Event Grid

Spolehlivé doručování událostí ve velkém měřítku

Sestavujte proaktivní aplikace řízené událostmi s využitím plně spravované služby směrování událostí. Vytvářejte bohatší scénáře aplikací propojením logiky bez serveru s událostmi z více zdrojů.

Provoz aplikací řízených daty a bez serveru pomocí služby Event Grid

Zjednodušte své aplikace řízené daty pomocí Event Grid, jediné služby pro správu směrování všech událostí z jakéhokoli zdroje do libovolného cíle. Služba Event Grid byla navržena pro zajištění vysoké dostupnosti, konzistentního výkonu a dynamického škálování a díky tomu umožňuje zaměřit se na logiku aplikací místo infrastruktury.

Zjednodušení doručování událostí

Vyhněte se dotazování a souvisejícím nákladům a latenci. Při použití služby Event Grid jsou zdroje událostí oddělené od odběratelů událostí s využitím modelu Pub/Sub a jednoduchého doručování událostí založeného na HTTP. To vám umožní vytvářet škálovatelné distribuované systémy, mikroslužby a aplikace bez serveru.

Vytváření spolehlivých cloudových aplikací

Získáte dynamické masivní škálování a současně také oznámení téměř v reálném čase pro změny, které vás zajímají. Vytvářejte lepší a spolehlivější aplikace pomocí reaktivního programování a využijte přitom garantované doručování událostí a vysokou dostupnost cloudu.

Zaměřeno na inovaci produktů

Díky propojení několika možných zdrojů a cílů událostí můžete vyvíjet bohatší scénáře aplikací. Vaši obchodní logiku mohou aktivovat v podstatě všechny služby Azure a také vlastní zdroje. Plně spravované doručování událostí, inteligentní filtrování a možnost odesílat události několika příjemcům najednou vám umožní zaměřit se na řešení obchodních problémů místo infrastruktury.

Příklady použití služby Event Grid

Architektury aplikací bez serveru

Event Grid propojuje zdroje dat a obslužné rutiny událostí. Pomocí služby Event Grid můžete například pokaždé, když se do kontejneru úložiště objektů blob přidá nová fotka, okamžitě aktivovat funkci bez serveru, která spustí analýzu obrázku.

Automatizace operací

Event Grid umožňuje urychlit automatizaci a zjednodušit vynucování zásad. Event Grid může například upozornit službu Azure Automation při vytvoření virtuálního počítače nebo aktivaci služby SQL Database. Tyto události můžou sloužit k automatické kontrole odpovídajících konfigurací služeb, vkládání metadat do provozních nástrojů, označování virtuálních počítačů nebo zakládání pracovních položek.

Integrace aplikací

Event Grid propojuje vaši aplikaci s dalšími službami. Můžete například vytvořit téma aplikace pro odesílání dat událostí aplikace do služby Event Grid a využít tak její spolehlivé doručování, pokročilé směrování a přímou integraci s Azure. Nebo můžete pomocí služeb Event Grid a Logic Apps zpracovávat data kdekoli bez psaní kódu.

Webinář

Sestavování aplikací řízených událostmi s využitím architektury bez serveru

Zaregistrovat se

Video

Sestavování řešení řízených událostmi pomocí Azure Event Grid

Podívejte se

Webinář

Bez problémů integrujte aplikace prostřednictvím rozhraní API, pracovních postupů, zasílání zpráv a událostí

Zaregistrovat se

Související produkty a služby

Funkce Azure

Zpracování událostí s kódem bez serveru

Logic Apps

Automatizujte přístup a používání dat v cloudech bez zápisu kódu.

Event Hubs

Příjem telemetrických dat z miliónů zařízení

Podpora architektury bez serveru plně spravovaným směrováním událostí