Přeskočit na hlavní obsah

Personalizace

Poskytujte přizpůsobené a relevantní prostředí pro každého z vašich uživatelů.

Vytváření optimalizovaných uživatelských prostředí

Zvyšte míru konverze a zapojení a dodejte doporučením produktů relevanci v reálném čase díky funkcím založeným na zpětnovazebním učení, které jsou k dispozici jenom prostřednictvím Azure. Pomocí dvou volání rozhraní API můžete vybrat obsah hlavního obrázku, optimalizovat rozložení a personalizovat nabídky. Službu Personalizace, která je součástí Azure Cognitive Services, můžete používat jako samostatné řešení pro personalizaci nebo jako doplněk stávajících hodnoticích strojů – a nepotřebujte k tomu žádné zkušenosti se strojovým učením.

Zlepšení doporučení, další nejvhodnější akce a nabídky obsahu

Použití režimu Výuka k ověření, jestli Personalizace poskytuje výsledky odpovídající vašemu stávajícímu řešení

Uživatelsky přívětivé rozhraní pro monitorování a úpravu cyklu učení podle vašich parametrů a klíčových ukazatelů výkonu

Nejsou potřeba žádné zkušenosti se strojovým učením

Zajištění co nejlepších obchodních výsledků pomocí učení v reálném čase

Poskytněte zákazníkům relevantní prostředí, která se postupně zlepšují na základě jejich chování. Využijte možnost zlepšit prokliky na domovských stránkách, vytvořit personalizované kanály nebo optimalizovat podmínky a nabídky kupónů. Nechte umělou inteligenci zjistit, jak zajistit co nejlepší výsledky, abyste udrželi krok s měnícími se trendy. Na rozdíl od modulů doporučování, které nabízejí několik možností z rozsáhlého katalogu, Personalizace zobrazí každému uživateli při každé interakci s vaší aplikací jenom jeden nejlepší výstup.

Ukázka služby AppCenter pro aplikaci Smart Hotel, která je distribuována pro uživatele a testovací běh.
Využití a výkon v aplikací pro monitorování dat, jako jsou aktivní uživatelé, počet denních relace na uživatele, doba trvání relace a nejpoužívanější zařízení.

Rychlé zprovoznění

Službu Personalizace můžete vložit přidáním dvou řádků kódu. Zkontrolovat přesnost předpovědí a optimalizovat podle potřeby je snadné. Personalizace pracuje s daty v libovolném tvaru. Můžete začít bez dat nebo se pustit do zpětnovazebního učení na základě existující datové sady. Po vložení může služba Personalizace křivku učení vynechat. Pokud je zapnutý začátečnický režim, učí se služba společně s vaším stávajícím řešením, aniž by byla k dispozici uživatelům, dokud nesplní požadované prahové hodnoty.

Snadné vyhodnocování fungování

Rozhraní umožňuje interpretaci a hodnocení služby Personalizace. Výsledky můžete ověřovat na základě reprodukce a můžete měřit efektivitu parametrů pomocí seřazeného zobrazení. Můžete například vyhodnotit dopad věku, pohlaví a denní doby na interakce s obsahem.

Efektivita funkcí v Microsoft Azure

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.

Přehled služby Security Center v Azure zobrazující data zásad a dodržování předpisů a hygienu zabezpečení prostředků
 • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

Karta výpočetních prostředků a aplikací služby Security Center v Azure zobrazující seznam doporučení
 • Azure má více certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

 • Mějte všechno pod kontrolou díky flexibilnímu určování cen.

  Plaťte jenom za to, co opravdu využijete, bez počátečních nákladů. Se službou Personalizace platíte průběžně podle počtu transakcí.

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Zdroje informací ke službě Personalizace

Začínáme

Prozkoumat osvědčené postupy

Nejčastější dotazy ke službě Počítačové zpracování obrazu

 • Podívejte se na dostupnost podle oblasti.

 • Služba Personalizace a další nabídky Cognitive Services garantují 99,9procentní dostupnost. Pro úroveň Free neposkytujeme žádnou smlouvu SLA. Viz podrobnosti o smlouvě SLA.

 • Personalizace se učí z kolektivního chování uživatelů, a to prostřednictvím jejich funkcí nebo atributů, které do této služby pošlete. Tyto informace využívá k natrénování sdíleného modelu, který se aktualizuje informacemi z každé interakce. Zlepšují se tak výsledky přizpůsobení pro všechny uživatele.

 • Personalizace funguje nejlépe, když volání rank má 50 nebo méně položek. Pokud chcete přizpůsobit volbu z většího seznamu nebo katalogu, snižte počet položek pomocí modulu doporučování nebo techniky řazení.

  Další informace o škálovatelnosti a výkonu

 • Naše algoritmy a inovace jsou výsledkem nepřetržitého úsilí laboratoří Microsoft Research a aplikovaného využití služby Personalizace v divizích Microsoftu, jako jsou Xbox a Windows. Přečtěte si další informace o našich přístupech a zpětnovazebnímu učení.

 • Personalizace funguje s přihlášením uživatele i bez něj, ale přihlášeným uživatelům poskytuje bohatší a relevantnější interakce.

 • Ano. Služba Personalizace se učí na pozadí v reálném čase, a to prostřednictvím začátečnického režimu. Když se služba Personalizace podle akcí uživatelů naučí dost na to, aby se přiblížila existujícímu systému přizpůsobení (personalizace), můžete ji s jistotou použít v provozu, aby se dál učila z interakcí s uživateli a abyste podpořili pozitivní zkušenosti uživatelů.

Začněte tvořit se službou Cognitive Services

Vyzkoušet službu Personalizace zdarma