Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

Analýza mínění v textu služeb Cognitive Services v3 je dostupná ve verzi Public Preview

Datum publikování: 10 července, 2019

Analýza textu, která je součástí služeb Azure Cognitive Services, vydala nejnovější verzi své funkce analýzy mínění. Podporuje angličtinu a je k dispozici ve třech oblastech: Kanada – střed, Východní Asie a USA – střed. Další jazyky a oblasti přibudou v dalších verzích.

U nového modelu došlo k následujícím vylepšením:

  • Zvýšení přesnosti: ​ Výrazné zlepšení při rozpoznávání pozitivního, neutrálního, negativního a smíšeného mínění v textových dokumentech oproti předchozím verzím.
  • Skóre mínění na úrovni dokumentu a věty: Rozpoznávání mínění v dokumentu i v jednotlivých větách. Pokud dokument obsahuje více vět, každé větě se také přiřadí skóre mínění.
  • Kategorie a skóre mínění: Rozhraní API teď kromě skóre mínění vrací pro text i kategorie mínění (pozitivní, negativní, neutrální nebo smíšené).
  • Vylepšení výstupu: Analýza mínění teď vrací informace o celém textovém dokumentu i o jednotlivých větách.

Rozhraní pro odesílání požadavků na rozhraní API zůstává stejné. Vstup je stejný jako v předchozí verzi, ale výstup obsahuje další informace uvedené výše. Další informace najdete v dokumentaci.

  • Azure Cognitive Services
  • Analýza textu
  • Features
  • Services

Související produkty