Data Factory

Hybridní datová integrační služba, která zjednodušuje ETL ve velkém měřítku

Jste zákazníkem Azure? Začínáme

Urychlení integrace dat

Integrujte datová sila s Azure Data Factory, službou určenou pro všechny potřeby integrace dat a všechny úrovně dovedností. Využijte možnost snadno konstruovat procesy ETL a ELT bez kódu s využitím intuitivního vizuálního prostředí, nebo pište svůj vlastní kód. K vizuální integraci zdrojů dat můžete využít přes 90 nativně vytvořených a bezúdržbových konektorů, a to bez dalších poplatků. Soustřeďte se na data – bezserverová integrační služba udělá zbytek za vás.

K sestavení hybridních kanálů ETL a ELT ve vizuálním prostředí Data Factory není potřeba žádný kód ani údržba

Cenově výhodný a plně spravovaný bezserverový nástroj pro integraci dat v cloudu, který se škáluje na vyžádání

Bezpečnostní opatření Azure pro připojování ke cloudovým a místním aplikacím i k aplikacím typu software jako služba s jistotou a klidem

Modul runtime integrace SSIS pro snadnou změnu hostitele místních balíčků SSIS v cloudu s využitím známých nástrojů SSIS

Zvýšení produktivity s kratší dobou uvedení na trh

Vyvíjejte jednoduché a komplexní procesy ETL a ELT bez kódování nebo údržby. Využijte možnost ingestovat, přesouvat, připravovat, transformovat a zpracovávat data pomocí několika kliknutí a modelování dat dokončit v rámci přístupného vizuálního prostředí. Spravovaná služba Apache Spark™ se stará o generování kódu a jeho údržbu.

Snížení režijních nákladů

Při migraci SQL Server DB do cloudu si můžete zachovat procesy ETL a snížit provozní složitost s využitím plně spravovaného prostředí v Azure Data Factory. Modul runtime integrace Azure-SSIS umožňuje měnit hostitele místních balíčků SSIS s minimálním úsilím. ETL v Azure Data Factory vám poskytuje oblíbené nástroje SSIS, které už znáte.

Přenos dat s využitím předem připravených konektorů

Využijte možnost přístupu k neustále se rozvíjejícímu portfoliu přes 90 předem připravených konektorů, včetně datových služeb Azure, místních zdrojů dat, Amazonu S3 s Redshiftem a Google BigQuery, a to bez dalších poplatků. Data Factory poskytuje efektivní a odolný přenos dat díky využití plné kapacity dostupné šířky pásma sítě a zajišťuje propustnost až 4 GB/s.

Cenově výhodná integrace dat

Můžete integrovat vaše data pomocí bezserverového nástroje a nemusíte přitom spravovat žádnou infrastrukturu. Platíte jenom za to, co využijete, a elastické možnosti umožňují horizontálně rozšiřovat kapacitu s ohledem na růst objemu dat. Modul Apache Spark ve službě Azure Databricks umožňuje rychle a škálovatelně transformovat data. Integrujte rozšířené datové sady z externích organizací. Pomocí služby Azure Data Share přijímejte nové datové sady do vašeho analytického prostředí v Azure a pak je pomocí služby Data Factory integrujte do svých kanálů, které připraví, transformují a obohatí vaše data a vygenerují přehledy.

Pracujte tak, jak vám to vyhovuje

Data Factory je hybridní datová integrační služba pro všechny úrovně dovedností. Můžete využít vizuální rozhraní nebo napsat svůj vlastní kód v Pythonu, .NET nebo ARM a vytvořit tak kanály. Do spravovaných datových kanálů můžete vložit služby zpracování podle vaší volby. Další možností je do libovolného kanálu jako krok zpracování vložit vlastní kód.

Zajištění kontinuální integrace a průběžného doručování (CI/CD)

Průběžně monitorujte a spravujte výkon kanálů spolu s aplikacemi z jedné konzoly, a to s využitím služby Azure Monitor. Integrujte procesy DevOps s využitím integrované podpory pro monitorování kanálů. Pokud dáváte přednost méně programátorskému přístupu, využijte integrovaná upozornění a nástroje pro vizuální monitorování.

Důvěryhodný globální cloud

  • Služba Data Factory je dostupná ve více než 25 zemích/oblastech. Služba pro přesun dat je globálně dostupná, aby se zajistila efektivita, dodržování předpisů pro data a nižší náklady na celkový výstup sítě.
  • Data Factory má certifikace HIPAA, HITECH, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018 a CSA STAR.
  • Chraňte využívaná data pomocí důvěrného výpočetního prostředí Azure. Prostředky pro správu Data Factory jsou založené na infrastruktuře zabezpečení Azure a využívají veškerá bezpečnostní opatření Azure.

