Přeskočit navigaci

Diskové úložiště

Možnosti trvalého, vysoce zabezpečeného disku s podporou virtuálních počítačů.

Ať už spouštíte klíčové aplikace nebo pracujete s testovacími scénáři, služba Azure Disk Storage poskytuje odolnost, dostupnost a zabezpečení, které potřebujete pro své virtuální počítače. Službu Disk Storage úrovně Premium (SSD) zvolte pro aplikace náročné na vstupně-výstupní operace, kde je nejdůležitější nízká latence a vysoká propustnost. Vyberte si disky SSD na úrovni Standard pro produkční úlohy základní úrovně, které vyžadují konzistentní výkon, nebo použijte nákladově efektivní řešení pro scénáře vývoje a testování.

Jednoduchá správa

Vytvořte spravovaný disk zadáním potřebného typu úložiště a velikosti disků. Azure Storage pak disk vytvoří a bude spravovat za vás.

Přehled služby Managed Disks

Vysoce odolné, dostupné a zabezpečené

Disky Azure jsou navržené pro 99,999% dostupnost. Vědomí, že máte tři repliky dat, které zajišťují vysokou dostupnost, vám zajistí klidnější spánek. Pokud se u jedné nebo dokonce u dvou replik objeví problémy, zbývající repliky pomohou zajistit trvalost vašich dat a vysokou odolnost proti chybám. Tato architektura pomohla Azure soustavně zajišťovat odolnost pro disky IaaS na podnikové úrovni, se špičkovou NULOVOU roční chybovostí. Navíc jsou vaše data automaticky zabezpečená pomocí šifrování neaktivních uložených dat.

Proč zvolit službu Azure Disk Storage?

Všechna cloudová disková úložiště nejsou stejná. Azure vám nabízí:

Snadné škálování na vyžádání

Migrujte své místní podnikové aplikace do cloudu a zbavte se správy hardwaru a infrastruktury. Vertikálně navyšujte nebo snižujte kapacitu svých virtuálních počítačů kdykoli potřebujete a vyrovnejte se tak s neočekávaným nárůstem provozu nebo nárůstem velikosti datového úložiště. Jednoduše přeneste celý svůj model infrastruktury (Windows nebo Linux) a využijte vysoce škálovatelné a globálně dostupné cloudové úložiště.

Další informace o Azure IaaS

Úložiště s nízkou latencí a vysokou propustností

Když je nejdůležitější výkon, budete chtít nízkou latenci a vysokou propustnost služby Disk Storage úrovně Premium (SSD). Vytvořte svou vysoce výkonnou databázi s využitím velkých virtuálních počítačů Azure (GS-Series) a získáte rychlost potřebnou pro podnikové úlohy. Maximální propustnost disku pro každý virtuální počítač je až 80 000 IOPS a 2 000 MB/s a s ukládáním mezipaměti se rychlost ještě zvýší.

Přehled úložiště Premium Storage

Nákladově efektivní a konzistentní výkon pro všechny virtuální počítače Azure

Disky SSD Azure na úrovni Standard (řešení pro spravované disky Azure) nabízejí nákladově efektivní disky SSD optimalizované pro testování a produkční úlohy základní úrovně, které vyžadují konzistentní latenci. Možnosti disků SSD na úrovni Standard:

  • Doručování s nižší latencí v porovnání s pevnými disky na úrovni Standard
  • Použití pro úlohy s velkým objemem dat, které vyžadují vysokou propustnost
  • Zlepšení spolehlivosti a škálovatelnosti aplikací
  • Nabídka stejné špičkové odolnosti a dostupnosti, které očekáváte od Azure Disk Storage
  • Možnost upgradu na disky SSD na úrovni Premium pro náročnější úlohy citlivé na latenci

Přehled disků SSD na úrovni Standard

"By upgrading to Azure Premium Storage for our Slim4 inventory control application, we halved processing time and gained the assurance that this critical application will run smoothly."

Anthony Lewkowicz, Technický architekt a Ředitel zabezpečení informací ve společnosti Chronodrive

Vyzkoušejte službu Disk Storage