SQL Server na virtuálních počítačích

Migrace úloh SQL Serveru do cloudu s nejnižšími celkovými náklady na vlastnictví1

Špičkový výkon v oboru a možnost správy pro cloudovou databázi2

Migrujte své úlohy SQL Serveru metodou „lift and shift“ do cloudu a zajistěte si kombinaci výkonu, zabezpečení a analýz SQL Serveru s flexibilitou a možnostmi hybridního připojení Azure se 100% kompatibilitou kódu. Využijte přístup k nejnovějším aktualizacím a vydaným verzím SQL Serveru, včetně verze SQL Server 2019.

SQL Server na virtuálních počítačích Azure je součástí řady Azure SQL, která umožňuje migrovat stávající aplikace nebo vytvářet nové aplikace v nejlepší cloudové alternativě pro vaše klíčové úlohy SQL Serveru.

Nejlepší celkové náklady na vlastnictví – Ve srovnání s AWS úspora až 84 procent2

Vysokovýkonné virtuální počítače pro SQL Server na Linuxu a ve Windows

Integrované zabezpečení a možnosti správy s automatickými aktualizacemi zabezpečení, které nejsou dostupné v jiných cloudech

tři roky rozšířené podpory zdarma pro SQL Server 2008 a 2008 R2 (pouze v Azure)

Nejlepší celkové náklady na vlastnictví s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure

Ušetřete až 84 % ve srovnání s Amazon Web Services při migraci databází SQL Serveru s využitím programu Zvýhodněné hybridní využití Azure a získejte zdarma rozšířenou podporu pro image SQL Serveru 2008 R2 v Azure IaaS. Aktivujte Zvýhodněné hybridní využití Azure z Azure Marketplace, když zřizujete image SQL Serveru v Azure Virtual Machines.

Vysokovýkonné virtuální počítače pro SQL Server na Linuxu a ve Windows

Využijte výhod virtuálních počítačů s SQL Serverem se špičkovým výkonem2. Zvolte z imagí s Windows Serverem, Red Hat Enterprise Linuxem, SUSE Enterprise Linux Serverem nebo Ubuntu Linuxem. Získejte pro vaše úlohy SQL s Red Hatem a SUSE společně umístěnou integrovanou podporu.

Integrované zabezpečení a možnosti správy

Zjednodušte údržbu s využitím automatických aktualizací zabezpečení a možnosti obnovit databázi k určitému bodu v čase pomocí služby Azure Backup. Pomozte chránit svá neaktivní uložená i přenášená data pomocí databáze, která je již devět let3 hodnocená jako nejbezpečnější, a to v cloudu, který má nejvíce globálních, národních a oborových certifikací.

Rozšířené zabezpečení v cloudu s maximální mírou dodržování předpisů

Image SQL Serveru 2019 jsou teď k dispozici

SQL Server 2019 kombinuje SQL Server s Apache Sparkem™ a distribuovaným systémem souborů Hadoop (HDFS) a nabízí tak univerzální datovou platformu, která umožňuje analýzy a AI přes všechna data, relační i nerelační. Kromě toho SQL Server 2019 nabízí komplexní řešení virtualizace dat, které umožňuje zákazníkům efektivně kombinovat datové sady v různých databázích přímo přes SQL Server. SQL Server 2019 nabízí bezkonkurenční zabezpečení a výkon pro všechna data díky novým vylepšeným možnostem zabezpečení a výkonu pro Windows i Linux.

Této službě důvěřují společnosti všech velikostí

Přední italský představitel v oblasti podnikového plánování zdrojů (ERP) s využitím Microsoft SQL Serveru na virtuálních počítačích Azure s Linuxem snižuje náklady a šetří úsilí v cloudu

Společnost TeamSystem s využitím SQL Serveru v Azure zjednodušila a zlevnila provoz své platformy a zároveň zvýšila její flexibilitu a rychlost nasazování, to vše bez negativního vlivu na výkon.

