Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Azure Container Registry – podpora pro plánování v úlohách služby Container Registry

Datum publikování: 15 července, 2019

Úlohy služby Container Registry mohou sestavovat a spouštět graf kontejnerů, a to paralelně, nebo sériově. Úlohy mohou sestavovat image, spouštět ověřovací testy integrované s vaším oblíbeným řešením CI/CD nebo provádět rutinní úlohy, jako je mazání starých imagí. Dají se aktivovat potvrzeními Git nebo aktualizacemi základních imagí s umožněním oprav architektury a operačního systému.

Pro zajištění podpory automatizovaných úloh, jako je automatické mazání starých imagí nebo automatizované testování, teď úlohy služby Container Registry podporují automatizované plánování.

Další informace:

Plánované úlohy služby Container Registry

Úlohy služby Container Registry

  • Azure Container Registry
  • Features

Související produkty