App Service

Vytváření, nasazování a škálování webových aplikací na plně spravované platformě

Vysoká produktivita pro vývoj i provoz

Rychle vytvářejte, nasazujte a škálujte webové aplikace vytvořené s využitím oblíbených architektur .NET, .NET Core, Node.js, Java, PHP, Ruby a Python v kontejnerech nebo běžící na jakémkoli operačním systému. Splňte přísné požadavky na dodržování předpisů, zabezpečení a výkon na podnikové úrovni s využitím plně spravované platformy pro provozní úlohy a úlohy monitorování.

Snadné vytváření výkonných webových aplikací a rozhraní API

Využijte oblíbené architektury, mezi které patří .NET, .NET Core, Java, Node.js, Python, PHP a Ruby. Nasazujte je do kontejnerů nebo jako kód v Linuxu nebo ve Windows. Splňte přísné požadavky na dodržování předpisů, zabezpečení a výkon na podnikové úrovni s využitím plně spravované platformy, která poskytuje správu, monitorování a statistiku provozu. Zajistěte nebývalou produktivitu vývojářů prostřednictvím pokročilých možností, jako jsou například kontinuální integrace, živé ladění webů a integrovaná vývojová prostředí (IDE) sady Microsoft Visual Studio a Visual Studio Code. Vyzkoušejte si předem připravené aplikace z Azure Marketplace.

Převzetí kontroly s využitím plně spravované platformy

Spouštějte a škálujte webové aplikace ve Windows nebo Linuxu s využitím plně spravované platformy, která zajišťuje údržbu infrastruktury, vyrovnávání zatížení a další, a to s nasazeními bez výpadků. Propojte své aplikace s databázemi SQL nebo NoSQL v Azure nebo ve vlastním datacentru. Do svých aplikací snadno přidáte vlastní domény, certifikáty SSL, jednotné přihlašování a integraci služeb identit. Získáte podrobné přehledy stavu a výkonu aplikací pro zajištění rychlejšího řešení potíží.

Spolehlivé hostování aplikací

App Service nabízí globální síť datacenter na podnikové úrovni. Svoje webové nebo mobilní aplikace můžete během několika minut připojit k podnikovým systémům nebo platformám SaaS. Zabezpečte je díky integraci s Azure Active Directory (Azure AD) a nasaďte je v prostředí podle vašeho výběru – veřejný cloud, privátní cloud, virtuální síť nebo místní prostředí. Jednoduše nastavujte a spouštějte aplikace ve velkém měřítku v izolovaném a vyhrazeném prostředí Azure App Service Environment dodržujícím předpisy. Zajistěte si bezpečnější vysokorychlostní připojení k místním podnikovým prostředkům a dalším prostředkům Azure a udržujte podrobnou kontrolu síťového provozu.

Migrace aplikací ASP.NET během několika minut

Zjednodušte si cestu ke cloudu migrací aplikací ASP.NET z místního prostředí do Azure. Rychle a snadno vyhodnoťte, jestli je možné váš web převést do služby App Service.

Migrace ve třech krocích:

  1. Proveďte posouzení aplikace pomocí kontroly koncového bodu.
  2. Stáhněte pomocníka s migrací.
  3. Migrujte svou aplikaci.
Jet.com

Podpora aplikací s využitím řešení Azure

Využijte službu App Service společně s dalšími oblíbenými službami Azure a zajistěte funkce, které si vaši koncoví uživatelé zamilují.

  • Přidejte do své webové aplikace App Service vyhledávací funkce, zpracování obrazu nebo řeči s využitím služeb Cognitive Services.
  • Zajistěte globální škálování databází NoSQL nebo SQL připojených k vaší webové aplikaci App Service pomocí služby Azure Cosmos DB.
  • Přidejte do své webové aplikace App Service funkce pracující s polohou, provozem nebo směrováním s využitím služeb Azure Maps.
  • Vytvářejte bezserverové aplikace díky integraci funkcí aplikací s využitím možností služeb Azure Functions, Logic Apps a API Management.

Prozkoumejte aplikace App Service

Web Apps

Rychlejší vytváření a nasazování webových aplikací ve velkém

Další informace

Služba Web App for Containers

Nasazení a spouštění kontejnerizovaných webových aplikací

Další informace

API Apps

Snadné sestavení a používání rozhraní API

Další informace

Zákazníci, kteří v současnosti provozují Web Apps v Azure

Související produkty a služby

Azure Monitor

Úplný přehled o aplikacích, infrastruktuře a síti

Centrum aplikací Visual Studio

Průběžné sestavování, testování, vydávání a monitorování vašich mobilních a desktopových aplikací

Funkce Azure

Zpracování událostí s kódem bez serveru

Začínáme

Hostujte svoji první webovou aplikaci v Azure pomocí našich 3 jednoduchých kroků