Přeskočit navigaci

Azure Dedicated Host

Vyhrazený fyzický server pro hostování vašich virtuálních počítačů Azure pro Windows a Linux

Nasazení virtuálních počítačů Azure VM ve vyhrazeném prostředí

Služba Azure Dedicated Host poskytuje fyzické servery, které jsou hostiteli jednoho nebo několika virtuálních počítačů Azure. Váš server je vyhrazený vaší organizaci a úlohám – kapacita se nesdílí s ostatními zákazníky. Tato izolace na úrovni hostitele pomáhá řešit požadavky na dodržování předpisů. Po zřízení hostitele získáte viditelnost umístění virtuálních počítačů Azure a kontrolu nad ním a můžete určovat zásady údržby hostitele.

Poskytuje viditelnost infrastruktury serveru, na kterém běží vaše virtuální počítače Azure, a kontrolu nad ní.

Pomáhá řešit požadavky na dodržování předpisů nasazením vašich úloh na vyhrazený server.

Obsahuje skladové položky služby Dedicated Host s počtem procesorů, řadami virtuálních počítačů a velikostmi virtuálních počítačů, které potřebujete.

Nabízí ceny a výhody pro Windows Server a SQL Server, které jsou dostupné jen v Azure.

Váš vlastní privátní cloud v Azure

Kontrolujte časová období údržby a získejte přehled o základní infrastruktuře. Své virtuální počítače Azure umístěte na jednoklientský server, abyste splnili konkrétní požadavky na dodržování předpisů nebo zákonné požadavky.

Přehrát video

Zvýšení kontroly pomocí Azure IaaS a služby Dedicated Host

Zjednodušte nasazení důležitých podnikových aplikací v prostředí s jedním tenantem. Zvyšte kontrolu a škálovatelnost bez omezení vašich možností.

Podívejte se na webinář

Plánování operací údržby podle vašich podmínek

Nasaďte virtuální počítače s Windows, Linuxem a SQL Serverem v Azure. Vyberte typ serveru a CPU, počet jader a další funkce. Podkladový hostitel, kterého zřizujete, je jednoklientský a vyhrazený vašim virtuálním počítačům Azure a úlohám. Určujete načasování všech operací údržby iniciovaných platformou, jako jsou opravy operačního systému nebo restartování hardwaru nebo softwaru. Zvolte velikosti virtuálních počítačů Azure a operační systémy na stejném hostiteli.

Přečtěte si dokumentaci

Plnění požadavků na dodržování předpisů

Zajistěte splnění podnikových zásad a oborových standardů a přijměte výhody certifikací, které Azure nabízí. Umístěte své virtuální počítače Azure na vyhrazený hostitelský server, na kterém běží úlohy jenom vaší organizace, abyste splnili pokyny a standardy organizace k dodržování předpisů. Získejte přehled podkladových jader, abyste splnili požadavky licencování softwaru založeného na serveru.

Nasadit hostitele nyní

Snížení nákladů použitím stávajících softwarových licencí

Použijte při migraci vašich pracovních úloh do Dedicated Host vaše místní licence Windows Server a SQL Server spolu s výhodami Software Assurance, nebo předplatná se srovnatelnými právy. Podmínky a ujednání Azure Hybrid Benefit jsou k dispozici pouze v Azure. Rovněž získáte bezplatné rozšířené aktualizace zabezpečení pro Windows Server a SQL Server 2008/2012 a 2008/2012 R2.

Použijte svoje existující licence datacentra Windows Server nebo SQL Server edice Enterprise na fyzická jádra, která jsou pro vás dostupná u hostitele, využijte práva pro duální použití při migraci z místního prostředí a získejte neomezená virtualizační práva.

Nejčastější dotazy ke správě licencí

Přijměte prostředí důvěryhodného cloudu

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než USD 1 miliardu ročně.

 • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

 • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Ceny služby Dedicated Host

Služba Dedicated Host se účtuje na úrovni hostitele bez ohledu na počet virtuálních počítačů Azure, které jsou na něm spuštěné. Softwarové licence se účtují samostatně z výpočetních prostředků na úrovni virtuálního počítače podle použití. Pokud máte oprávnění, využijte k dalším úsporám Zvýhodněné hybridní využití Azure. Získejte odhad nákladů na službu Dedicated Host pomocí cenové kalkulačky.

Začínáme se službou Dedicated Host

Zaregistrujte si bezplatný účet Azure a získejte okamžitý přístup a kredit $200.

Zřiďte svého hostitele během pár minut.

Další informace o funkcích a možnostech

Dokumentace a podpora pro vývojáře

Pětiminutové rychlé starty

Nasaďte službu Dedicated Host pomocí Azure CLI, webu Azure Portal, rozhraní Azure REST API nebo Azure PowerShellu.

Podpora Azure a komunity

Zeptejte se ve fóru MSDN nebo Stack Overflow, nebo si projděte plány podpory Azure.

Migrace do Azure

Navštivte Centrum migrace a modernizace Azure, abyste přesunuli své místní úlohy do služby Dedicated Host.

Nejčastější dotazy ohledně služby Dedicated Host

 • Můžete nasadit virtuální počítače Azure řad Dsv3, Esv3, Fsv2 a další. Můžete také na jednoho hostitele nasadit víc velikostí virtuálních počítačů v rámci stejné řady virtuálních počítačů. Existují však některé výjimky, například skladová jednotka Dedicated Host NVasv4_Type1. Další informace najdete v dokumentaci.
 • Služba Dedicated Host je k dispozici ve většině oblastí Azure. Chcete-li získat podrobné informace o dostupnosti podle oblastí, vyberte svou oblast na stránce s cenami služby Dedicated Host.
 • Ne. Poskytuje virtualizované prostředí, které je určené ke spouštění virtuálních počítačů Azure, a poskytuje přímou viditelnost podkladového fyzického serveru a kontrolu nad ním.
 • Služba Dedicated Host podporuje Azure HDD úrovně Standard, SSD úrovně Standard a SSD úrovně Premium. Další informace o Azure Disk Storage
 • Microsoft nemůže poskytnout pokyny ani rady k tomu, zda můžete službu Dedicated Host uplatnit jako finanční výdaje kapitálového pronájmu. Aby bylo možné toto rozhodnutí provést, musíte se obrátit na své právní nebo účetní oddělení. Služba poskytuje vyhrazené fyzické servery a umožňuje zachovat stejná ID prostředků pro základní hardware. V případě změny hardwaru se jako ID prostředku pro hostitele použije nové ID prostředku, když se změní fyzický hardware. ID hostitele pro prostředek hostitele se nezmění ani v případě změny fyzického hardwaru.
 • Podmínky outsourcování softwarových licencí platné pro licence Windows Serveru a SQL Serveru získané před 1. říjnem 2019 umožňují přidělit stávající licence službě Azure Dedicated Host. Pokud jste oprávnění k programu Zvýhodněné hybridní využití Azure, ušetřete za nasazení služby Dedicated Host ještě víc. Pokud jste zakoupili nové licence po 1. říjnu 2019, můžete je přidělit do Azure jenom prostřednictvím programu Zvýhodněné hybridní využití Azure. K použití těchto licencí pro službu Dedicated Host budete potřebovat Software Assurance nebo předplatná se stejnými právy. Podrobnosti najdete v nejčastějších dotazech k licencím.
 • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure se týká licencí pro Windows Server Standard/Datacenter a SQL Server Standard/Enterprise Core se Software Assurance nebo licencemi předplatného se stejnými právy.
 • Ano, po konci podpory dostanete tři roky bezplatných rozšířených aktualizací zabezpečení pro Windows Server a SQL Server 2008/2012 a 2008/2012 R2 běžících ve službě Dedicated Host.
 • Ano, máte. Pokud v rámci programu Zvýhodněné hybridní využití Azure využijete vaše stávající licence na verze Windows Server Datacenter nebo SQL Server Enterprise se Software Assurance pro všechna vaše fyzická jádra, která máte dostupná na libovolném serveru Dedicated Host, získáte neomezená oprávnění k virtualizaci. Pokud například máte 32 stávajících licencí pro Windows Server Datacenter se Software Assurance v místním prostředí, můžete těchto 32 licencí využít k instalaci libovolného počtu virtuálních počítačů Azure s Windows Serverem do služby Dedicated Host. Jediným omezením je fyzická kapacita příslušného serveru. Ve službě Dedicated Host byste měli licencovat jenom dostupná fyzická jádra, která plánujete zřídit (například 32 jader rp službu Dedicated Host Dsv3 typu 1).
 • Dostupná fyzické jádra se vypočítají vydělením dostupných virtuálních jader na hostiteli (uvedené na stránce s cenami) hodnotou vCPU/jádra pro každou řadu virtuálních počítačů (viz dokumentace k výpočetním jednotkám Azure). Většina virtuálních počítačů Azure dostupných ve službě Dedicated Host nabízí poměr vCPU/jádra rovný 2. Například Dedicated Host řady Esv3 typu 1 má 32 dostupných fyzických jader, poměr vCPU/jádra rovný 2 a může hostovat až 64 virtuálních jader.
 • Neomezená virtualizační práva vám umožní výrazně snížit náklady na licencování pro Windows Server a SQL Server. Místo licencování virtuálních počítačů Azure na základě počtu virtuální jader, který každý z nich má, nebo využití programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro každý virtuální počítač, který nasazujete ve službě Azure Dedicated Host, můžete na každém vyhrazeném hostiteli licencovat kompletní sadu dostupných fyzických jader. Pokud například máte 32 stávajících licencí pro Windows Server Datacenter, které byly zakoupeny před 1. říjnem 2019, a potřebujete nasadit 32 virtuálních počítačů řady Dsv3 se 2 virtuálními jádry do služby Azure Dedicated Host typ 1, budete potřebovat:

