Přeskočit navigaci

Data Factory

Integrace hybridních dat ve velkém měřítku

Přehled

Azure Data Factory jako služba pro integraci hybridních dat (ETL) umožňuje vytvářet, plánovat a spravovat integraci vašich dat ve velkém měřítku. Umožní vám pracovat s daty, ať jsou umístěná kdekoli, v místním prostředí nebo v cloudu, a to se zabezpečením na podnikové úrovni.

Zrychlete své projekty integrace dat s využitím více než 70 dostupných konektorů pro zdroje dat. Pomocí grafického uživatelského rozhraní můžete sestavovat a spravovat vaše datové kanály. Transformujte nezpracovaná data na hotová upravená data připravená k použití ve vlastních aplikacích nebo nástrojích business intelligence. Snadno přenesete balíčky SQL Server Integration Services (SSIS) do Azure. Azure Data Factory bude vaše prostředky spravovat za vás, takže můžete zvýšit produktivitu a snížit celkové náklady na vlastnictví.

Zákazníci používající Azure Data Factory:

Proč Azure Data Factory?

Produktivita

Vizuální uživatelské rozhraní podporující přetahování vám umožní vytvářet řešení pro automatizovanou integraci dat. Využijte možnost přesunout data z více než 60 zdrojů bez psaní kódu.

Hybridnost

Vytvářejte kanály pro integraci dat umístěné v místním prostředí i v cloudu. Využijte možnost snadného přenášení balíčků SQL Server Integration Services (SSIS) do Azure.

Důvěryhodnost

Přesun dat pomocí Azure Data Factory má certifikace HIPAA/HITECH, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018 a CSA STAR.

Škálovatelnost

Můžete vytvářet cloudové integrace dat bez serveru a nemusíte přitom spravovat žádnou infrastrukturu. Využijte výhod elastických možností a horizontálně navyšujte kapacitu podle potřeb vašich zákazníků.

Co je součástí Azure Data Factory?

Vizuální uživatelské rozhraní podporující přetahování

Rychlým zprovozněním kanálů zajistíte maximální produktivitu. Rozhraní pro přetahování myší bez kódu umožňuje sestavovat, nasazovat, monitorovat a spravovat integraci vašich dat. Připojením tohoto nástroje přímo k úložišti Git zajistíte bezproblémový vývoj.

Podpora více jazyků

Můžete využít vizuální rozhraní nebo napsat svůj vlastní kód v Pythonu, .NET nebo ARM a vytvořit tak kanály pomocí dovedností, které už máte. Vyberte si ze široké škály služeb zpracování a vytvořte z nich spravované datové kanály, abyste pro konkrétní úlohu mohli využít vždycky ten nejlepší nástroj nebo do libovolného kanálu jako krok zpracování vložit vlastní kód.

Spouštění balíčků SSIS v Azure

Snadno spouštějte a plánujte balíčky SSIS ve spravovaném spouštěcím prostředí. Přenesením balíčků SSIS do Azure získáte vysokou dostupnost, škálovatelnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Přesun dat bez kódu

Vylepšete vaše celkové náklady na vlastnictví pomocí více než 70 nativně podporovaných konektorů, včetně datových služeb Azure, AWS S3 a Redshiftu, Google BigQuery, SAP HANA, Oraclu, DB2, MongoDB a mnoha dalších na několika místech po celém světě.

Komplexní tok řízení

Využijte konstruktory smyček a větvení, podmíněné konstruktory, spouštění na vyžádání a flexibilní plánování pomocí celé řady konstruktorů toků řízení.

Integrace dat s využitím Azure Data Factory

Krok 1: Přístup k datům a jejich ingestování s využitím integrovaných konektorů

Přesuňte data z místních a cloudových zdrojů do centralizovaného úložiště dat v cloudu pro další analýzy s využitím aktivity Kopírování dat v datovém kanálu.

Krok 2: Vytvoření škálovatelného toku dat s využitím uživatelského rozhraní bez kódu nebo psaní vlastního kódu

Vizuální rozhraní umožňuje vytvářet integrace dat a snadno transformovat a integrovat zpracování velkého objemu dat a strojové učení.

Krok 3: Plánování, spouštění a monitorování vašich kanálů

Využijte možnost vyvolat kanály s plánováním na základě triggeru a na vyžádání. Vizuálně monitorujte aktivity kanálů pomocí historie kanálů a protokolování a sledujte zdroje chyb.

Co všechno se dá dělat s Azure Data Factory?

Modernizace datového skladu

Integrujte strukturovaná i nestrukturovaná data z místních a cloudových zdrojů dat, transformujte data v modulech datových skladů a velkých objemech dat a potom nahrajte vaše datová tržiště do Azure SQL Data Warehouse pro obchodní analýzy.

Moderní aplikace řízené daty

Vytvářejte vlastní cloudové aplikace řízené daty, které poskytují prostředí pro integraci dat v globálním měřítku.

Spouštění balíčků SSIS v Azure

Snadno spouštějte a plánujte balíčky SSIS ve spravovaném spouštěcím prostředí. Přenesením balíčků SSIS do Azure získáte vysokou dostupnost, škálovatelnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Zprovoznění Azure Data Factory s využitím praktického cvičení

Naučíte se tyto dovednosti:

  • Přenos balíčků SSIS do Azure
  • Modernizace datového skladu
  • Plánování a monitorování kanálů Data Factory

Otevřít testovací prostředí

V této elektronické knize se dozvíte, jak přenést balíčky SQL Server Integration Services do Azure pomocí služby Data Factory.

Přečíst elektronickou knihu

Přečtěte si tento dokument white paper pro službu Data Factory, ve kterém zjistíte, jak vytvářet kanály Data Factory pro účely:

  • Modernizace datového skladu
  • Vytváření inteligentních aplikací řízených daty
  • Přenos balíčků SQL Server Integration Services do Azure
Přečíst dokument white paper pro Azure Data Factory

Související produkty a služby

SQL Data Warehouse

Elastický datový sklad jako služba s funkcemi na podnikové úrovni

Azure Databricks

Rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Spark podporující spolupráci

Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro libovolné škálování

Podívejte se, co všechno můžete dělat s Data Factory