Archivy aktualizací

Produkty

  Měsíční aktualizace pro červenec 2019

  15 čvc

  Skupiny blízkého umístění jsou nyní ve verzi Preview

  Skupiny blízkého umístění je funkce logického seskupení virtuálních počítačů Azure, kterou jde použít ke snížení síťové latence mezi virtuálními počítači.

  • Virtual Machines
  • Features
  15 čvc

  Přístup k datům přes víc protokolů pro Azure Data Lake Storage je teď ve verzi Public Preview

  Nová funkce, která umožňuje spravovat stejná data pomocí rozhraní API objektů blob nebo pomocí rozhraní API služby Data Lake Storage Gen2 je teď k dispozici ve verzi Preview.

  • Azure Data Lake Storage
  • Blob Storage
  • Účty úložiště
  • Features
  • Microsoft Inspire
  15 čvc

  Nově jsou dostupné online a offline migrace MongoDB do Azure Cosmos DB

  Migrujte místní nebo cloudovou implementaci MongoDB do Azure Cosmos DB s minimálními prostoji pomocí Azure Database Migration Service.

  • Azure Database Migration Service
  • Features
  15 čvc

  Replika pro čtení napříč oblastmi pro Azure Database for MariaDB

  Asynchronní replikace mezi oblastmi pro Azure Database for MariaDB je teď ve verzi Preview. Pro každý hlavní server můžete vytvořit až pět serverů replik jen pro čtení k zajištění horizontálního rozšíření kapacity a vyrovnávání zatížení úloh s vysokými nároky na čtení napříč servery replik a oblastmi Azure.

  • Azure Database for MariaDB
  • Features
  15 čvc

  Sada Azure Cosmos DB .NET V3 SDK je teď obecně dostupná

  Sada Azure Cosmos DB .NET V3 SDK obsahuje vylepšení výkonu (včetně nového rozhraní API pro streamování), intuitivnější idiomatický programovací model s vývojářsky přívětivými rozhraními API a nové programovací modely přijetí a nasdílení změn pro kanál změn.

  • Databáze Azure Cosmos
  • Features
  15 čvc

  Azure DevTest Labs – nakonfigurujte vaše testovací prostředí, aby využívalo bránu vzdálené plochy

  Využijte Azure DevTest Labs ke konfiguraci brány vzdálené plochy pro vaše testovací prostředí a zajistěte zabezpečený přístup k virtuálním počítačům, aniž by bylo potřeba zpřístupnit port RDP.

  • Azure DevTest Labs
  • Features
  15 čvc

  Nově je k dispozici Azure Cosmos DB Java V3 SDK

  Sada Azure Cosmos DB Java V3 SDK, která je teď obecně dostupná, nabízí nový intuitivnější idiomatický programovací model s vývojářsky přívětivými rozhraními API, model asynchronního programování založený na Reactoru a přidanou podporu přímých přenosových protokolů TCP ve službě Azure Cosmos DB pro zvýšení výkonu a dostupnosti.

  • Databáze Azure Cosmos
  • Features
  15 čvc

  Podpora zón dostupnosti je teď k dispozici pro službu Azure Kubernetes Service (AKS) ve verzi Preview

  Redundance napříč zónami dostupnosti vám umožní dosáhnout chránit aplikace a data před selháními datacenter.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  15 čvc

  Nyní je k dispozici Azure Cosmos DB JavaScript V3 SDK

  Teď obecně dostupná sada Azure Cosmos DB JavaScript V3 SDK zahrnuje aktualizace použití objektového modelu k vylepšení prostředí pro vývojáře, stejně jako schopnost začít používat klíče oddílů ke škálování kontejnerů, které dřív nebyly dělené.

  • Databáze Azure Cosmos
  • Features
  15 čvc

  Rozšíření ovladače pro Cassandra v Azure Cosmos DB je teď ve verzi Preview

  Azure Cosmos DB teď nabízí verzi Preview rozšíření ovladače pro rozhraní API Cassandra Azure Cosmos DB pro Java SDK.

