Data Factory

Sestavujte a spravujte datové služby se škálováním

Zákazníci používající Azure Data Factory

Přehledový diagram

Přijímání a příprava

Azure Data Factory, službu pro přesun dat v cloudu s globálním nasazením, využijte k ingestování dat z několika místních a cloudových zdrojů. Potom se pomocí brány pro správu dat připojte k místním zdrojům a Data Factory využijte k přesunu dat tam, kde jsou potřeba. Data můžete při ingestování připravit a rozdělit na oddíly nebo je předzpracovat.

Transformace a analýza

Naplánujte a spravujte proces transformace a analýzy dat. Vyberte si ze široké škály služeb zpracování a vytvořte z nich spravované datové kanály, abyste pro konkrétní úlohu mohli využít vždycky ten nejlepší nástroj. Do libovolného kanálu můžete třeba přidat krok zpracování Hadoop pro rozsáhlá nebo částečně strukturovaná data, krok volání uložené procedury pro strukturovaná data nebo krok strojového učení pro analýzu. Jako krok zpracování můžete taky do libovolného kanálu vložit vlastní kód.

Publikování a použití

Pomocí datových kanálů transformujte nezpracovaná data na hotová nebo upravená data, která jsou připravená k využití v aplikacích nebo nástrojích BI. Pomocí služby Data Factory přesuňte data tam, kde jsou potřeba pro použití ve vašich místních nebo cloudových aplikacích a službách.

Sledování a správa

Sledujte a spravujte síť datových kanálů, abyste mohli rozpoznat potíže a vhodným způsobem zasáhnout. Jednoduše získávejte informace o tom, odkud data přijdou a kdy a jak jsou připravená pro zpracování. Nastavte výstrahy pro sledování celkového stavu služby Data Factory. Data Factory vám může ušetřit čas a peníze automatizováním datových kanálů prostřednictvím správy cloudových prostředků na vyžádání.

Související produkty a služby

HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

Machine Learning

Snadné vytváření, nasazování a správa řešení prediktivní analýzy

Stream Analytics

Zpracování datových proudů z milionů zařízení IoT v reálném čase

Začněte s Data Factory už dnes