Service Bus

Spolehlivé zasílání zpráv v cloudu jako služba (MaaS) a jednoduchá hybridní integrace

 • Build reliable and elastic cloud apps with messaging
 • Protect your application from temporary spikes in traffic
 • Decouple your applications from each other
 • Connect your existing on-premises systems to cloud solutions
 • Distribute messages to multiple independent back-end systems
 • Scale out ordered messaging to multiple readers

Zjednodušení podnikového zasílání zpráv v cloudu

Potřebujete vysoce spolehlivou cloudovou službu pro zasílání zpráv mezi aplikacemi a službami, i když některé z nich jsou offline? Spolehněte se na Azure Service Bus. Tato plně spravovaná služba, která je dostupná ve všech oblastech Azure, vás zbaví nutnosti zabývat se licencováním a správou serverů. Asynchronní operace umožňují flexibilní zprostředkované zasílání zpráv mezi klientem a serverem a také strukturované zasílání zpráv typu FIFO (first-in-first-out) a funkce pro publikování a přihlášení k odběru. Představují ideální řešení třeba pro zpracování objednávek.

Vytvoření škálovatelných cloudových řešení

Asynchronní schémata zasílání zpráv, která jsou základním kamenem odolných aplikací, vám dávají možnost škálovat spolehlivě. Integrací zasílání zpráv Service Bus s cloudovými prostředky, třeba s Azure SQL Database, Storage a Web Apps pro App Service, si zajistíte plynulý provoz i během vysoké nebo proměnlivé zátěže a navíc odolnost nezbytnou k překonání krátkodobých selhání.

Implementace komplexních pracovních postupů zasílání zpráv

Vytvořením odolné topologie zasílání zpráv s komplexním směrováním současně zvýšíte celkovou dostupnost. Využijte Service Bus k doručování zpráv několika odběratelům a snadno škálovatelnou distribuci do podřízených systémů.

Povolení vysoce zabezpečené komunikace napříč hybridními cloudovými řešeními

Funkce hybridních připojení v rámci Service Bus Relay vám umožní přístup ke stávajícím prostředkům, ať jsou kdekoli, bez složité konfigurace brány firewall, sítě nebo VPN. Tyto služby poskytují vylepšené ověřování a možnosti připojení v cloudu a navíc možnost zobrazovat a monitorovat aktivitu.

Snadné umožnění toho, aby několik aplikací sdílelo jedno připojení

Zachovejte data v místních systémech tam, kde jsou, a pomocí funkce Hybrid Connections a služby Service Bus Relay k nim umožněte přístup z cloudu nebo odjinud prostřednictvím jediného zabezpečeného připojení.

Proč důvěřovat Service Bus?

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 billion USD ročně.

 • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení vašich dat a ochraně osobních údajů.

 • Azure má více certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Ceny za Service Bus

 • Žádné pořizovací náklady
 • Za ukončení se neplatí poplatky.
 • Platíte jenom za to, co používáte

Webinář

Podívejte se na tento webinář a naučte se využívat Azure Service Bus a další služby Azure pro integraci.

Dokument white paper

Integrace aplikací často vyžaduje mnohdy složité propojení několika nezávislých systémů. Přečtěte si tento dokument white paper, který vysvětluje, jak komponenty integračních služeb Azure (API Management, Logic Apps, Service Bus a Event Grid) společně poskytují kompletní řešení pro integraci cloudových i místních aplikací.

Video

Projděte si reálné scénáře a vzory architektury pro zasílání zpráv a události s využitím služeb Events Hub, Service Bus, Event Grid a Storage Queues. Dozvíte se, kdy je vhodné jednotlivé typy služeb použít k sestavení vhodného řešení pro bezserverové prostředí, integraci, velký objem dat a DevOps.

Vše, co potřebujete, abyste mohli začít

Pokud si zaregistrujete bezplatný účet Azure, získáte okamžitý přístup a kredit $200.
5minutové kurzy Rychlé zprovoznění a dokumentace vás naučí využívat Service Bus.
Vylepšete si Service Bus o další funkce a produkty, jako jsou služby zabezpečení a zálohování.

Dokumentace a zdroje informací

Související produkty a služby

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Funkce Azure

Zpracování událostí s kódem bez serveru

Event Hubs

Příjem telemetrických dat z miliónů zařízení

Vyzkoušejte si bezplatný účet se službou Service Bus