NYNÍ K DISPOZICI

Dočasný disk Azure s operačním systémem je teď obecně dostupný

Datum publikování: 11 července, 2019

S radostí oznamujeme obecnou dostupnost dočasného disku s operačním systémem. Tato funkce je vhodná pro bezstavové úlohy a umožňuje vytvářet tisíce virtuálních počítačů s využitím služby Shared Image Gallery.

Jednou z klíčových nabídek hodnoty této funkce je rychlejší obnovení virtuálních počítačů z image do původního stavu. Nové zápisy na dočasný disk s operačním systémem se pouze ukládají do místní mezipaměti virtuálního počítače. Dočasný disk s operačním systémem je tedy vhodný pro bezstavové úlohy, u kterých jsou aplikace tolerantní k selháním jednotlivých virtuálních počítačů a očekávají, že se zápisy na disk s operačním systémem zachovají pouze po dobu, kdy je virtuální počítač spuštěný.

Dočasný disk s operačním systémem je vhodný také pro přesun aplikací nasazených pomocí klasického modelu nasazení na model nasazení ARM (Azure Resource Manager). U dočasných disků s operačním systémem se projevuje nižší latence čtení/zápisu na disk s operačním systémem a rychlejší obnovení virtuálního počítače z image.

Dočasný disk s operačním systémem je zdarma, což znamená, že se s ním nepojí žádné poplatky za úložiště. Stále se vám však můžou účtovat datové disky připojené k virtuálnímu počítači. K nasazení virtuálního počítače nebo škálovací sady virtuálních počítačů s dočasným diskem s operačním systémem můžete použít image z Marketplace, vlastní image nebo image z galerie.

Tato funkce je dostupná ve všech oblastech Azure včetně oblastí Azure Čína a Azure Government. Tuto funkci teď můžete používat prostřednictvím rozhraní REST, rozhraní příkazového řádku, PowerShellu nebo portálu.

Začněte hned teď.

  • Features
  • Services