Plaťte jenom za to, co opravdu potřebujete, bez počátečních nákladů

Prozkoumejte širokou škálu funkcí pro integraci dat, které se přizpůsobí vašim požadavkům na rozsah, infrastrukturu, kompatibilitu, výkon a rozpočet. Mezi možnosti patří spravovaná služba SSIS pro bezproblémovou migraci projektů SQL Serveru do cloudu a rozsáhlé bezserverové datové kanály pro integraci dat všech tvarů a velikostí.

Ceny Data Factory

Prostředky Data Factory

Mapování toků dat

Mapování toků dat umožňuje vyvíjet transformační logiku pro grafická data ve velkém měřítku a bez psaní kódu.

Předdefinované šablony

Využijte rozvíjející se knihovnu šablon pro běžné úlohy, jako je sestavování kanálů, kopírování z databáze, spouštění balíčků SSIS v Azure a ETL.

Triggery

Tvorba a plánování triggerů umožňuje automatizovat spouštění kanálů. Data Factory podporuje tři typy triggerů: pro plánovač, pro přeskakující okno a založené na událostech.

Transformace toků dat

Procházejte data ve velkém měřítku bez psaní kódu. K přípravě dat bez kódu a ve velkém měřítku využijte funkce transformace toků dat, které jsou teď ve verzi Public Preview.

Toky řízení

Můžete vizuálně vytvářet pracovní postupy a řídit procesy integrace a transformace dat ve velkém měřítku.

Této službě důvěřují společnosti všech velikostí

Globální výrobce využívá velký objem dat k zajištění efektivnější práce pro zaměstnance

Společnost Reckitt Benckiser (RB), která vyrábí zdravotnické a hygienické produkty i produkty pro domácnosti, nahradila své řešení business intelligence kombinací Microsoft Power BI a Azure.

Přečíst případovou studii

Reckitt Benckiser

Poskytovatel informačního systému pro oběhovou soustavu nabízí recept na rychlost

Společnost LUMEDX využívá Data Factory k sestavování přehledů. Ve srovnání s tím, jak dlouho to trvalo dříve, jí teď stačí zlomek času. Tato společnost se sídlem v Kalifornii poskytuje informační systémy konsolidující obrázky a data, které kardiologové využívají při plánování péče o pacienty.

Přečíst případovou studii

LumedX

Firmy předpovídají dopady počasí pomocí cloudového řešení strojového učení

Na předpovědi AccuWeather se spoléhají téměř 2 miliardy lidí po celém světě. AccuWeather využívá Azure Machine Learning k vytváření vlastních předpovědí pro firemní zákazníky na základě počasí a k dosahování rychlejší transformace vlastního podnikání.

Přečíst případovou studii

AccuWeather

Zatím Azure neznáte? Takhle můžete s Data Factory začít

Vytvořte předplatné Azure s bezplatnou zkušební verzí.

Vytvořte si datovou továrnu na webu Azure Portal.

Využijte možnost přístupu k rychlým startům a kurzům v rámci dokumentace.

Dokumentace a zdroje informací

Možnosti podpory

Pokud se chcete na něco zeptat nebo získat podporu od odborníků z Microsoftu a komunity Azure, využijte fórum na webu MSDN a Stack Overflow nebo si projděte materiály podpory Azure.

Centrum videí

Projděte si videa ke službě Data Factory, ve kterých najdete přehledy, postupy a ukázky klíčových funkcí.

Nejčastější dotazy k Data Factory

  • Služba Data Factory je dostupná ve více než 25 zemích/oblastech. Služba pro přesun dat je globálně dostupná, aby se zajistila efektivita, dodržování předpisů pro data a nižší náklady na celkový výstup sítě.
  • U zpracování žádostí o provedení operací s prostředky Data Factory garantujeme úspěšnost nejméně 99,9 %. Garantujeme také spuštění všech aktivit do 4 minut od plánované doby spuštění s úspěšností minimálně 99,9 %. Přečtěte si kompletní smlouvu o úrovni služeb pro Data Factory (SLA).
  • Modul runtime integrace (IR) je výpočetní infrastruktura, kterou Data Factory používá k poskytování funkcí integrace dat v různých síťových prostředích. IR přesouvá data mezi zdrojovým a cílovým úložištěm dat a současně poskytuje podporu integrovaných konektorů, převodu formátů, mapování sloupců a škálovatelného přenosu dat. IR poskytuje možnost nativně spouštět balíčky SSIS pro odesílání aktivit a nativně spouští balíčky SSIS ve spravovaném výpočetním prostředí Azure. Podporuje odesílání a monitorování transformačních aktivit spuštěných v několika výpočetních službách. Další informace najdete v tématu věnovaném modulu runtime integrace ve službě Data Factory.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure