Spouštění úloh Windows Serveru v Azure

Přidejte cloudové funkce, které vám pomůžou rychle a efektivně inovovat s využitím stávajících dovedností a známých nástrojů IT a vývojových nástrojů.

Podívejte se na nejzajímavější body podrobné relace věnované Windows Serveru 2019 na Ignite 2018

Tři roky aktualizací zabezpečení zdarma

Rozšířená podpora Windows Serveru 2008 a 2008 R2 skončí 14. ledna 2020. Migrujte do Azure a získejte další tři roky aktualizací zabezpečení bez dalších poplatků.

Používání vlastní licence v cloudu a úspory

Využitím stávajících místních licencí pro Windows Server se Software Assurance ušetříte v porovnání s průběžnými platbami až 80 procent*, když je zkombinujete s úsporami za Azure Reserved Virtual Machine Instances.

* Nezahrnuje náklady na Software Assurance. Ukázkové porovnání ročních nákladů na dva virtuální počítače D2V3 s Windows Serverem Úspory se počítají pro dva virtuální počítače D2V3 VMs v oblasti USA – západ 2 spuštěné 744 hodin měsíčně po dobu 12 měsíců. Základní výpočetní sazbou je sazba za SUSE Linux Enterprise pro oblast USA – západ 2. Ceny Azure jsou k 24. dubnu 2018. Ceny se mohou změnit. Úspory ve výši 80 % vycházejí z kombinovaných nákladů na Zvýhodněné hybridní využití Azure a rezervované instanci virtuálního počítače Azure na 3 roky. Skutečné úspory se mohou lišit v závislosti na umístění, typu instance nebo využití.

Nižší cena s Azure

AWS je pětkrát dražší než Azure for Windows Server a SQL Server. Proč je spouštět kdekoli jinde?

Rozšíření místního datacentra nebo migrace úloh Windows Serveru

Využijte infrastrukturu jako službu (IaaS) Azure k rychlému nastavení výkonného a flexibilního výpočetního prostředí, úložiště a sítě Windows Serveru v cloudu. Rozšiřte své místní datacentrum do Azure a umožněte tak hybridní scénáře s využitím Active Directory, zálohování, zotavení po havárii a cloudového úložiště. Na virtuálních počítačích s Windows Serverem v Azure můžete spouštět Azure SQL Server, SharePoint nebo jakékoli jiné aplikace.

Vytváření inteligentních aplikací v cloudu s využitím známých vývojových nástrojů

Přesunem stávajících aplikací .NET do kontejnerů a jejich přenosem do cloudu zvýšíte hustotu výpočetních operací a získáte vyšší flexibilitu. Ve většině případů nebudete muset měnit svůj kód. Na jednom místě najdete všechny nástroje Azure, které už používáte, například PowerShell, sadu Visual Studio, Active Directory, virtuální počítače, kontejnery a open source služby. Jakmile budou vaše aplikace v Azure, můžete prozkoumat nové možnosti vývoje prostřednictvím inovativních cloudových funkcí, včetně přehledů, analýz a strojového učení.

Zajištění dodržování předpisů s využitím integrovaných funkcí vícevrstvého zabezpečení

Získejte účinné zabezpečení od operačního systému až po cloud. Zkombinujte integrované funkce zabezpečení ve Windows Serveru 2016 a 2019 s Azure, kde najdete nejvíce řešení pro zajištění dodržování předpisů ze všech veřejných cloudů. Pokud nyní používáte Windows Server 2008 nebo 2008 R2, získejte další tři roky podpory zabezpečení pro zajištění zabezpečení vašich úloh a upgradujte, až budete připraveni. Získejte monitorování a ochranu před hrozbami v místním prostředí i v cloudu díky službě Azure Security Center.

Připojte se k zákazníkům, kteří s Windows Serverem v Azure dělají skvělé věci

Zrychlete migraci Windows Serveru se zkušenými partnery

  • Movere
  • Turbonomic
  • Cloudamize
  • Zerto
  • Dimension Data

Spouštění úloh v Azure a experimentování s novými funkcemi