Přeskočit navigaci

Integrační služby

Snadná integrace aplikací, dat a procesů pro vaše podnikání

Vytvářejte nová integrovaná řešení, která propojují aplikace a služby v místním prostředí i v cloudu. Mějte všechny vaše pracovní postupy pohromadě, aby byly konzistentní a škálovatelné. Zpřístupněte vaše rozhraní API vývojářům a vytvářejte příležitosti pro nové obchodní modely.

Najděte integrační nástroje, které potřebujete

Pokud chcete Použijte toto
Vytváření pracovních postupů a orchestrace obchodních procesů pro propojení stovek služeb v cloudu i v místním prostředí Logic Apps
Propojení místních a cloudových aplikací a služeb pro implementaci vysoce zabezpečených pracovních postupů zasílání zpráv Service Bus
Bezpečné publikování vašich rozhraní API, které interní i externí vývojáři mohou využít při připojování k back-endovým systémům, ať už jsou hostované kdekoli API Management
Připojení podporovaných služeb Azure a služeb třetích stran pomocí plně spravované služby směrování událostí s modelem publikování a odběru, který zjednodušuje vývoj aplikací na základě událostí Event Grid
Bezserverová výpočetní platforma řízená událostmi, která zjednodušuje řešení složitých problémů orchestrace Azure Functions
Možnost vizuální integrace zdrojů dat ke konstruování procesů ETL a ELT a zrychlení transformace dat s využitím více než 90 předem sestavených konektorů pro správu datových kanálů a podporu podnikových pracovních postupů Azure Data Factory

Podívejte se, co s integračními službami Azure dělají zákazníci