Přeskočit navigaci

Diskové úložiště

Trvalé, vysoce zabezpečené a cenově výhodné možnosti použití disků SSD jako podpora pro vaši službu Azure Virtual Machines

Zajistěte si trvanlivost, škálovatelnost, dostupnost a zabezpečení disků HDD/SSD, které potřebujete pro všechny své úlohy od těch klíčových až po testovací scénáře. Disky SSD úrovně Ultra používejte, pokud potřebujete latenci ve zlomcích milisekund a extrémně škálovatelný výkon; disky SSD úrovně Premium nabízejí vysoce výkonné diskové úložiště pro produkční úlohy; disky SSD úrovně Standard poskytují cenově výhodný konzistentní výkon.

Zjednodušená správa

Vyberte typ a velikost disku potřebné pro příslušnou úlohu, a Azure pro vás disky vytvoří a bude je spravovat. V reakci na vývoj požadavků můžete v Azure snadno upgradovat z disků HDD úrovně Standard na disky SSD úrovně Premium.

Škálovatelné disky pro vaše virtuální počítače

S jedním předplatným Azure je možné během několika minut vytvořit tisíce spravovaných disků. S použitím VM Scale Sets můžete nasadit jeden velký cluster pro své úlohy nativní pro cloud. Úložnou kapacitu disků SSD můžete škálovat nahoru bez snížení výkonu. K dispozici jsou disky až do velikosti 64 TiB.

Lepší zabezpečení

Služba Azure Managed Disks při výchozím nastavení šifruje vaše neaktivní uložená data s použitím šifrování služby Storage. Úroveň přístupu uživatelů k diskům Azure můžete řídit prostřednictvím řízení přístupu na základě role (RBAC). Ochranu vašich dat zajistí zálohy k určitému časovému okamžiku.

Vysoká odolnost a dostupnost

Disky Azure jsou navrženy pro 99,999procentní dostupnost a soustavně zajišťují odolnost na podnikové úrovni s roční chybovostí 0 procent, což ve svém odvětví představuje naprostou špičku. Využívejte naši smlouvu SLA pro virtuální počítače s jednou instancí zajišťující 99,9 procenta v případě disků úrovně Premium. Další informace.

Výhoda služby Azure Disk Storage

Disky SSD úrovně Ultra: latence ve zlomcích milisekund s ultraškálovatelným výkonem

Pro vaše nejnáročnější úlohy zpracovávající velké objemy dat nabízejí disky SSD úrovně Ultra bezkonkurenční výkon a extrémní škálovatelnost s latencí ve zlomcích milisekund.

Podpořte svou digitální transformaci použitím diskového úložiště, které je ideální pro aplikace nové generace založené na datech, jako jsou SAP HANA, SQL Server, úlohy s velkou transakční zátěží, složité analytické modelování, hry, vykreslování a databáze s malou hloubkou fronty.

SSD úrovně Premium: vysoce výkonné diskové úložiště pro produkční úlohy

Pokud je zásadním faktorem výkon, využijte nízkou latenci a vysokou propustnost disku SSD úrovně Premium v Azure.

Disky SSD úrovně Premium jsou vhodné pro produkční úlohy, jako jsou SQL Server, databáze Oracle, Microsoft Dynamics, Microsoft Exchange Server, MySQL, Cassandra, MongoDB a SAP Business Suite.

Disky SSD úrovně Standard: Cenově výhodný a konzistentní výkon

Chcete-li využívat cenově výhodnou nabídku disků, která dokáže pracovat se kterýmkoli virtuálním počítačem Azure a která je navržená tak, aby pro úlohy s nízkými hodnotami IOPS zajišťovala konzistentní latenci, nasaďte disky SSD úrovně Standard.

Disky SSD úrovně Standard podporují různé druhy úloh, jako jsou webové servery, aplikační servery s nízkými hodnotami IOPS, zřídka používané podnikové aplikace nebo vývojové/testovací scénáře. V případě náročnějších úloh citlivých na latenci můžete upgradovat na disky SSD úrovně Premium.

Disky HDD úrovně Standard: nízkonákladové úložiště pro málo častý přístup k datům

Služba Managed Disks s disky HDD úrovně Standard v Azure je určena pro méně zásadní úlohy, které vyžadují málo častý přístup k datům, a pro scénáře, kdy není nutný výkon na produkční úrovni. Připojením disků HDD úrovně Standard ke kterémukoli virtuálnímu počítači Azure si můžete zajistit škálování cloudu pro své vývojové a testovací scénáře v cenově výhodných variantách.

Službu Managed Disks s disky HDD úrovně Standard je možné používat pro zálohování a archivaci aplikací.

Partnerská řešení

Zákazníci využívající Azure Disk Storage

Začínáme se službou Disk Storage