Přeskočit navigaci

Migrace počítačů typu mainframe a midrange

Snižte náklady přenesením aplikací pro mainframy a midrange systémy na agilní cloudovou platformu. Zajistěte si úspěch prostřednictvím spolehlivé a škálovatelné strategie migrace mainframů.

Proč migrovat úlohy pro mainframy a midrange systémy do Azure

Využijte možnosti snadné modernizace, při které se nemusíte vzdávat aplikací, na které se spoléháte, a můžete vaše aplikace pro midrange a mainframy spouštět v Azure. Využijte možnost rychle vyřešit potřeby své společnosti ve velkém pomocí nástrojů a služeb pro migraci mainframů a midrange systémů, aniž by bylo nutné obětovat funkčnost, zabezpečení nebo dodržování předpisů.

Snižte náklady a uvolněte rozpočet na podporu digitální transformace migrací aplikací pro mainframy a midrange počítače z nákladných systémů starších verzí do Azure. Úspory zahrnují hardware, software a správu těchto platforem. Implementací řešení pro zajištění provozní kontinuity, zotavení po havárii nebo škálovatelných řešení můžete ušetřit ještě víc. U platformy Azure platíte jenom za spotřebu, a ne za systémy potřebné k podpoře těchto požadavků.

S odchodem starších programátorů do důchodu je stále obtížnější najít schopné lidi, kteří by uměli používat starší vývojové nástroje pro údržbu starších aplikací. Přesunutím aplikací pro mainframy a midrange systémy do cloudu a použitím moderních vývojářských nástrojů, jako jsou Eclipse a Microsoft Visual Studio, rozšíříte svoje možnosti o nové vývojáře, kteří mají s těmito nástroji zkušenosti. Tito noví vývojáři mohou spolupracovat se vývojáři starších verzí a dál rozvíjet starší aplikace.

Aktualizaci a nasazení aplikací starších verzí lze urychlit při přechodu ze staršího vodopádového modelu vývoje na moderní prostředí DevOps. Namísto půlročního nebo dokonce delšího čekání na nasazení velké aktualizace se v rámci podpory obchodních požadavků nasazují přírůstkové denní aktualizace.

Provoz aplikací starších verzí v datacentrech je omezený na starší platformy. Pomocí migračních nástrojů a služeb můžete tyto starší aplikace přesunout na platformu x86 a pro provoz klíčových úloh využívat výhody cloudu.

Projděte si architektury řešení pro mainframy a midrange systémy

Podívejte se, jak vám migrace aplikací pro mainframy a midrange systémy do Azure pomůže modernizovat systémy a ušetřit peníze.

Modernizace dat pro mainframy a midrange systémy

Tato architektura řešení nastiňuje komplexní plán modernizace datových zdrojů pro mainframy a midrange systémy s využitím komponent datové platformy Azure, a to v rámci přístupu „nejdřív data“.

Replikace a synchronizace mainframových dat do Azure

Tato architektura řešení nastiňuje plán implementace pro replikaci a synchronizaci dat během modernizace na Azure.

Migrace úloh mainframů Unisys do Azure

Tato architektura řešení popisuje konverzní technologie, které partner Microsoftu, společnost Asysco, používá k migraci úloh mainframů Unisys do cloudu.

Micro Focus Enterprise Server na virtuálních počítačích Azure

Toto řešení je předpisovým, dobře navrženým příkladem nasazení virtuálního počítače s Micro Focus Enterprise Serverem 6.0 v prostředí Azure.

Migrace mainframových aplikací IBM do Azure s využitím řešení TmaxSoft OpenFrame

Tato architektura řešení ilustruje, jak řešení TmaxSoft OpenFrame běží na platformě Azure.

Migrace mainframů IBM z/OS s využitím Asysco AMT

Toto řešení popisuje, jak automatizovaná migrační technologie (AMT, Automated Migration Technology) společnosti Asysco migruje mainframový systém IBM z/OS do cloudu Azure.

Další informace o produktech Azure pro migraci aplikací pro mainframy a midrange systémy

Azure SQL

Řada cloudových databází SQL poskytující možnosti mainframů a midrange systémů

Důvěrné výpočetní operace Azure

Ochrana vašich dat a kódu při použití v cloudu

Azure DevOps

Moderní vývojářské prostředí pro testování a rychlé nasazení aktualizací aplikací

Azure Site Recovery

Replikace systémů pro podporu dostupnosti a zotavení po havárii

Azure Kubernetes Service (AKS)

Nasazování mainframových aplikací s využitím moderních kontejnerových technologií

Azure Service Fabric

Rozšíření aplikací starší verze tak, aby fungovaly jako moderní platforma jako služba

Novinky a zdroje informací k migraci mainframů a midrange systémů

Přečtěte si víc o tom, jak ostatní úspěšně migrovali svoje mainframové aplikace do Azure

AIS

Podívejte se, jak společnost AIS pomohla společnosti GEICO transformovat interní podnikové aplikace postavené na mainframech.

AIS

Astadia

Přečtěte si, jak společnost Astadia modernizovala a migrovala mainframové úlohy Jefferson County v Alabamě do prostředí Azure.

Astadia

Raincode

Přečtěte si, jak společnost Raincode pomohla Volvu se škálováním mainframové aplikace v Azure.

Raincode

Software AG

Přečtěte si, jak společnost Software AG přesunula Adabas a Natural pro neziskovou organizaci do Azure, a to beze změny architektury.

Software AG

Unisys

Přečtěte si, jak společnost Unisys převedla mainframe úřadu práce v Severní Dakotě do Azure bez nutnosti měnit aplikace.

Unisys

Astadia

Přečtěte si, jak společnost Astadia modernizovala a migrovala úlohy mainframů Unisys letectva Spojených států amerických do Azure.

Astadia Inc.

Nejčastější dotazy

  • Společnost Microsoft má rozsáhlé zkušenosti s transformací mainframů. Microsoft má rozšířený tým, který podporuje tyto migrace a strategie migrace do cloudu. Azure poskytuje technologie, které zajišťují stejnou úroveň spolehlivosti, dostupnosti a provozuschopnosti, jaká se vyžaduje pro mainframové úlohy. Podrobnosti o našich výhodách najdete tady.
  • Podrobnější přehled migrace mainframů najdete na naší stránce věnované migraci mainframů na platformě Docs.
  • Pokud se chcete dozvědět víc o Unisys Clearpath Software Series pro Azure, podívejte se tady na náš stručný přehled.

Začínáme s migrací mainframů

Dejte nám vědět, jak vám můžeme pomoci se zahájením migrace pro mainframy a midrange systémy.

Projděte si nástroje a služby pro migraci mainframů na Azure Marketplace

Projděte si všechny produkty na Microsoft Azure Marketplace.

Podívejte se, co je k dispozici pro nasazení úloh IBM Power v Azure

Seznamte se blíž se Skytapem v Azure.