  • 256 licencí pro Windows Server Datacenter, pokud využijete Zvýhodněné hybridní využití Azure a uplatníte je na úrovni virtuálních počítačů.
  • 40 licencí pro Windows Server Datacenter, pokud využijete pravidlo outsourcingu a budete licencovat plný počet fyzických jader, který Azure Dedicated Host typu 1 má.
  • Jenom 32 licencí pro Windows Server Datacenter, pokud využijete neomezená virtualizační práva Zvýhodněného hybridního využití Azure na stejném hostiteli.

  Dále můžete ve službě Azure Dedicated Host a na místních licencovaných serverech po dobu až 180 dnů souběžně využívat stejné licence.

 • Pro SQL Server budete k neomezené virtualizaci potřebovat edici Enterprise a aktivní Software Assurance nebo licence předplatného. Pro Windows Server budete k neomezené virtualizaci na vyhrazeném hostiteli potřebovat edici Datacenter, a pokud používáte licence získané po 1. říjnu 2019, bude také potřebovat aktivní Software Assurance nebo licence předplatného.

  Licence pro Windows Server Datacenter zakoupené před 1. říjnem 2019 mají neomezená práva virtualizace založená jen na právech k licenci. Licence získané po tomto datu mají neomezená práva virtualizace jenom na základě Zvýhodněného hybridního využití Azure.

  Při přidělování licencí pro SQL Server nebo Windows Server vyhrazenému hostiteli s využitím Zvýhodněného hybridního využití Azure stačí, abyste licencovali dostupná fyzická jádra na hostiteli (například 32 jader pro Azure Dedicated Host řady Esv3 typu 1).

  Při přidělování licencí pro Windows Server zakoupených před 1. říjnem 2019 hostiteli bez použití Zvýhodněného hybridního využití Azure musíte licencovat všechna fyzická jádra hostitele (například 40 jader pro Azure Dedicated Host řady Esv3 typu 1).

Začínáme s Azure Dedicated Host

Začít teď