Přeskočit navigaci

API Management

Publikujte, spravujte, zabezpečte a analyzujte svá rozhraní API během pár minut

Využijte možnosti finančně zhodnotit vaše data a služby a otevřít si pomocí Azure API Managementu nové cesty k zákazníkům.

Vytvoření brány API a vývojářského portálu v několika minutách

Využijte Microsoft Azure API Management jako řešení na klíč, které zajišťuje publikování rozhraní API pro externí a interní zákazníky. Rychle vytvářejte konzistentní a moderní brány rozhraní API pro existující back-endové služby bez ohledu na to, kde jsou hostované, zabezpečte a ochraňte je proti zneužití a nadměrnému využití a získejte přehled o využití a stavu. Navíc můžete automatizovat a škálovat připojování vývojářů, které vám pomůže váš program rozhraní API rychle zprovoznit.

Práce s jakýmkoli hostitelem, rozhraním API a škálováním

Využijte platformu API Management, která vyhovuje způsobu vaší práce. Umožní vám zabezpečené připojení k back-endovým službám sestaveným a spuštěným na libovolných technologiích – nezáleží na tom, jestli si pro hostování svých rozhraní API vyberete platformu Azure, nebo jinou službu. Služba API Management je dostupná po celém světě a je připravená na vertikální navýšení nebo snížení kapacity na vyžádání a bez přerušení služeb, takže zvládne libovolný nárůst objemu provozu nebo špičku.

Oslovení víc vývojářů

Samoobslužný portál pro vývojáře nabízí přístup k automaticky vygenerovanému katalogu rozhraní API, dokumentaci a ukázkám kódu. Vývojáři se můžou přihlásit pomocí existujících zákaznických nebo pracovních identit, spravovat přístupové klávesy, zobrazovat sestavy o využití rozhraní API a volat rozhraní API prostřednictvím interaktivní konzoly bez nutnosti psát kód.

Zabezpečte a optimalizujte svá rozhraní API

Zabezpečte svá rozhraní API pomocí klíče, tokenu a filtrování protokolu IP. Vynucujte flexibilní a podrobné kvóty a omezení přenosové rychlosti, upravujte podobu a chování rozhraní API pomocí zásad a zlepšete latenci a škálování rozhraní API díky mezipaměti odpovědí.

Získejte přehled o svých rozhraních API

Lépe pochopte využití svých rozhraní API a jejich výkon. Získejte analytické sestavy skoro v reálném čase a rozpoznávejte trendy, které můžou mít vliv na vaši firmu. Navíc můžete vytvářet protokoly dat požadavků a odpovědí pro další online i offline analýzu.

Diagram ukazuje, že vývojáři aplikací, aplikace a vydavatelé rozhraní API vstupují do Azure API Management prostřednictvím portálu pro vývojáře, brány a portálu pro vydavatele, který má přímý výstup nebo výstup přes síť VPN do služeb back-endu.

Poskytování prvotřídního prostředí pro vývojáře

 • Samoobslužná správa klíčů rozhraní API
 • Automaticky generovaný katalog rozhraní API, dokumentace a ukázky kódu
 • Konzola rozhraní API s podporou ověřování OAuth pro procházení rozhraní API bez nutnosti psát kód
 • Přihlášení prostřednictvím oblíbených internetových zprostředkovatelů identity a služby Azure Active Directory

Chraňte a optimalizujte svá rozhraní API

 • Zjednodušte a optimalizujte požadavky a odpovědi pomocí zásad transformace
 • Zabezpečte rozhraní API pomocí klíčů, ověřování JWT (JSON Web Token) a filtrování protokolu IP
 • Chraňte rozhraní API před přetížením a nadměrným využitím pomocí kvót a omezení přenosové rychlosti
 • Používejte mezipaměť odpovědí, která zlepšuje latenci a škálování

Spravujte všechna svoje rozhraní API na jednom místě

 • Vystavte všechna rozhraní API s jednou statickou IP adresou a doménou
 • Prohlížejte si analýzy využití, výkonu a stavu skoro v reálném čase
 • Získejte automatizovanou správu a integraci pomocí rozhraní REST API, prostředí PowerShell a systému Git
 • Zajistěte službu API Management a podle požadavků ji rozšiřte do jedné nebo víc geografických oblastí

Připojení k back-endovým službám kdekoli

 • Ověřování klientských certifikátů
 • Virtuální sítě Azure
 • Azure ExpressRoute

Vytvořte si bránu rozhraní API a ještě dnes začněte spravovat rozhraní API