  • Databáze Azure Cosmos
  • Features
  • Services
  11 čvc

  Ve vývoji: prokládání dotazů pro Azure Analysis Services

  Cílová dostupnost: Q4 2019

  Systémy Enterprise BI musí podporovat vysokou souběžnost uživatelů, což znamená, že během krátkého okamžiku může být odesláno hodně dotazů. S radostí oznamujeme, že pracujeme na funkci prokládání dotazů, která umožňuje konfiguraci systému zlepšující prostředí pro uživatele ve vysoce konkurenčních scénářích. Prokládání dotazů umožňuje konfiguraci zlepšující prostředí pro uživatele ve vysoce konkurenčních scénářích. Je možné spouštět souběžně několik dotazů, takže rychlé dotazy nečekají na dokončení těch pomalých. Prokládání dotazů lze nastavit s upřednostňováním krátkých dotazů, takže pokud je procesor vysoce zatížený, je krátkým dotazům přidělena větší část prostředků procesoru než dlouhoběžícím dotazům, takže se mohou dokončit dříve.

  • Azure Analysis Services
  • Features
  • Management
  11 čvc

  Dočasný disk Azure s operačním systémem je teď obecně dostupný

  Oznamujeme obecnou dostupnost dočasného disku s operačním systémem, který umožňuje rychlejší obnovení virtuálních počítačů z image do původního stavu i vytváření tisíců virtuálních počítačů s využitím služby Shared Image Gallery.

  • Features
  • Services
  11 čvc

  Azure Migrate je nyní centrem, ze kterého můžete zahájit, provádět a sledovat proces migrace

  Služba Azure Migrate je nyní vylepšená a pomáhá zjišťovat a posuzovat aplikace, infrastrukturu a data a migrovat je z vašich místních prostředí do Azure. V Azure Migrate můžete centrálně sledovat postup procesu migrace pomocí různých nástrojů od Microsoftu i nezávislých výrobců softwaru (ISV).

  • Azure Migrate
  • Features
  • Services
  11 čvc

  Využití metod ověřování a vytváření sestav pro přehledy v Azure AD

  Tento řídicí panel Azure AD vás seznámí s využitím samoobslužného resetování hesel (SSPR) a vícefaktorové ověřování (MFA) ve vaší organizaci.

  • Azure Active Directory (AD)
  • Features
  • Security
  10 čvc

  Analýza mínění v textu služeb Cognitive Services v3 je dostupná ve verzi Public Preview

  Nejnovější verze funkce analýzy mínění v rozhraní API pro analýzu textu (v3) nabízí výrazné zlepšení při rozpoznávání pozitivního, neutrálního a negativního mínění v textových dokumentech. Je k dispozici ve verzi Public Preview v oblastech Kanada – střed, Východní Asie a USA – střed.

  • Cognitive Services
  • Analýza textu
  • Features
  • Services
  10 čvc

  Podpora Azure AD pro přihlašování bez hesla založené na FIDO2

  Uživatelé Azure AD se mohou přihlásit bez hesla pomocí klíče zabezpečení FIDO2.

  • Azure Active Directory (AD)
  • Features
  • Security
  9 čvc

  Aktualizace na bezserverovou úroveň služby Azure SQL Database poskytuje ještě lepší optimalizaci cen

  Minimální konfigurovatelné zpoždění automatického pozastavení se snížilo na 1 hodinu a poskytuje pro bezserverové databáze ještě větší příležitosti pro optimalizaci cen.

  • Azure SQL Database
  • Features
  9 čvc

  Velké úložiště pro Azure Database for MySQL je teď ve verzi Preview

  S radostí oznamujeme, že podpora pro až 16 TB úložiště a až 20 000 IOPS v Azure Database for MySQL je teď ve verzi Preview.

  • Azure Database for MySQL
  • Features
  • Open Source
  9 čvc

  Velké úložiště pro Azure Database for PostgreSQL je teď ve verzi Preview

  S radostí oznamujeme, že podpora pro až 16 TB úložiště a až 20 000 IOPS v Azure Database for PostgreSQL je teď ve verzi Preview.

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features
  • Open Source
  8 čvc

  Všeobecná dostupnost: Skupiny mimo Azure pro Azure Update Management

  Dnes radostí oznamujeme obecnou dostupnost cílení na skupiny mimo Azure pro Azure Update Management. Tato funkce umožňuje dynamické cílení nasazování oprav mimo Azure…

  • Features
  • Management
  • Services

  Materiály

  Stáhněte si čtvrtletní retrospektivu aktualizací Azure.

  2019 Q2

  Na blogu Azure si můžete nejnovější zprávy.

  Blog

  Dejte nám vědět, co si myslíte o Azure a co byste chtěli vidět v budoucnu.

  Poskytnout zpětnou vazbu

  Platforma Azure je dostupná ve více oblastech, než nabízí jakýkoli jiný poskytovatel cloudu.

  Zkontrolovat dostupnost produktů ve vaší oblasti