Data Factory

Integrace hybridních dat ve velkém měřítku

Zákazníci používající Azure Data Factory:

Eliminace datových sil

Azure Data Factory je služba pro integraci hybridních dat, která poskytuje prostředí bez potřeby psaní kódu. Extrahujte data z heterogenních zdrojů dat, transformujte je v rámci cloudu pomocí funkce mapování toku dat (nyní ve verzi Preview), publikujte je v libovolném analytickém jádře nebo nástroji business intelligence a sledujte a spravujte své datové kanály. Umožní vám pracovat s daty, ať jsou umístěná kdekoli, v místním prostředí nebo v cloudu, a to se zabezpečením na podnikové úrovni.

Zrychlete své projekty integrace dat s využitím víc než 80 dostupných konektorů pro zdroje dat. Pomocí grafického uživatelského rozhraní můžete sestavovat, sledovat a spravovat vaše datové kanály. Transformujte nezpracovaná data na hotová upravená data připravená k použití ve vlastních aplikacích nebo nástrojích business intelligence. Snadno přenesete balíčky SQL Server Integration Services (SSIS) do Azure. Data Factory bude vaše prostředky spravovat, abyste mohli zvýšit produktivitu a snížit náklady.

Produktivita

Vizuální uživatelské rozhraní podporující přetahování vám umožní vytvářet řešení pro automatizovanou integraci dat. Využijte možnost přesunout data z více než 80 zdrojů bez psaní kódu.

Hybridnost

Vytvářejte kanály pro integraci dat umístěné v místním prostředí i v cloudu. Využijte možnost snadného přenášení balíčků SQL Server Integration Services (SSIS) do Azure.

Důvěryhodnost

Přesun dat pomocí Azure Data Factory má certifikace HIPAA/HITECH, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018 a CSA STAR.

Škálovatelnost

Můžete vytvářet cloudové integrace dat bez serveru a nemusíte přitom spravovat žádnou infrastrukturu. Využijte výhod elastických možností a horizontálně navyšujte kapacitu podle potřeb vašich zákazníků.

Možnosti služeb

Krok 1: Přístup k datům a jejich ingestování s využitím integrovaných konektorů

Přesuňte data z místních a cloudových zdrojů do centralizovaného úložiště dat v cloudu pro další analýzy s využitím aktivity Kopírování dat v datovém kanálu.

Krok 2: Vytvoření škálovatelného toku dat s využitím uživatelského rozhraní bez kódu nebo psaní vlastního kódu

Vizuální rozhraní umožňuje vytvářet integrace dat a snadno transformovat a integrovat zpracování velkého objemu dat a strojové učení.

Krok 3: Plánování, spouštění a monitorování vašich kanálů

Využijte možnost vyvolat kanály s plánováním na základě triggeru a na vyžádání. Vizuálně monitorujte aktivity kanálů pomocí historie kanálů a protokolování a sledujte zdroje chyb.

Integrace dat s využitím Azure Data Factory

Vizuální uživatelské rozhraní podporující přetahování

Přijměte jednoduchost. Rychle rozběhněte datové kanály. Využijte vizuální uživatelské rozhraní podporující přetahování k sestavení, nasazení, transformaci a správě vašich dat.

Migrace služby SSIS do cloudu

Snadno přetáhněte své balíčky SSIS do Azure, přičemž zachováte prostředky investované do vašich místních služeb SSIS. Získejte vysokou dostupnost a škálovatelnost a snižte náklady pomocí plně spravovaných služeb Azure.

Komplexní orchestrace

Data Factory představuje mnohem víc, než jen způsob přesunu dat z jednoho místa na jiné. Můžete vizuálně vytvářet pracovní postupy a řídit procesy integrace a transformace dat ve velkém.

Podpora více jazyků

Pracujte tak, jak vám to vyhovuje. Můžete využít vizuální rozhraní nebo napsat svůj vlastní kód v Pythonu, .NET nebo ARM a vytvořit tak kanály. Vyberte si ze široké škály služeb zpracování a vytvořte z nich spravované datové kanály, abyste pro konkrétní úlohu mohli využít vždycky ten nejlepší nástroj nebo do libovolného kanálu jako krok zpracování vložit vlastní kód.

Přesun a transformace hybridních dat

Data Factory nabízí víc než 80 nativně podporovaných konektorů, včetně datových služeb Azure, místních datových zdrojů, Amazon S3 a Redshift a Google BigQuery. Cloudové prostředí bez nutnosti kódování umožňuje zaměřit se na sestavování transformací obchodní logiky a dat, zatímco škálování se provede za vás.

Co všechno se dá dělat s Azure Data Factory?

Modernizace datového skladu

Integrujte strukturovaná i nestrukturovaná data z místních a cloudových zdrojů dat, transformujte data v modulech datových skladů a velkých objemech dat a potom nahrajte vaše datová tržiště do Azure SQL Data Warehouse pro obchodní analýzy.

Moderní aplikace řízené daty

Vytvářejte vlastní cloudové aplikace řízené daty, které poskytují prostředí pro integraci dat v globálním měřítku.

Migrace služby SSIS do cloudu

Snadno přetáhněte své balíčky SSIS do Azure, přičemž zachováte prostředky investované do vašich místních služeb SSIS. Získejte vysokou dostupnost a škálovatelnost a snižte náklady pomocí plně spravovaných služeb Azure.

Zprovoznění Azure Data Factory s využitím praktického cvičení

Naučíte se tyto dovednosti:

  • Přenos balíčků SSIS do Azure
  • Modernizace datového skladu
  • Plánování a monitorování kanálů Data Factory

Otevřít testovací prostředí

V této elektronické knize se dozvíte, jak přenést balíčky SQL Server Integration Services do Azure pomocí služby Data Factory.

Přečíst elektronickou knihu

Přečtěte si tento dokument white paper pro službu Data Factory, ve kterém zjistíte, jak vytvářet kanály Data Factory pro účely:

  • Modernizace datového skladu
  • Vytváření inteligentních aplikací řízených daty
  • Přenos balíčků SQL Server Integration Services do Azure
Přečíst dokument white paper pro Azure Data Factory

Související produkty a služby

SQL Data Warehouse

Elastický datový sklad jako služba s funkcemi na podnikové úrovni

Azure Databricks

Rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Spark podporující spolupráci

Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro libovolné škálování

Podívejte se, co všechno můžete dělat s Data Factory