Service Bus

Spolehlivé zasílání zpráv v cloudu jako služba (MaaS) a jednoduchá hybridní integrace

Zjednodušení podnikového zasílání zpráv v cloudu

Potřebujete vysoce spolehlivou cloudovou službu pro zasílání zpráv mezi aplikacemi a službami, i když některé z nich jsou offline? Spolehněte se na Azure Service Bus. Tato plně spravovaná služba, která je dostupná ve všech oblastech Azure, vás zbaví nutnosti zabývat se licencováním a správou serverů. Asynchronní operace umožňují flexibilní zprostředkované zasílání zpráv mezi klientem a serverem a také strukturované zasílání zprávy typu FIFO (first-in-first-out) a funkce pro publikování a přihlášení k odběru. Představují ideální řešení třeba pro zpracování objednávek.

Další informace o cloudovém zasílání zprávy služby Service Bus

Horizontální navýšení kapacity pro uspořádané zasílání zpráv více čtenářům
Robustní zasílání zpráv v cloudu pomocí služby Azure Service Bus

Vytvoření škálovatelných cloudových řešení

Asynchronní schémata zasílání zpráv, která jsou základním kamenem odolných aplikací, vám dávají možnost škálovat spolehlivě. Pokud integrujete zasílání zpráv Service Bus s cloudovými prostředky, třeba s Azure SQL Database, Storage a Web Apps pro App Service, zajistíte si plynulý provoz i během vysoké nebo proměnlivé zátěže a navíc odolnost nezbytnou k překonání krátkodobých selhání.

Implementace komplexních pracovních postupů zasílání zpráv

Vytvořením odolné topologie zasílání zpráv s komplexním směrováním současně zvýšíte celkovou dostupnost. Využijte Service Bus k doručování zpráv několika odběratelům a snadno škálovatelnou distribuci do podřízených systémů.

Komplexní pracovní postupy zasílání zpráv v cloudu
Komunikace hybridního cloudu

Povolení zabezpečené komunikace napříč hybridními cloudovými řešeními

Funkce hybridních připojení v rámci Service Bus Relay vám umožní zabezpečený přístup ke stávajícím prostředkům, ať jsou kdekoli, bez složité konfigurace brány firewall, sítě nebo VPN. Tyto služby poskytují vylepšené ověřování a možnosti připojení v cloudu a navíc možnost zobrazovat a monitorovat aktivitu.

Snadné umožnění toho, aby několik aplikací sdílelo jedno připojení

Zachovejte data v místních systémech tam, kde jsou, a umožněte k nim přístup z cloudu nebo odjinud prostřednictvím jediného zabezpečeného připojení pomocí hybridních připojení a Service Bus Relay.

Související produkty a služby

App Service

Vytváření webových a mobilních aplikací pro libovolnou platformu a zařízení

Functions

Zpracování událostí s kódem bez serveru

Event Hubs

Příjem telemetrických dat z miliónů zařízení

Vyzkoušejte si bezplatný účet se službou Service Bus