předkonfigurovanými imagemi SQL Serveru. Je třeba SQL Server na rezervované virtuální počítače ručně instalovat.
 5. Uvedený poměr cena/výkon vychází ze studie, kterou zadal Microsoft a kterou v říjnu 2019 provedla společnost GigaOm. Tato studie srovnávala poměr cena/výkon mezi edicí SQL Server 2017 Enterprise v edici Windows Server 2016 Datacenter na instanci Azure E64s_v3 s daty ve fondu úložiště se 4 1TB disky P30 (mezipaměť jen pro čtení) a 1 0,5TB protokolem P20 (bez mezipaměti) a edicí SQL Server 2017 Enterprise v edici Windows Server 2016 Datacenter na instanci AWS EC2 r4.16xlarge s daty na 1 4TB svazku gp2 a 1 1TB protokolem gp2. Data pro srovnávací test pocházejí z analytického výzkumu společnosti GigaOm v terénu odvozeného z uznávaného standardního srovnávacího testu TPC Benchmark™ E (TPC-E). Tento výzkum v terénu neimplementuje úplný srovnávací test TCP-E a jako takový není porovnatelný s žádnými publikovanými srovnávacími testy TCP-E. Tento výzkum v terénu je založený na kombinaci transakcí jen pro čtení a transakcí náročných na aktualizace, které simulují aktivity, ke kterým dochází v komplexních prostředích aplikací OLTP. Poměr cena/výkon společnost GigaOm počítá jako náklady na nepřetržitý provoz cloudové platformy po dobu tří let vydělené propustností v transakcích za sekundu. Ceny vycházejí z obecně dostupných cen pro USA za SQL Server na virtuálních počítačích Azure v oblasti USA – západ a AWS EC2 v oblasti severní Kalifornie platných v říjnu 2019. Ceny zahrnují rezervaci cen výpočetních prostředků Azure a AWS na tři roky, Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server, Zvýhodněné hybridní využití Azure pro Windows Server a License Mobility pro SQL Server v AWS bez nákladů na Software Assurance. Výsledné poměry cena/výkon vycházejí z konfigurací podrobně popsaných v analytickém výzkumu společnosti GigaOm v terénu. Skutečné výsledky a ceny se můžou lišit v závislosti na konfiguraci a oblasti.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure.