Přeskočit navigaci

Service Bus

Spolehlivé zasílání zpráv v cloudu jako služba (MaaS) a jednoduchá hybridní integrace

Zjednodušení podnikového zasílání zpráv v cloudu

Potřebujete vysoce spolehlivou cloudovou službu pro zasílání zpráv mezi aplikacemi a službami, i když některé z nich jsou offline? Spolehněte se na Azure Service Bus. Tato plně spravovaná služba, která je dostupná ve všech oblastech Azure, vás zbaví nutnosti zabývat se licencováním a správou serverů. Asynchronní operace umožňují flexibilní zprostředkované zasílání zpráv mezi klientem a serverem a také strukturované zasílání zpráv typu FIFO (first-in-first-out) a funkce pro publikování a přihlášení k odběru. Představují ideální řešení třeba pro zpracování objednávek.

Další informace o cloudovém zasílání zprávy služby Service Bus

Horizontální navýšení kapacity pro uspořádané zasílání zpráv více čtenářům
Robustní zasílání zpráv v cloudu pomocí služby Azure Service Bus

Vytvoření škálovatelných cloudových řešení

Asynchronní schémata zasílání zpráv, která jsou základním kamenem odolných aplikací, vám dávají možnost škálovat spolehlivě. Integrací zasílání zpráv Service Bus s cloudovými prostředky, třeba s Azure SQL Database, Storage a Web Apps pro App Service, si zajistíte plynulý provoz i během vysoké nebo proměnlivé zátěže a navíc odolnost nezbytnou k překonání krátkodobých selhání.

Implementace komplexních pracovních postupů zasílání zpráv

Vytvořením odolné topologie zasílání zpráv s komplexním směrováním současně zvýšíte celkovou dostupnost. Využijte Service Bus k doručování zpráv několika odběratelům a snadno škálovatelnou distribuci do podřízených systémů.

Komplexní pracovní postupy zasílání zpráv v cloudu
Komunikace hybridního cloudu

Povolení vysoce zabezpečené komunikace napříč hybridními cloudovými řešeními

Funkce hybridních připojení v rámci Service Bus Relay vám umožní přístup ke stávajícím prostředkům, ať jsou kdekoli, bez složité konfigurace brány firewall, sítě nebo VPN. Tyto služby poskytují vylepšené ověřování a možnosti připojení v cloudu a navíc možnost zobrazovat a monitorovat aktivitu.

Snadné umožnění toho, aby několik aplikací sdílelo jedno připojení

Zachovejte data v místních systémech tam, kde jsou, a pomocí funkce Hybrid Connections a služby Service Bus Relay k nim umožněte přístup z cloudu nebo odjinud prostřednictvím jediného zabezpečeného připojení.

Související produkty a služby

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Funkce Azure

Zpracování událostí s kódem bez serveru

Event Hubs

Příjem telemetrických dat z miliónů zařízení

Vyzkoušejte si bezplatný účet se službou Service Bus