Funkce Azure

Zpracování událostí s architekturou kódu bez serveru

Výpočetní prostředí založené na událostech a bez serveru pro urychlení vývoje. Může se škálovat podle potřeby a platíte pouze za skutečně využité prostředky.

Vyzkoušejte zdarma

Přihlášení k účtu

Vytvořit účet zdarma

Bez serveru

Nestarejte se o infrastrukturu a zřizování serverů, a to ani když se vaše míra volání služby Functions zvyšuje.

Urychlení vývoje

Napište svůj kód v editoru služby Functions a kliknutím na Spustit ho hned spusťte.

Provázání se službami

Jednoduše klikněte a přidejte vazby na služby Azure a externí služby (Box, DropBox, OneDrive, SendGrid atd.) pro získání vstupů pro službu Functions nebo výstupů z ní.

Vytváření Azure Functions v různých jazycích

Vyvíjejte svým vlastním způsobem

Funkce můžete vytvářet v nejrůznějších jazycích, jako je JavaScript, C# nebo F#, a taky pomocí skriptovacích prostředí typu Python, PHP, Bash, Batch a PowerShell. Pro tento účel jsme připravili snadno použitelné webové rozhraní. Můžete také nahrát a aktivovat předkompilovaný kód vytvořený ve vašem oblíbeném vývojovém prostředí.

Integrace DevOps

Azure Functions vám umožní rychle a jednoduše iterovat aplikace metodou průběžného nasazování pomocí produktů Visual Studio Team Services, GitHub nebo BitBucket. Navíc můžete monitorovat a ladit aplikace pomocí integrovaného protokolovacího prostředí.

Integrace DevOps a architektury bez serveru
Platíte jenom za službu Azure Functions, kterou využíváte

Platíte jenom za to, co používáte.

Platíte jen za čas, po který váš kód skutečně běží. Zaplatíte jen za prostředky, které funkce Azure skutečně využily a jen za tu dobu, po kterou váš kód běžel.

Vytvořeno pro firmy

Funkce Azure můžete použít, když události vznikají v interních rozhraních API nebo v obchodních systémech a výsledky je třeba odeslat do vašich místních databází nebo obchodních řešení.

Architektura bez serveru

Obvyklé scénáře pro Azure Functions

Zpracování na základě časovače

Azure Functions podporuje událost na základě časovače s využitím syntaxe úlohy CRON. Můžete například využít kód, který se spustí každých 15 minut a na základě vlastní obchodní logiky vyčistí databázovou tabulku.

Zpracování Azure Functions na základě časovače

Zpracování událostí služby Azure

Služba Azure Functions podporuje aktivaci událostí na základě aktivity ve službě Azure. Můžete třeba spustit kód bez serveru, který načte nově zjištěné soubory protokolu testu v kontejneru Azure Blob Storage a převede je na řádek v tabulce Azure SQL Database.

Funkce C# Azure, která reaguje na události Azure Insights

Zpracování událostí Azure Functions

Zpracování událostí SaaS

Služba Azure Functions podporuje triggery na základě aktivity ve službě SaaS. Například pokud se soubor uloží ve OneDrivu, aktivuje se funkce, která využívá rozhraní API Microsoft Graphu k úpravě tabulky. Vytvoří se další grafy a počítaná data.

Zpracování událostí SaaS a funkce kódu bez serveru

Architektura webových aplikací bez serveru

Služba Azure Functions se dá s výhodou využít i pro jednostránkovou aplikaci. Aplikace volá funkce využívající adresu URL webhooku. Uloží se uživatelská data a rozhodne se, která data se mají zobrazit. Nebo můžete využít jednoduché vlastní úpravy, jako je třeba změna cílení reklamy tak, že se volá funkce a předají se jí informace profilu uživatele.

Architektura bez serveru v Azure Functions

Mobilní back-endy bez serveru

Mobilním back-endem může být jenom sada rozhraní API HTTP, která se volají z mobilního klienta pomocí adresy URL webhooku. Mobilní aplikace může třeba zachytit obrázek a potom voláním funkce Azure získat přístupový token pro jeho odeslání do úložiště objektů blob. Odeslání objektu blob aktivuje druhou funkci Azure, která upraví velikost obrázku tak, aby byla vhodná pro mobilní zařízení.

Funkce Node.js Azure, která generuje tokeny SAS Funkce C# Azure, která generuje tokeny SAS

Mobilní back-endy bez serveru

Zpracování streamů v reálném čase

Například zařízení IoT odesílají zprávy službě Azure Stream Analytics, která pak volá funkci Azure pro transformaci zprávy. Tato funkce zpracuje data a vytvoří nový záznam v Azure SQL Database.

Zpracování streamů v reálném čase

Zasílání zpráv robotů v reálném čase

Službu Azure Functions se dá také využít k úpravě chování robota pomocí webhooku. Je možné vytvořit třeba funkci Azure, která zpracovává zprávu pomocí Cortana Analytics a k volání této funkce využívá architekturu robotů.

Zasílání zpráv robotů v reálném čase v Azure Functions

Související produkty a služby

App Service

Vytváření webových a mobilních aplikací pro libovolnou platformu a zařízení

Azure Bot Service

Inteligentní robotická služba bez serveru, která se škáluje na vyžádání.

Automation

Automatizace procesů zjednodušuje správu cloudu.

Spouštění kódu bude zanedlouho o mnoho jednodušší