Přeskočit navigaci

Migrační centrum Azure

Azure je jediný hybridní cloud, který vám pomůže s migrací aplikací, dat a infrastruktury prostřednictvím nákladově úsporných, flexibilních způsobů migrace, vaším vlastním tempem a bez obav.

Postup migrace do Azure

Přidejte se k tisícům zákazníků, kteří provádějí migraci do Azure s využitím osvědčených metod, nástrojů od Microsoftu a dalších partnerů a rozsáhlého ekosystému partnerů poskytujících podporu při této změně.

MÍSTNÍ PROSTŘEDÍ AZURE

Flexibilní a nákladově úsporná migrace do cloudu bez obav

Zatím Azure neznáte? Informace o cloudu pro všechny

Flexibilní možnosti migrace s podporou hybridního prostředí

Jedině Azure vám nabídne flexibilní způsob migrace do cloudu s konzistentním přístupem k místním i cloudovým prostředkům. Ať už vaše firma vyžaduje hybridní stav dlouhodobě, nebo jenom v průběhu migrace, Azure vám může při migraci zajistit vhodnou podporu. Třeba služby Azure Security Center a Azure Active Directory vám můžou pomoct se správou zabezpečení a identit v místním prostředí a Azure. Podobně vám služba Azure SQL Database Managed Instance umožňuje bezproblémovou migraci databází SQL Server do Azure metodou „lift and shift“ beze změn kódu a poskytuje kompatibilitu na úrovni databáze a efektivitu plně spravované databázové služby.

Smithfield Foods

Azure is a great hybrid cloud enabler. We can move some applications to the cloud and leave others running at Smithfield facilities while providing consistent authentication wherever applications run.

Matthew Douglas, Director of Cloud and Solutions Architecture

Azure vám pomůže ušetřit – před migrací, během ní i po ní

Azure nabízí v každé fázi cesty k migraci do cloudu nepřekonatelnou hodnotu. Využívejte při migraci bezplatné nástroje pro posouzení, migraci a správu nákladů. Po dokončení migrace do cloudu mějte pod kontrolou celkové náklady na vlastnictví prostřednictvím služby Azure Reserved VM Instances a Zvýhodněného hybridního využití Azure a ušetřete až 82 procent ve srovnání s průběžnými platbami. K tomu si připočtěte ještě celkovou úsporu 67 procent oproti rezervovaným instancím AWS pro virtuální počítače s Windows.

Capstone Mining

One of our big objectives was to eliminate $3 million in capital costs over about three years, and to reduce our operating costs by approximately the same amount. At the same time, we wanted to improve our quality of service. With Azure, we're confident that we'll meet those goals.

Jim Slattery, Chief Financial Officer

Příklad celkových nákladů na vlastnictví

Přesun aplikací do Azure s využitím prověřených migračních strategií

Stáhnout příklad

Migrace bez obav a s nízkým rizikem

Převod vašich zásadních obchodních investic do cloudu nemusí být náročný ani vám nemusí nahánět strach. V zájmu jisté a méně rizikové migrace jsme investovali do nástrojů, které vám pomůžou s plánováním a migrací, a prostředků, které vás budou průběžně informovat. Azure nabízí také hybridní podporu, která eliminuje rizika související s přesunem všech aplikací, dat a infrastruktury najednou. Získáte přístup k partnerskému ekosystému s pokročilými produkty a službami pro migraci do cloudu a ke službám pro zajištění úspěchu zákazníků, jako je FastTrack for Azure. Začněte využívat výhody Azure hned po migraci.

Coats

We don't want to be in the datacenter business; we're in the thread business. We plan to move 90 percent of our global datacenter infrastructure into Azure, and we're at about 75 percent now. The only things we'll leave on-site are a few domain controllers and file/print servers.

Richard Cammish, Chief Information Officer

Zákazníci po úspěšné migraci do cloudu

Zahájení průběhu migrace do cloudu s využitím těchto oblíbených prostředků

Migrace virtuálních počítačů, aplikací a dat do cloudu bez jakýchkoli obav

Migrace do cloudu a transformace vaší společnosti

Modernizace a přechod do cloudu ve čtyřech rychlých, snadných a nákladově úsporných krocích

Využití výkonu Azure v úlohách Windows Serveru