Přeskočit navigaci

Data Factory

Snadná a škálovatelná integrace hybridních dat ve velkém měřítku

Přehled

Azure Data Factory jako služba pro integraci hybridních dat (ETL/ELT) umožňuje vytvářet, plánovat a spravovat integraci vašich dat ve velkém měřítku. Umožní vám pracovat s daty, ať jsou umístěná kdekoli, v místním prostředí nebo v cloudu, a to se zabezpečením na podnikové úrovni.

Více než 60 dostupných konektorů pro zdroje dat vám umožní zrychlit projekty datové integrace. Pomocí grafického uživatelského rozhraní můžete sestavovat a spravovat vaše datové kanály. Transformujte nezpracované údaje na hotová upravená data, která jsou připravená pro použití ve vlastních aplikacích nebo nástrojích business intelligence. Snadno přenesete balíčky SSIS (SQL Server Integration Services) do Azure. Azure Data Factory bude vaše prostředky spravovat za vás, takže můžete zvýšit produktivitu a snížit celkové náklady na vlastnictví.

Zákazníci používající Azure Data Factory

Proč Azure Data Factory?

Produktivita

Uživatelské rozhraní s vizuálním přetahováním pomocí myši vám umožní vytvářet řešení pro automatizovanou integraci dat. Využijte možnost přesunout data z více než 60 zdrojů bez psaní kódu.

Hybridnost

Vytvářejte kanály pro integraci dat umístěné v místním prostředí i v cloudu. Využijte možnost snadného přenášení balíčků SQL Server Integration Services (SSIS) do Azure.

Důvěryhodnost

Přesun dat pomocí Azure Data Factory má certifikace HIPAA/HITECH, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018 a CSA STAR.

Škálovatelnost

Můžete vytvářet cloudové integrace dat bez serveru a nemusíte přitom spravovat žádnou infrastrukturu. Využijte výhod elastických možností a horizontálně navyšujte kapacitu podle potřeb vašich zákazníků.

Co je součástí Azure Data Factory?

Uživatelské prostředí s vizuálním přetahováním pomocí myši

Rychlým zprovozněním kanálů zajistíte maximální produktivitu. Rozhraní pro přetahování myší bez kódu umožňuje sestavovat, nasazovat, monitorovat a spravovat integraci vašich dat. Připojením tohoto nástroje přímo k úložišti Git zajistíte bezproblémový vývoj.

Podpora více jazyků

Můžete využít vizuální rozhraní nebo napsat svůj vlastní kód v Pythonu, .NET nebo ARM a vytvořit tak kanály pomocí dovedností, které už máte. Vyberte si ze široké škály služeb zpracování a vytvořte z nich spravované datové kanály, abyste pro konkrétní úlohu mohli využít vždycky ten nejlepší nástroj nebo do libovolného kanálu jako krok zpracování vložit vlastní kód.

Spouštění balíčků SSIS v Azure

Snadno spouštějte a plánujte balíčky SSIS (SQL Server Integration Services) ve spravovaném spouštěcím prostředí. Přenesením balíčků SSIS do Azure získáte vysokou dostupnost, škálovatelnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Přesun dat bez kódu

Vylepšete vaše celkové náklady na vlastnictví pomocí více než 60 nativně podporovaných konektorů, včetně datových služeb Azure, AWS S3 a Redshiftu, Google BigQuery, SAP HANA, Oraclu, DB2, Mongo DB a mnoha dalších na 17 místech po celém světě.

Komplexní tok řízení

Využijte konstruktory smyček a větvení, podmíněné konstruktory, spouštění na vyžádání a flexibilní plánování pomocí celé řady konstruktorů toků řízení.

Integrace dat s využitím Azure Data Factory

Krok 1: Přístup k datům a jejich ingestování s využitím integrovaných konektorů

Přesuňte data z místních a cloudových zdrojů do centralizovaného úložiště dat pro další analýzy s využitím aktivity kopírování v datovém kanálu.

Krok 2: Vytvoření škálovatelného toku dat s využitím uživatelského rozhraní bez kódu nebo psaní vlastního kódu

Vizuální rozhraní umožňuje vytvářet integrace dat a snadno transformovat a integrovat zpracování velkého objemu dat a strojové učení.

Krok 3: Plánování, spouštění a monitorování vašich kanálů

Využijte možnost vyvolat kanály s plánováním na základě triggeru a na vyžádání. Vizuálně monitorujte aktivity kanálů pomocí historie kanálů a protokolování a sledujte zdroje chyb.

Co všechno se dá dělat s Azure Data Factory?

Modernizace datového skladu

Integrujte data z místních a cloudových zdrojů dat, transformujte data v modulech datových skladů a velkých objemech dat a potom nahrajte vaše datová tržiště do Azure SQL Data Warehouse pro obchodní analýzy.

Tvorba moderních aplikací řízených daty

Vyvíjejte vlastní cloudové aplikace řízené daty, které poskytují prostředí pro integraci dat v globálním měřítku.

Spouštění balíčků SSIS v Azure

Snadno spouštějte a plánujte balíčky SSIS (SQL Server Integration Services) ve spravovaném spouštěcím prostředí. Přenesením balíčků SSIS do Azure získáte vysokou dostupnost, škálovatelnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Zprovoznění Azure Data Factory s využitím praktického cvičení

Naučíte se tyto dovednosti:

  • Přenášení balíčků SQL Server Integration Services (SSIS) do Azure
  • Modernizace datového skladu
  • Plánování a monitorování kanálů Data Factory

Otevřít testovací prostředí

Související produkty a služby

SQL Data Warehouse

Elastický datový sklad jako služba s funkcemi na podnikové úrovni

Azure Databricks

Rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Spark podporující spolupráci

Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro libovolné škálování

Podívejte se, co všechno můžete dělat s Data Factory