Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Integrační služby

Snadná integrace aplikací, dat a procesů pro vaše podnikání

Vytvářejte nová integrovaná řešení, která propojují aplikace a služby v místním prostředí i v cloudu. Mějte všechny vaše pracovní postupy pohromadě, aby byly konzistentní a škálovatelné. Zpřístupněte vaše rozhraní API vývojářům a vytvářejte příležitosti pro nové obchodní modely.

Najděte integrační nástroje, které potřebujete

Pokud chcete Použijte toto
Vytvářet pracovní postupy a orchestraci obchodních procesů pro propojení stovek služeb v cloudu i v místním prostředí Logic Apps
Propojovat místní a cloudové aplikace a služby pro implementaci vysoce zabezpečených pracovních postupů zasílání zpráv Service Bus
Bezpečně publikovat rozhraní API, která můžou interní i externí vývojáři využít při připojování k back-endovým systémům, ať už jsou hostované kdekoli API Management
Připojit podporované služby Azure a služby třetích stran pomocí plně spravované služby směrování událostí s modelem publikování a odběru, který zjednodušuje vývoj aplikací na základě událostí Event Grid
Zjednodušit řešení složitých problémů orchestrace pomocí bezserverové výpočetní platformy řízené událostmi Azure Functions
Vizuálně integrovat zdroje dat za účelem konstruování procesů ETL a ELT a zrychlení transformace dat s využitím více než 90 předem sestavených konektorů pro správu datových kanálů a podporu podnikových pracovních postupů Azure Data Factory

Podívejte se, co s integračními službami Azure dělají zákazníci