Azure Dedicated Host

Vyhrazený fyzický server pro hostování vašich virtuálních počítačů Azure pro Windows a Linux

Nasazení virtuálních počítačů Azure VM ve vyhrazeném prostředí

Služba Azure Dedicated Host poskytuje fyzické servery, které jsou hostiteli jednoho nebo několika virtuálních počítačů Azure. Váš server je vyhrazený vaší organizaci a úlohám – kapacita se nesdílí s ostatními zákazníky. Tato izolace na úrovni hostitele pomáhá řešit požadavky na dodržování předpisů. Po zřízení hostitele získáte viditelnost infrastruktury serveru a kontrolu nad ní a můžete určovat zásady údržby hostitele.

Poskytuje viditelnost infrastruktury serveru, na kterém běží vaše virtuální počítače Azure, a kontrolu nad ní.

Pomáhá řešit požadavky na dodržování předpisů nasazením vašich úloh na izolovaný server.

Umožňuje vybrat počet procesorů, funkce serveru, řadu virtuálních počítačů a jejich velikosti v rámci stejného hostitele.

Nabízí ceny a výhody pro Windows Server a SQL Server, které jsou dostupné jen v Azure.

Azure Dedicated Host – váš vlastní privátní cloud v Azure

Při využití služby Azure Dedicated Host můžete řídit časové období údržby, získat přehled o základní infrastruktuře a umístit virtuální počítače Azure na jeden klientský server, aby bylo možné splnit konkrétní požadavky na dodržování předpisů nebo zákonné požadavky.

Watch the video

Zvýšení kontroly bez kompromisů

Nasaďte virtuální počítače s Windows, Linuxem a SQL Serverem v Azure. Vyberte typ serveru a CPU, počet jader a další funkce. Podkladový hostitel, kterého zřizujete, je kvůli lepší kontrole umístění jednoklientský a vyhrazený vašim virtuálním počítačům Azure a úlohám. Určujete načasování všech operací údržby iniciovaných platformou, jako jsou opravy operačního systému nebo restartování hardwaru nebo softwaru. Zvolte velikosti virtuálních počítačů Azure a operační systémy na stejném hostiteli.

Plnění požadavků na dodržování předpisů

Zajistěte splnění podnikových zásad a oborových standardů a přijměte výhody certifikací, které Azure nabízí. Umístěte své virtuální počítače Azure na izolovaný a vyhrazený fyzický server, na kterém běží úlohy jenom vaší organizace, abyste splnili pokyny a standardy organizace k dodržování předpisů. Získejte viditelnost podkladových jader, abyste splnili požadavky licencování softwaru založeného na serveru.

Snížení nákladů použitím stávajících softwarových licencí

Při migraci svých úloh do služby Dedicated Host používejte své místní licence pro Windows Server a SQL Server pomocí výhod Software Assurance nebo předplatných s odpovídajícími právy. Podmínky licencování programu Zvýhodněné hybridní využití Azure jsou k dispozici jenom v Azure. Získáte také bezplatné rozšířené aktualizace zabezpečení pro Windows Server a SQL Server 2008 a 2008 R2.

Využijte stávající licence na Windows Server Datacenter nebo edici SQL Server Enterprise pro všechna fyzická jádra, které máte na hostiteli k dispozici, a získejte neomezená oprávnění k virtualizaci.

Přijměte prostředí důvěryhodného cloudu

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliarda USD ročně.

 • Microsoft zaměstnává víc než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se soustředí na zabezpečení vašich dat a osobních údajů.

 • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Ceny služby Dedicated Host

 • Služba Dedicated Host se účtuje na úrovni hostitele bez ohledu na počet virtuálních počítačů Azure, které jsou na něm spuštěné. Softwarové licence se účtují samostatně z výpočetních prostředků na úrovni virtuálního počítače podle použití. Pokud máte oprávnění, využijte k dalším úsporám Zvýhodněné hybridní využití Azure.

