Analýza mínění v textu služeb Cognitive Services v3 je dostupná ve verzi Public Preview

Publikováno dne středa 10. července 2019

Analýza textu, která je součástí služeb Azure Cognitive Services, vydala nejnovější verzi své funkce analýzy mínění. Podporuje angličtinu a je k dispozici ve třech oblastech: Kanada – střed, Východní Asie a USA – střed. Další jazyky a oblasti přibudou v dalších verzích.

U nového modelu došlo k následujícím vylepšením:

  • Zvýšení přesnosti: ​ Výrazné zlepšení při rozpoznávání pozitivního, neutrálního, negativního a smíšeného mínění v textových dokumentech oproti předchozím verzím.
  • Skóre mínění na úrovni dokumentu a věty: Rozpoznávání mínění v dokumentu i v jednotlivých větách. Pokud dokument obsahuje více vět, každé větě se také přiřadí skóre mínění.
  • Kategorie a skóre mínění: Rozhraní API teď kromě skóre mínění vrací pro text i kategorie mínění (pozitivní, negativní, neutrální nebo smíšené).
  • Vylepšení výstupu: Analýza mínění teď vrací informace o celém textovém dokumentu i o jednotlivých větách.

Rozhraní pro odesílání požadavků na rozhraní API zůstává stejné. Vstup je stejný jako v předchozí verzi, ale výstup obsahuje další informace uvedené výše. Další informace najdete v dokumentaci.

  • Cognitive Services
  • Analýza textu
  • Features
  • Services