Team System

Finanční a technologická společnost získává výkon a škálovatelnost SQL Serveru na platformě Linux

Společnost dv01 přešla z PostgreSQL a Redshiftu na SQL Server v Azure Virtual Machines. Tím snížila dobu trvání dotazů z 30 sekund na jednu až dvě sekundy.

dv01

Výrobce softwaru pro zdravotnictví šetří náklady prostřednictvím migrace do cloudu

Společnost Allscripts přesunula 600 místních virtuálních počítačů do Azure, a aby maximalizovala úspory nákladů v cloudu, znovu využila místní licence Windows Serveru a SQL Serveru v cloudu s využitím programu Zvýhodněné hybridní využití Azure.

Allscripts

Ceny umožnující úspory, které poskytují flexibilitu a možnost volby

Spravujte náklady mezi edicemi SQL Serveru a typy virtuálních počítačů v systému Linux i Windows. Zvýhodněné hybridní využití Azure a Azure Reserved Instances vám umožní na službách databáze a virtuálních počítačů v cloudu ušetřit tím, že můžete využít místní licence a vyhrazené ceny.4

Začněte ještě dnes!

Zvolte operační systém a vydání SQL Serveru pro virtuální počítač.

Konfigurujte základní nastavení, velikost virtuálního počítače a volitelné funkce a pak přizpůsobte nastavení SQL Serveru, včetně automatických oprav a zálohování.

Pokud máte otázky, přečtěte si dokumentaci.

Prostředky pro vývoj aplikací SQL Serveru

Rychlé vytváření inteligentních aplikací

Datová a vývojářská řešení Microsoftu podpoří vaše inovace. Zjistěte, jak snadno začlenit analytické nástroje do vašich aplikací SQL Serveru, i když budete nadále používat nástroje a platformy podle vlastního výběru.

Nástroje a rozhraní API SQL Serveru

Najděte prostředky, které potřebujete k rychlému sestavení inteligentních aplikací řízených daty.

Průvodce zahájením práce

Vytvářejte aplikace s SQL Serverem v prostředí macOS, Linuxu a Windows.

Migrace databáze do Azure

Připojte se k 90 procentům firem ze žebříčku Fortune 500, které přešli na Azure. Získejte prostředky k migraci svých aplikací, dat a infrastruktury vlastním tempem a využijte při přenosu místních úloh na virtuální počítače Azure bezplatné nástroje pro posouzení, migraci a správu nákladů. Použijte podrobného průvodce migrací databáze, abyste získali podrobné pokyny k jednotlivým párům zdroje a cíle.

Vydejte se na cestu migrace do cloudu

Zobrazit prostředky cloudových datových služeb pro správce databáze

Podpora Azure a komunity

Pokud se chcete na něco zeptat nebo získat podporu od odborníků z Microsoftu a komunity Azure, využijte Azure Forums, MSDN a Stack Overflow nebo chat se specialistou podpory Azure.

Aktuální informace, blogy a oznámení týkající se virtuálních počítačů Azure SQL

Materiály

Elektronická kniha SQL Server na virtuálních počítačích Azure

Přečtěte si tuto elektronickou příručku z nakladatelství Packt, ve které se dozvíte, jak zajistit maximální využití a výkon migrací úloh SQL Serveru do služby Azure Virtual Machines.

Přečíst elektronickou knihu

Zpráva SQL IaaS společnosti GigaOm

Přečtěte si zprávu společnosti GigaOm srovnávající výkon a poměr cena/výkon mezi SQL Serverem na virtuálních počítačích Azure a v Amazon Web Services EC2.

Přečíst zprávu

Webinář SQL Server na virtuálních počítačích Azure

Přečtěte si další informace o nejnovějších inovacích, včetně poskytovatele prostředků a Linuxu.