Využijte Azure na maximum a snižte si útratu v cloudu

Rezervace Azure, spotové virtuální počítače, program Zvýhodněné hybridní využití Azure, předplacené plány pro Linux a další funkce platforem pomohou výrazně snížit váš cloudový účet. Náš komplexní přístup vám pomůže maximalizovat návratnost investic v Azure.

Watch the video

Začínáme se službou Dedicated Host

Zaregistrujte si bezplatný účet Azure a získejte okamžitý přístup a kredit $200.

Zřiďte svého hostitele během pár minut.

Přečtěte si další informace o funkcích a možnostech služby.

Dokumentace a podpora pro vývojáře

5minutové rychlé starty

Nasaďte službu Dedicated Host pomocí Azure CLI, webu Azure Portal, rozhraní Azure REST API nebo Azure PowerShellu.

Podpora Azure a komunity

Zeptejte se ve fóru na webu MSDN nebo na StackOverflow, nebo si projděte plány podpory Azure.

Migrace do Azure

Navštivte Centrum migrace Azure, abyste přesunuli své místní úlohy do služby Dedicated Host.

Nejčastější dotazy ohledně služby Dedicated Host

 • Ve službě Azure Dedicated Host můžete nasadit virtuální počítače Azure řad Dsv3, Esv3 a Fsv2. Můžete také na jednoho hostitele nasadit víc velikostí virtuálních počítačů v rámci stejné řady virtuálních počítačů. Existují však některé výjimky (například skladová jednotka Dedicated Host NVasv4_Type1). Další informace najdete v dokumentaci.
 • Služba Dedicated Host je k dispozici ve většině oblastí Azure. Dostupnost v jednotlivých oblastech najdete v dokumentaci.
 • Ne. Poskytuje virtualizované prostředí, které je určené ke spouštění virtuálních počítačů Azure, a poskytuje přímou viditelnost podkladového fyzického serveru a kontrolu nad ním, ale nejedná se o nabídku holého hardwaru jako služby.
 • Služba Dedicated Host podporuje Azure HDD úrovně Standard, SSD úrovně Standard a SSD úrovně Premium. Další informace o Azure Disk Storage
 • Microsoft nemůže vydat konkrétní pokyny s ohledem na velké množství a různost místních zákonů a předpisů, ale vaše účetní oddělení by mělo být schopné určit nejlepší způsob zaúčtování služby Dedicated Host. Služba vám dává přístup k vyhrazeným fyzickým serverům a umožňuje přiřadit evidenční čísla podkladovému hardwaru a Microsoft nikdy tento hardware nevymění bez vašeho souhlasu.
 • Podmínky outsourcování softwarových licencí platné pro licence Windows Serveru a SQL Serveru získané před 1. říjnem 2019 umožňují přidělit stávající licence službě Azure Dedicated Host. Pokud jste oprávnění k programu Zvýhodněné hybridní využití Azure, ušetřete za nasazení služby Dedicated Host ještě víc. Pokud koupíte nové licence po 1. říjnu 2019, můžete je přidělit do Azure jenom prostřednictvím programu Zvýhodněné hybridní využití Azure. K použití těchto licencí pro službu Dedicated Host budete potřebovat Software Assurance nebo předplatná se stejnými právy. Podrobnosti najdete v nejčastějších dotazech k licencím.
 • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure se týká licencí pro Windows Server Standard/Datacenter a SQL Server Standard/Enterprise Core se Software Assurance nebo licencemi předplatného se stejnými právy.
 • Ano, po konci podpory dostanete tři roky bezplatných rozšířených aktualizací zabezpečení pro Windows Server a SQL Server 2008 a 2008 R2 běžících ve službě Dedicated Host.
 • Ano, máte. Pokud v rámci programu Zvýhodněné hybridní využití Azure využijete vaše stávající licence na verze Windows Server Datacenter nebo SQL Server Enterprise se Software Assurance pro všechna vaše fyzická jádra, která máte dostupná na libovolném serveru Azure Dedicated Host, získáte neomezená oprávnění k virtualizaci. Pokud například máte 32 stávajících licencí pro Windows Server Datacenter se Software Assurance v místním prostředí, můžete těchto 32 licencí využít k instalaci libovolného počtu virtuálních počítačů Azure s Windows Serverem do služby Azure Dedicated Host. Jediným omezením je fyzická kapacita příslušného serveru. Ve službě Azure Dedicated Host byste měli licencovat jenom dostupná fyzická jádra, která plánujete zřídit (například 32 jader rp službu Dedicated Host Dsv3 typu 1).
 • Dostupná fyzické jádra se vypočítají vydělením dostupných virtuálních jader na hostiteli (uvedené na stránce s cenami pro služby Dedicated Host) hodnotou vCPU/jádra pro každou řadu virtuálních počítačů (viz dokumentace k výpočetním jednotkám Azure). Většina virtuálních počítačů Azure dostupných ve službě Azure Dedicated Host nabízí poměr vCPU/jádra rovný 2. Například Azure Dedicated Host řady Esv3 typu 1 má 32 dostupných fyzických jader, poměr vCPU/jádra rovný 2 a může hostovat až 64 virtuálních jader.
 • Neomezená virtualizační práva vám umožní výrazně snížit náklady na licencování pro Windows Server a SQL Server. Místo licencování jednotlivých virtuálních počítačů Azure na základě počtu virtuální jader, který každý z nich má, nebo využití programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro každý virtuální počítač, který nasazujete ve službě Azure Dedicated Host, můžete na každém vyhrazeném hostiteli licencovat kompletní sadu dostupných fyzických jader. Pokud například máte 32 stávajících licencí pro Windows Server Datacenter, které byly zakoupeny před 1. říjnem 2019, a potřebujete nasadit 32 virtuálních počítačů řady Dsv3 se 2 virtuálními jádry do služby Azure Dedicated Host typ 1, budete potřebovat:


