Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Ve vývoji: prokládání dotazů pro Azure Analysis Services

Datum publikování: 11 července, 2019

Služba Azure Analysis Services zajišťuje možnosti sémantického modelování BI na podnikové úrovni s výhodami škálování, flexibility a správy, které nabízí cloud, takže vám pomáhá převádět složitá data na akční náhledy. Systémy Enterprise BI musí podporovat vysokou souběžnost uživatelů, což znamená, že během krátkého okamžiku může být odesláno hodně dotazů. S radostí oznamujeme, že pracujeme na funkci prokládání dotazů, která umožňuje konfiguraci systému zlepšující prostředí pro uživatele ve vysoce konkurenčních scénářích.

Standardně tabulkový stroj Analysis Services pracuje vzhledem k procesoru strategií FIFO (kdo dřív přijde, ten dřív mele). To například znamená, že pokud přijde jeden drahý a pomalý dotaz následovaný dvěma jinak rychlými dotazy, tyto dva rychlé dotazy můžou být blokované čekáním na dokončení drahého dotazu. To je uvedeno v následujícím diagramu, který ukazuje odpovídající dotazy Q1, Q2 a Q3, jejich trvání a dobu procesoru.

FIFO

S funkcí prokládání dotazů můžou souběžné dotazy sdílet prostředky procesoru, takže rychlé dotazy nejsou blokované pomalejšími. Celková doba dokončení všech tří dotazů je stále přibližně stejná, ale dotazy Q2 a Q3 nejsou blokované až do konce.

Prokládání dotazů

Prokládání dotazů funguje tak, aby mělo jen malý nebo žádný vliv na výkon dotazů spouštěných izolovaně. Jeden dotaz může pořád spotřebovávat stejné množství procesoru jako v případě modelu FIFO.

S prokládáním dotazů je možné konfigurovat upřednostňování krátkých dotazů. To znamená, že rychlým dotazům (definovaným již spotřebovaným množstvím prostředků procesoru) je přidělena větší část prostředků než dlouhoběžícím dotazům, takže se mohou dokončit výrazně dříve. Následující obrázek ukazuje, že dotazy Q2 a Q3 jsou považované za krátké dotazy a je jim tedy přiděleno více prostředků procesoru než Q1.

Upřednostňování krátkých dotazů

Doufáme, že je vidět, jak bude prokládání dotazů s upřednostňováním krátkých dotazů ve službě Azure Analysis Services pro podnikové systémy BI velkým přínosem.

  • Azure Analysis Services
  • Features
  • Management

Související produkty