Přeskočit navigaci

Centrum migrace Azure

Azure je jediný hybridní cloud, který vám pomůže s nákladově efektivní a flexibilní migrací do cloudu. Získáte všechny nástroje a prostředky, které potřebujete k migraci aplikací, dat a infrastruktury svým vlastním tempem a bez obav.

Vydejte se na cestu migrace do cloudu

Přidejte se k tisícům zákazníků, kteří provádějí migraci do Azure s využitím osvědčených metod, nástrojů od Microsoftu a dalších partnerů a rozsáhlého ekosystému partnerů poskytujících podporu při této změně.

MÍSTNÍ PROSTŘEDÍ AZURE

Flexibilní a finančně úsporná migrace do cloudu

Zatím Azure neznáte? Informace o cloudu pro všechny

Capstone Mining

One of our big objectives was to eliminate $3 million in capital costs over about three years, and to reduce our operating costs by approximately the same amount. At the same time, we wanted to improve our quality of service. With Azure, we're confident that we'll meet those goals.

Jim Slattery, finanční ředitel

Příklad celkových nákladů na vlastnictví

Přesuňte aplikace do Azure s využitím prověřených migračních strategií.

Stáhnout příklad

Flexibilní řešení migrace do cloudu s podporou hybridního prostředí

Jedině Azure vám nabídne flexibilní způsob migrace do cloudu s konzistentním přístupem k místním i cloudovým prostředkům. Ať už vaše firma vyžaduje hybridní stav dlouhodobě, nebo jenom v průběhu migrace, Azure vám může při migraci zajistit vhodnou podporu. Třeba služby Azure Security Center a Azure Active Directory vám můžou pomoct se správou zabezpečení a identit v místním prostředí a Azure. Podobně vám služba Azure SQL Database Managed Instance umožňuje bezproblémovou migraci databází SQL Server do Azure metodou „lift and shift“ beze změn kódu a poskytuje kompatibilitu na úrovni databáze a efektivitu plně spravované databázové služby.

Smithfield Foods

Azure is a great hybrid cloud enabler. We can move some applications to the cloud and leave others running at Smithfield facilities while providing consistent authentication wherever applications run.

Matthew Douglas, ředitel pro cloud a architekturu řešení

Ušetřete před migrací, během migrace i po ní

Využívejte při migraci do Azure bezplatné nástroje pro posouzení, migraci a správu nákladů. S Azure také zaplatíte míň. Služba Amazon Web Services (AWS) jsou 5krát dražší než Azure pro Windows Server a SQL Server.* Přečtěte si víc o úspoře nákladů.

Coats

We don't want to be in the datacenter business; we're in the thread business. We plan to move 90 percent of our global datacenter infrastructure into Azure, and we're at about 75 percent now. The only things we'll leave on-site are a few domain controllers and file/print servers.

Richard Cammish, ředitel informačních technologií

*Výpočty jsou založené na scénářích běžících 744 hodin/měsíc po dobu 12 měsíců se záložní kapacitou nebo rezervovanými instancemi na 3 roky. Ceny jsou platné k 24. říjnu 2018 a mohou se změnit. Výpočty pro virtuální počítače Azure s Windows jsou založené na dvou virtuálních počítačích Azure D2V3 v oblasti USA – západ 2 se sazbou SUSE Linux Enterprise Basic. Výpočty pro AWS jsou založené na dvou virtuálních počítačích m5.Large v oblasti USA – západ (Oregon) s využitím tarifů průběžných plateb pro Windows Server pro rezervované instance v rámci programu Standard na 3 roky, s veškerými platbami předem. Výpočty pro SQL Server jsou založené na 8 virtuálních jádrech spravované instance Azure SQL Database pro důležité obchodní informace v oblasti USA – západ 2. Výpočty pro AWS jsou založené na RDS pro SQL EE pro db.r4.2xlarge v oblasti USA – západ (Oregon) v nasazení Multi-AZ pro rezervované instance v rámci programu Standard na 3 roky, s veškerými platbami předem. Cena rozšířených aktualizací zabezpečení použitých pro AWS vychází z ceny Windows Serveru Standard Open NL ERP v USD. Skutečné ceny a slevy za programy v jednotlivých oblastech se můžou lišit. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Úspory nezahrnují náklady na Software Assurance, které se mohou lišit v závislosti na multilicenční smlouvě.

Zákazníci po úspěšné migraci do Azure

Recept společnosti Allscripts na flexibilitu: migrace do cloudu metodou „lift-and-shift“

Přečíst celý příběh

Migrace do Azure za účelem odlišení se a rozvoje

Přečíst celý příběh

J.B. Hunt se řítí do budoucnosti

Přečíst celý příběh

Udělejte první krok