Přeskočit navigaci

Azure Functions

Zpracování událostí s kódem bez serveru

Zrychlení a zjednodušení vývoje aplikací s využitím bezserverové architektury

Bezserverová výpočetní platforma Functions, která je řízená událostmi a dokáže řešit i složité problémy orchestrace, vám umožní vyvíjet efektivněji. Můžete vyvíjet a ladit v místním prostředí bez dalšího nastavování, nasadit a provozovat v cloudu ve velkém měřítku a integrovat služby s využitím triggerů a vazeb.

Automatizované a flexibilní škálování založené na objemu vašich úloh se zaměřením na přidanou hodnotu, ne na správu infrastruktury

Integrovaný programovací model založený na triggerech a vazbách, které pomáhají reagovat na události a zajistit bezproblémové propojení s dalšími službami

Kompletní vývojové prostředí, od sestavování a ladění až po nasazování a monitorování s využitím integrovaných nástrojů a vestavěných možností DevOps

Celá řada různých programovacích jazyků a možností hostování – můžete si vždycky vybrat tu nejlepší možnost pro každý scénář a rychle ji přizpůsobit podle vašich firemních potřeb

Vylepšení kompletního vývojového prostředí

Využijte výhod kompletního vývojového prostředí s Functions, od místního sestavování a ladění na hlavních platformách, jako je Windows, macOS a Linux, až po nasazování a monitorování v cloudu. Šablony a rozšíření v sadě Visual Studio a editoru Visual Studio Code využijte k rychlejšímu a efektivnějšímu vývoji na vašem místním počítači, plně integrovaném s celou platformou Azure. K vývoji můžete využít svůj oblíbený editor a nástroje Azure Functions Core Tools. Pomocí Azure Pipelines můžete nastavit kontinuální integraci a průběžné doručování (CI/CD) a získat tak z Azure Monitoru užitečné proaktivní přehledy o výkonu aplikací v produkčním prostředí.

Nastavit místní vývojové prostředí Další informace o automatizaci doručování s využitím kanálů CI/CD pro Functions Využití vývoje moderních aplikací ke zrychlení uvádění na trh

Zjednodušené řešení náročných úloh komplexní orchestrace

Bezserverové funkce mají být krátkodobé a bezstavové, tedy do okamžiku, než je potřebujete k řešení stavových problémů. Tohoto omezení se můžete zbavit plně spravovaným způsobem bez zřízení dalších prostředků, pouhým napsáním kódu pro definici vašich pracovních postupů. Rozšíření Durable Functions umožňuje prostřednictvím kódu programu zjednodušit komplexní požadavky stavové koordinace v aplikacích řízených událostmi. Vaše funkce můžete použít také v deklarativních pracovních postupech, které mají možnost využít víc než 250 konektorů se službou Azure Logic Apps.

Další informace o službě Durable Functions

Propojení dalších služeb bez pevně zakódované integrace pro rychlejší vývoj řešení

Pište jenom ten kód, který je pro vaše podnikání skutečně důležitý. Programovací model založený na triggerech a vazbách, které vašim bezserverovým aplikacím umožňují reagovat na události a snadno se propojují k jiným službám, vám ušetří čas. Služba Functions díky přístupu zaměřenému na mikroslužby umožňuje vytvářet škálovatelnější a stabilnější aplikace založené na událostech.

Další informace, jak šetřit čas s využitím triggerů a vazeb

Možnost „vytvořit jednou, nasadit kdekoli“

Všechny aplikace nejsou stejné a neexistuje plán hostování, který by jim všem vyhovoval. Zvolte si plán Functions, který odpovídá vašim firemním potřebám, a využijte možnost nasadit stejný kód do několika cílů – od platby za každé spuštění v cloudu až po cluster Kubernetes nebo zařízení IoT pro výpočetní funkce Edge.

Vyvíjejte svým vlastním způsobem

Začněte hned kódovat se zásobou technologií, které už znáte a máte rádi – nemusíte se učit žádné nové jazyky ani architektury. Vyberte si programovací jazyk, který vám připadá nejvhodnější pro váš jedinečný scénář, od webových služeb a rozhraní API s využitím .NET, Node.js nebo Javy až po pracovní postupy služby Machine Learning s využitím Pythonu nebo cloudovou automatizaci s PowerShellem.

Zobrazit podporované jazyky

Vytvářejte spolehlivé bezserverové aplikace s integrovaným zabezpečením a monitorováním

 • K monitorování a analýze výkonu kódu můžete využít Azure Application Insights. Mapy aplikace a distribuované trasování Azure Monitoru vám umožní detekovat problematická místa a ohniska chyb napříč všemi komponentami vaší aplikace.
 • Poskytněte nastavení aplikací plnou kontrolu nad zásadami přístupu a historií auditu, bez jakýchkoli změn kódu, s využitím služby Azure Key Vault.
 • Možnosti připojení virtuálních sítí v plánu Functions Premium umožňují izolovat sítě a směrovat odchozí provoz do zabezpečené sítě, omezovat příchozí provoz a definovat omezení aplikací.
 • Konfigurujte spravované identity na úrovni služeb a zajistěte aplikacím snadný přístup k dalším prostředkům chráněným službou Azure Active Directory.
 • K udělení přístupu k vašim aplikacím můžete využít integrované ověřování s využitím Azure Active Directory, účet Microsoft a externí poskytovatele, jako je Twitter, Facebook a Google.

