Event Grid

Spolehlivé doručování událostí ve velkém

Provoz aplikací řízených daty a bez serveru pomocí služby Event Grid

Simplify your event-based apps with Event Grid, a single service for managing routing of all events from any source to any destination. Designed for high availability, consistent performance, and dynamic scale, Event Grid lets you focus on your app logic rather than infrastructure.

Support for a rich set of use cases

Reliable event handling and delivery

Support for CloudEvents 1.0, an open-standard specification

Available on Azure and Kubernetes

Zjednodušení doručování událostí

Eliminate polling—and the associated cost and latency. With Event Grid, event publishers are decoupled from event subscribers using a pub/sub model and simple HTTP-based event delivery allowing you to build scalable serverless applications, microservices, and distributed systems.

Vytváření spolehlivých cloudových aplikací

Gain massive scale, dynamically, while getting near-real-time notifications for changes you're interested in. Build better, more reliable applications through reactive programming, capitalizing on guaranteed event delivery and the high availability of the cloud.

Zaměřeno na inovaci produktů

Develop richer application scenarios by connecting multiple possible sources and destinations of events. Your business logic can be triggered by virtually all Azure services, as well as custom sources. Fully managed event handling with delivery, intelligent filtering, and the ability to send events to multiple recipients at once allow you to focus on solving business problems rather than infrastructure.

Streamline event-driven integration

Integrate workloads hosted on the cloud or Kubernetes using event-driven architectures in Event Grid. Manage Event Grid resources on the cloud or Kubernetes using a single control plane on Azure. Take advantage of hybrid architectures to forward events from Kubernetes to Azure destinations.

Příklady použití služby Event Grid

Serverless application architectures in the cloud

Event Grid propojuje zdroje dat a obslužné rutiny událostí. Pomocí služby Event Grid můžete například pokaždé, když se do kontejneru úložiště objektů blob přidá nová fotka, okamžitě aktivovat funkci bez serveru, která spustí analýzu obrázku.

Automatizace operací

Event Grid umožňuje urychlit automatizaci a zjednodušit vynucování zásad. Event Grid může například upozornit službu Azure Automation při vytvoření virtuálního počítače nebo aktivaci služby SQL Database. Tyto události můžou sloužit k automatické kontrole odpovídajících konfigurací služeb, vkládání metadat do provozních nástrojů, označování virtuálních počítačů nebo zakládání pracovních položek.

Integrace aplikací

Event Grid connects your app with other services. For example, create a topic to send your app's event data to Event Grid, and get reliable delivery and advanced routing on Azure and on Kubernetes. Use Event Grid with Azure Logic Apps to process data anywhere, without writing code.

WEBINAR

Learn about building event-driven applications using serverless architecture on Azure.

VIDEO

Watch an overview of Azure Event Grid.

WEBINAR

Learn how to seamlessly integrate applications through APIs, workflows, messaging, and events.

Event Grid pricing

Event Grid provides reliable message delivery at massive scale and can be used as a fully managed service on Azure or on your own Kubernetes clusters. Use Event Grid to build reactive, event-driven apps in a modern, serverless or on-prem compute architecture—eliminating polling and its associated cost and latency.

  • No upfront cost
  • No termination fees
  • Pay only for what you use

Everything you need to get started

Get instant access and a $200 credit by signing up for a free Azure account.

Learn how to use Event Grid with 5-minute quickstart tutorials and documentation.

Enhance Event Grid with additional features and products, like security and backup services.

Why trust Event Grid?

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než USD 1 miliardu ročně.

  • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Documentation and resources

Related products and services

Azure Functions

Zpracování událostí s kódem bez serveru

Azure Logic Apps

Automatizování přístupu k datům a jejich používání v cloudech bez zápisu kódu

Event Hubs

Příjem telemetrických dat z miliónů zařízení

Podpora architektury bez serveru plně spravovaným směrováním událostí