Data Factory

Snadná a škálovatelná integrace hybridních dat ve velkém měřítku

Zákazníci používající Azure Data Factory

Přehled

Azure Data Factory je služba pro integraci hybridních dat, která umožňuje vytvářet, plánovat a orchestrovat pracovní postupy ETL/ELT škálovatelným způsobem, ať jsou data kdekoli – v cloudu nebo ve vlastní hostované síti. Splňte své požadavky na zabezpečení a dodržování předpisů a využijte přitom rozsáhlé možnosti ADF.

Přijímání a příprava

Azure Data Factory, službu pro přesun dat v cloudu s globálním nasazením, využijte k ingestování dat z několika místních a cloudových zdrojů. Orchestrujte pracovní postupy integrace dat, ať jsou kdekoli, zrychlete integraci dat pomocí několika datových konektorů a při ingestování data připravte a rozdělte na oddíly nebo je předzpracujte.

Transformace a analýza

Naplánujte a spravujte proces transformace a analýzy dat. Vyberte si ze široké škály služeb zpracování a vytvořte z nich spravované datové kanály, abyste pro konkrétní úlohu mohli využít vždycky ten nejlepší nástroj. Do libovolného kanálu můžete třeba přidat krok zpracování Hadoop pro rozsáhlá nebo částečně strukturovaná data, krok volání uložené procedury pro strukturovaná data nebo krok strojového učení pro analýzu. Jako krok zpracování můžete taky do libovolného kanálu vložit vlastní kód.

Publikování a použití

Pomocí datových kanálů transformujte nezpracovaná data na hotová nebo upravená data, která jsou připravená k využití v aplikacích nebo nástrojích BI. Přesuňte data tam, kde jsou potřeba pro použití ve vašich místních nebo cloudových aplikacích a službách.

Sledování a správa

Sledujte a spravujte síť datových kanálů, abyste mohli rozpoznat potíže a vhodným způsobem zasáhnout. Jednoduše získávejte informace o tom, odkud data přijdou a kdy a jak jsou připravená pro zpracování. Nastavte výstrahy pro sledování celkového stavu služby Data Factory. Šetřete čas a peníze automatizováním datových kanálů prostřednictvím správy cloudových prostředků na vyžádání.

Související produkty a služby

HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

Machine Learning Studio

Snadné vytváření, nasazování a správa řešení prediktivní analýzy

Stream Analytics

Zpracování datových proudů z milionů zařízení IoT v reálném čase

Začněte s Data Factory už dnes