  • 256 licencí pro Windows Server Datacenter, pokud využijete výhody AHB a uplatníte je na úrovni virtuálních počítačů.
  • 40 licencí pro Windows Server Datacenter, pokud využijete pravidlo outsourcingu a budete licencovat plný počet fyzických jader, který Azure Dedicated Host typu 1 má.
  • Jenom 32 licencí pro Windows Server Datacenter, pokud využijete neomezená virtualizační práva AHB na stejném hostiteli.

  Dále můžete ve službě Azure Dedicated Host a na místních licencovaných serverech po dobu až 180 dnů souběžně využívat stejné licence.

 • Pro SQL Server budete k neomezené virtualizaci potřebovat edici Enterprise a aktivní Software Assurance nebo licence předplatného. Pro Windows Server budete k neomezené virtualizaci na vyhrazeném hostiteli potřebovat edici Datacenter, a pokud používáte licence získané po 1. říjnu 2019, bude také potřebovat aktivní Software Assurance nebo licence předplatného. Licence pro Windows Server Datacenter zakoupené před 1. říjnem 2019 mají neomezená práva virtualizace založená jen na právech k licenci. Licence získané po tomto datu mají neomezená práva virtualizace jenom na základě Zvýhodněného hybridního využití Azure. Při přidělování licencí pro SQL Server nebo Windows Server vyhrazenému hostiteli s využitím Zvýhodněného hybridního využití Azure stačí, abyste licencovali dostupná fyzická jádra na hostiteli (např. 32 jader pro Azure Dedicated Host řady Esv3 typu 1). Při přidělování licencí pro Windows Server zakoupených před 1. říjnem 2019 hostiteli bez použití Zvýhodněného hybridního využití Azure musíte licencovat všechna fyzická jádra hostitele (např. 40 jader pro Azure Dedicated Host řady Esv3 typu 1).

Get started with Azure Dedicated Host

Start now