Functions

Rychlejší vytváření aplikací pomocí architektury bez serveru

Urychlete vývoj s využitím výpočetního prostředí založeného na událostech a bez serveru. Škálujte podle potřeby a plaťte jenom za skutečně využité prostředky.

Správa aplikací, ne infrastruktury

Zaměřte se na vytváření skvělých aplikací. Nedělejte si starosti se zřizováním a údržbou serverů, zvlášť když se vaše úlohy rozšiřují. Služba Functions poskytuje plně spravovanou výpočetní platformu s vysokou spolehlivostí a zabezpečením. Díky škálování na vyžádání získáte potřebné prostředky, když je potřebujete.

Vyvíjejte svým vlastním způsobem

Funkce můžete vytvářet v jazyce podle svého výběru, jako je JavaScript, C# nebo F#, a pomocí skriptovacích prostředí typu PHP, Bash, Batch a PowerShell. Můžete psát kód ve snadno použitelném webovém rozhraní nebo nahrát předkompilovaný kód vytvořený pomocí oblíbeného vývojového nástroje. Využijte průběžné nasazování k integraci s kanálem DevOps a řešte potíže pomocí nástrojů pro monitorování.

Provázání se službami

Vytvářejte bohaté scénáře bez serveru s využitím celé řady služeb Azure a externích služeb. Pracujte se službami Azure Cosmos DB, Storage a dalšími nebo externími službami, včetně Twilio, SendGrid a dalšími, prostým přidáním vstupních a výstupních vazeb do funkcí. Šetřete náklady díky menšímu množství kódu vyžadujícího údržbu.

Zákazníci spouštějící kód bez serveru pomocí Azure Functions

Co všechno se dá se službou Azure Functions dělat

Zpracování na základě časovače

Služba Azure Functions podporuje událost na základě časovače s využitím syntaxe úlohy Cron. Můžete třeba využít kód, který se spustí každých 15 minut a na základě vlastní obchodní logiky vyčistí databázovou tabulku.

Zpracování Azure Functions na základě časovače

Zpracování událostí služby Azure

Služba Azure Functions podporuje aktivaci událostí na základě aktivity ve službě Azure. Můžete třeba spustit kód bez serveru, který načte nově zjištěné soubory protokolu testu v kontejneru Azure Blob Storage a převede je na řádek v tabulce Azure SQL Database.

Funkce C# Azure, která reaguje na události Azure Insights

Zpracování událostí Azure Functions

Zpracování událostí SaaS

Služba Azure Functions podporuje triggery na základě aktivity ve službě SaaS. Pokud se soubor uloží třeba ve OneDrivu, aktivuje se funkce, která využívá rozhraní Microsoft Graph API k úpravě tabulky. Vytvoří se další grafy a počítaná data.

Zpracování událostí SaaS a funkce kódu bez serveru

Architektura webových aplikací bez serveru

Služba Azure Functions se dá s výhodou využít i pro jednostránkovou aplikaci. Aplikace volá funkce využívající adresu URL webhooku, uloží uživatelská data a rozhodne, která data se mají zobrazit. Nebo můžete využít jednoduché vlastní úpravy, jako je třeba změna cílení reklamy tak, že se volá funkce a předají se jí informace profilu uživatele.

Architektura bez serveru v Azure Functions

Mobilní back-endy bez serveru

Mobilním back-endem může být sada rozhraní API HTTP, která se volají z mobilního klienta pomocí adresy URL webhooku. Mobilní aplikace může třeba zachytit obrázek a potom voláním funkce Azure získat přístupový token pro jeho odeslání do úložiště objektů blob. Odeslání objektu blob aktivuje druhou funkci Azure, která upraví velikost obrázku tak, aby byla vhodná pro mobilní zařízení.

Funkce Node.js Azure, která generuje tokeny SAS Funkce C# Azure, která generuje tokeny SAS

Mobilní back-endy bez serveru

Zpracování streamů v reálném čase

Příklad: Zařízení Internetu věcí (IoT) odesílají zprávy službě Azure Stream Analytics, která potom volá funkci Azure pro transformaci zprávy. Tato funkce zpracuje data a vytvoří nový záznam v Azure SQL Database.

Zpracování streamů v reálném čase

Zasílání zpráv robotů v reálném čase

Služba Azure Functions se dá také využít k úpravě chování robota pomocí webhooku. Je možné vytvořit třeba funkci Azure, která zpracovává zprávu pomocí Cortana Analytics a k volání této funkce využívá Microsoft Bot Framework.

Zasílání zpráv robotů v reálném čase v Azure Functions

Související produkty a služby

Logic Apps

Automatizujte přístup a používání dat v cloudech bez zápisu kódu.

Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro libovolné škálování

Event Grid

Spolehlivé doručování událostí ve velkém měřítku

Spouštění kódu bude zanedlouho o mnoho jednodušší