Podívejte se na webinář

Provozní příručka k SQL Serveru na virtuálních počítačích s RHEL

Začněte s SQL Serverem na virtuálních počítačích Azure s Red Hat Enterprise Linuxem s využitím naší podrobné provozní příručky.

Přečíst příručku

Nejčastější dotazy

  • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure svými speciálními cenami pomáhá maximalizovat využití stávajících investic do licencí a zrychlit migraci do cloudu. Není potřeba o nic žádat ani na nic čekat. Další informace.
  • Azure nabízí předkonfigurované image virtuálních počítačů s SQL Serverem pro Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu Linux a Windows Server.
  • Disk úrovně Ultra pro SQL Server v Azure Virtual Machines je teď obecně dostupný pro nákup.
  • Pokud používáte SQL Server nebo Windows Server 2008 a 2008 R2, ale nemáte Software Assurance, můžete teď migrovat do Azure a získat zdarma rozšířené aktualizace zabezpečení na tři roky. Další informace.
  • Doporučujeme nejprve zvážit plně spravovanou službu relační cloudové databáze Azure SQL Database Managed Instance. Ta obsahuje integrované inteligentní funkce, které se učí aplikační postupy a adaptují se pro zajištění maximálního výkonu, spolehlivosti a ochrany dat. Pokud vyžadujete kontrolu nad databází a operačním systémem a jste závislí na SQL Server Reporting Services, nebo pokud máte aplikace ISV certifikované pro určité roky vydání SQL Serveru, můžete využít SQL Server v Azure Virtual Machines. Další informace.
  1. Celkové náklady na vlastnictví (TCO) jsou až pětkrát nižší než u SQL Serveru v Amazon Web Services EC2. Rozdíl nákladů zahrnuje program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro Windows Server (výhradně pro Azure) a tříletou nabídku bezplatných rozšířených aktualizací zabezpečení v Azure Virtual Machines bez dalších nákladů. Ceny jsou platné k 24. říjnu 2018 a můžou se změnit. Skutečné ceny a slevy za programy v jednotlivých oblastech se můžou lišit. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Úspory nezahrnují náklady na Software Assurance, které se mohou lišit v závislosti na multilicenční smlouvě. Další informace vám poskytne prodejní zástupce. Další informace.
  2. Uvedené výkony odrážejí porovnání propustnosti za danou cenu pro SQL Server v Azure Virtual Machines s SSD úrovně Premium oproti AWS IOPS pro obecné účely, a SQL Server v Azure Virtual Machines s diskem úrovně Ultra oproti SQL Serveru v AWS EC2 se zřízenými IOPS. Disk SSD úrovně Premium je nyní obecně dostupný pro nákup. Disk úrovně Ultra je teď v omezené privátní verzi Preview a bude obecně dostupný pro nákup v blízké budoucnosti. K vyhodnocení výkonu jsme použili implementaci HammerDB srovnávacího testu TPC-C, který je odvětvovým standardem. Úloha HammerDB TPC-C je odvozena od srovnávacího testu TPC-C a jako taková není porovnatelná s publikovanými výsledky TPC-C, protože výsledky HammerDB TPC-C nevyhovují testu TPC-C. Implementaci HammerDB testu TPC-C lze popsat následovně: schéma a data byla generována produktem HammerDB, transakce odpovídali standardům nastaveným testem TPC-C, jak je implementuje HammerDB, použitá primární metrika byla celkový počet všech transakcí dokončených během měřeného intervalu a metrika poměru ceny/výkonu byla vypočtena jako cena v dolarech za transakci, což je definice normalizovaných nákladů běžící úlohy HammerDB TPC-C na každé z platforem.
  3. National Institute of Standards and Technology Comprehensive Vulnerability Database
  4. V současné době nejsou žádné rezervované instance virtuálního počítače s předkonfigurovanými imagemi SQL Serveru. Je třeba SQL Server na rezervované virtuální počítače ručně instalovat.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure.