Přeskočit navigaci

Functions

Rychlejší vytváření aplikací pomocí architektury bez serveru

Urychlete vývoj s využitím výpočetního prostředí založeného na událostech a bez serveru. Škálujte podle potřeby a plaťte jenom za skutečně využité prostředky.

Využijte výhod prostředí bez serveru a služby Functions

Jednoduché funkce bez serveru, které se škálují podle potřeby, vám umožní snadno vytvářet aplikace, které potřebujete. Můžete využít programovací jazyk podle vašeho výběru a nemusíte si dělat starosti se servery nebo infrastrukturou.

Správa aplikací, ne infrastruktury

Zaměřte se na vytváření skvělých aplikací. Nedělejte si starosti se zřizováním a údržbou serverů, zvlášť když se vaše úlohy rozšiřují. Služba Azure Functions poskytuje plně spravovanou výpočetní platformu s vysokou spolehlivostí a zabezpečením. Díky škálování na vyžádání získáte potřebné prostředky, když je potřebujete.

Vyvíjejte svým vlastním způsobem

Funkce můžete vytvářet v jazyce podle svého výběru, jako je JavaScript, C# nebo Java, a pomocí skriptovacích prostředí typu Python, PHP, Bash, Batch a PowerShell. Můžete psát kód ve snadno použitelném webovém rozhraní nebo nahrát předkompilovaný kód vytvořený pomocí oblíbeného vývojového nástroje. Využijte průběžné nasazování k integraci s kanálem DevOps a řešte potíže pomocí nástrojů pro monitorování.

Provázání se službami

Vytvářejte bohaté scénáře bez serveru s využitím celé řady služeb Azure a externích služeb. Pracujte se službami Azure Cosmos DB, Storage a dalšími nebo externími službami, včetně Twilio, SendGrid a dalšími, prostým přidáním vstupních a výstupních vazeb do funkcí. Šetřete náklady díky menšímu množství kódu vyžadujícího údržbu.

Zákazníci sestavující aplikace bez serveru s využitím Functions

Co všechno se dá se službou Functions dělat

Zpracování na základě časovače

Služba Functions podporuje události na základě časovače s využitím syntaxe úlohy Cron. Můžete třeba využít kód, který se spustí každých 15 minut a na základě vlastní obchodní logiky vyčistí databázovou tabulku.

Zpracování Azure Functions na základě časovače

Zpracování událostí služby Azure

Služba Functions podporuje aktivaci událostí na základě aktivity ve službě Azure. Můžete třeba spustit kód bez serveru, který načte nově zjištěné soubory protokolu testu v kontejneru Blob Storage a převede je na řádek v tabulce SQL Database.

Zpracování událostí Azure Functions

Zpracování událostí SaaS

Služba Functions podporuje triggery založené na aktivitě v aplikaci SaaS (software jako služba). Pokud se soubor uloží třeba ve OneDrivu, aktivuje se funkce, která využívá rozhraní Microsoft Graph API k úpravě tabulky. Vytvoří se další grafy a počítaná data.

Zpracování událostí SaaS a funkce kódu bez serveru

Architektura webových aplikací bez serveru

Služba Functions se dá s výhodou využít i pro jednostránkovou aplikaci. Aplikace volá funkce využívající adresu URL webhooku, uloží uživatelská data a rozhodne, která data se mají zobrazit. Nebo můžete využít jednoduché vlastní úpravy, jako je třeba změna cílení reklamy tak, že se volá funkce a předají se jí informace profilu uživatele.

Architektura bez serveru v Azure Functions

Mobilní back-endy bez serveru

Mobilním back-endem může být sada rozhraní API HTTP, která se volají z mobilního klienta pomocí adresy URL webhooku. Mobilní aplikace může třeba zachytit obrázek a potom voláním funkce získat přístupový token pro jeho odeslání do úložiště objektů blob. Odeslání objektu blob aktivuje druhou funkci, která upraví velikost obrázku tak, aby byla vhodná pro mobilní zařízení.

Mobilní back-endy bez serveru

Zpracování streamů v reálném čase

Například zařízení Internetu věcí odesílají zprávy službě Stream Analytics, která potom volá funkci pro transformaci zprávy. Tato funkce zpracuje data a vytvoří nový záznam v databázi SQL.

Zpracování streamů v reálném čase

Zasílání zpráv robotů v reálném čase

Služba Functions se dá také využít k úpravě chování robota pomocí webhooku. Je možné vytvořit třeba funkci, která zpracovává zprávu pomocí Cortana Analytics a k volání této funkce využívá Microsoft Bot Framework.

Zasílání zpráv robotů v reálném čase v Azure Functions

Analytická sestava

Ekonomie prostředí bez serveru

Přečíst zprávu

Webinář

Prostředí bez serveru

Podívejte se na webinář

Video

Rychlejší vytváření aplikací v Azure bez serverů

Podívejte se

Elektronická příručka

Kuchařka Azure architektury bez serverů s podrobnými postupy

Přečíst elektronickou knihu

Související produkty a služby

Logic Apps

Automatizujte přístup a používání dat v cloudech bez zápisu kódu.

Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro libovolné škálování

Event Grid

Spolehlivé doručování událostí ve velkém měřítku

Spouštění kódu bude zanedlouho o mnoho jednodušší

Získejte k vašemu účtu každý měsíc zdarma 1 000 000 požadavků na Functions