Vyberte si plán hostování, který vyhovuje vašim obchodním potřebám

Plán Consumption

Škálujte automaticky a plaťte za výpočetní prostředky, jenom když jsou spuštěné vaše funkce. V plánu Consumption se instance hostitele služby Azure Functions přidávají a odebírají automaticky na základě počtu příchozích událostí.

Plán Premium

Při automatickém škálování založeném na poptávce využijte předehřívané pracovní procesy k okamžitému spuštění aplikací bez prodlevy způsobené předchozí nečinností, ke spouštění na výkonnějších instancích a k připojení k virtuálním sítím.

Plán Azure App Service

Spouštějte službu Functions v rámci plánu služby App Service, a to za běžné sazby tohoto plánu. Vhodná volba pro dlouhotrvající operace a také v případě, že se vyžaduje přesnější odhad škálování a nákladů.

Dokumentace pro vývojáře, vzorový kód a prostředky pro vývoj aplikací

Pětiminutové rychlé starty

Vytvořte svou první funkci ve Windows nebo v Linuxu a využijte přitom:

Služba Functions umožňuje vytvářet tato řešení

Bezserverová rozhraní API s Node.js nebo Microsoft .NET

Bezserverová webová aplikace pro statické weby a jednostránkové aplikace

Bezserverové mikroslužby pro scénáře řízené událostmi

Pracovní postupy strojového učení s využitím bezserverové architektury

Bezserverové kanály zpracování dat pro soubory a data v reálném čase

Bezserverová cloudová automatizace a správa hybridních prostředků

Začněte sestavovat aplikace s využitím Functions ve třech krocích

Vytvořte si bezplatný účet Azure. Získáte 12 měsíců služeb zdarma, kredit $200 na prozkoumání služeb po dobu 30 dnů a navíc 25 služeb, které jsou vždycky zdarma.

Pětiminutový průvodce rychlým startem vám umožní vytvořit vaši první funkci v .NET, JavaScriptu, Javě nebo Pythonu.

Inspiraci a podrobné vysvětlení koncepce Functions najdete v dokumentaci, galerii ukázek kódu a knihovně předem sestavených komponent.

Podívejte se, k čemu Azure Functions využívají zákazníci

Zvýšení rychlosti vývoje

Společnost Relativity díky použití Functions zkrátila dobu vývoje své cloudové platformy pro elektronické zjišťování ze čtyř měsíců na pouhý jeden týden.

Relativity

Zkrácení doby zpracování pro složité obchodní problémy

Společnost FUJIFILM Software pomocí Azure Durable Functions zkrátila dobu zpracování a umožnila v jednom dni označit v průměru 3 000 fotografií na jeden baseballový zápas.

Fuji Film

Zajištění vyšší efektivity nákladů a návratnosti investic

Společnost Direct.One s využitím Functions vygenerovala pětkrát víc transakcí za méně než čtvrtinu nákladů na použití virtuálních počítačů.

DirectOne

Zkrácení doby pro integraci služeb

Pomocí Functions může Hotailors integrovat třikrát tolik nových dodavatelů ve stejné době.

Hotailors

Aktuální informace, blogy a oznámení týkající se Azure Functions

Nejčastější dotazy k Functions

 • Služba Functions poskytuje pro jednotlivé jazyky, včetně C#, JavaScriptu, F#, Javy a Pythonu, různou úroveň podpory.

  Zobrazit všechny podporované jazyky
 • Aplikace Functions v plánech Consumption a App Service budou běžet nebo budou dostupné po 99,95 % času.

  Zobrazit kompletní smlouvu SLA pro Functions
 • Řešení Functions může běžet v různých režimech: plán Consumption, plán služby Azure App Service a plán Premium.

  Porovnání hostování a škálování v různých plánech
 • Použití triggerů a vazeb vám umožní vyhnout se pevně zakódovanému přístupu k ostatním službám, jako je Azure Blog Storage a Azure Cosmos DB. Triggery jsou to, co způsobuje spuštění funkcí, a vazby jsou deklarace propojující funkce s dalšími prostředky.

  Zobrazit všechny triggery a vazby, které řešení Functions podporuje
 • K vytvoření a otestování funkcí na místním počítači můžete využít oblíbené vývojářské nástroje a editor kódu. Využijte možnost připojit místní funkce k živým službám Azure a odladit je na vašem místním počítači s využitím úplného modulu runtime služby Functions. Požadavky pro vývoj funkcí na vašem místním počítači závisejí na programovacích jazycích a nástrojích, kterým dáváte přednost.

  Zobrazit místní vývojová prostředí

S bezplatným účtem Azure můžete každý měsíc získat milion bezplatných spuštění Functions.